İzale-i Şuyu

1 post

Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir