İmarhaber

Uşak’ta Milli Emlak Arsaları Satılacak

Uşak Sivaslı İlçesinde Bulunan, Hazineye Ait 3 Adet Tam Hisseli Arsaların Satış İhalesi 13 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak.

Uşak’ta Milli Emlak Arsaları Satılacak
Google News
07 Temmuz 2021 - 12:10

Aşağıda belirtilen taşınmazların Satış işlemi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yukarıda yazılı tarih ve saatlerde Sivaslı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyon huzurunda Sivaslı Milli Emlak Şefliği Odasında yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:

 • Geçici teminat yatırmaları ,
 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içersinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ‘nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı kanuni faizi ile birlikte en fazla iki yılda taksitler halinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı K.D.V’ne tabi olmadığı gibi satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

Taşınmazlar üzerinde bulunan muhdesatlar ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 2015/1 Sayılı Genelgesi kapsamında işlem yapılacaktır.

milli-emlak-sivasli-tatar-arsa-ihalesi

Sivaslı İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları