Tapuda İfraz Ne Demek

Tapuda İfraz Nedir?


İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse yargı yoluyla veya anlaşarak belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine deniyor.
Tapuda ifraz işlemini için izlenecek yol şu şekilde:

•Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğü’ne ibrazı,

•Kadastro Müdürlüğü’nce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması,

•İşlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulu’nca tasdiki,

•Kadastro Müdürlüğü’nce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğü’ne sevki,

•Tapu Sicil Müdürlüğü’nce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip,tescilinin yapılması gerekiyor.

Tapuda ifraz için gerekenler!Tapuda ifraz için birtakım belgeler de isteniyor.

•Krokili beyanname (Kadastro Müdürlüğü’nce tanzimli),

•Taşınmaz mal belediye ve mücavir alan sınırları çerisinde ise Belediye Encümen kararı, dışında ise İl idare Kurulu kararı,

•Taşınmaz mal malikinin veya maliklerinin nüfus hüviyet cüzdanları veya pasaportları,malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekâletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu,

•Malik veya maliklerin veya vekâleten yapılıyorsatemsilcinin(vekilin)ikişer adet fotoğraflarıdır.

İfraz işleminin tamamlanabilmesi için ifraz harcının ödenmesi gerekiyor.İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor.2015 yılı için tapuda İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden Binde 11,38 olarak hesaplanıyor

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.