İmarhaber

Vakıflardan Muğla, Aydın ve Denizli’de Kiralık Gayrimenkuller

İhaleler Açık Teklif Usulüyle 17 Mayısta Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Yapılacaktır.

Vakıflardan Muğla, Aydın ve Denizli’de Kiralık Gayrimenkuller
Google News
15 Mayıs 2021 - 1:41

Aşağıda nitelikleri belirtilmiş 36.sıradaki taşınmazın 24,39 m2’lik alanın 6m2’lik kısmı ihale edilecektir. Diğer vakıf taşınmazlar ise hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yılların kira bedeli  ise her yıl bir önceki yılın kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranı, kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder.                                                                                                                                                                                                               

İhale açık teklif usulü ile 17/05/2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’da Güzelhisar Mah. 7 Eylül Caddesi No:3 Kat:3-4-5 Efeler/AYDIN adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için; şahıs olarak ihaleye girecekler için Nüfus Cüzdan fotokopisi; şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirküleri (aslı veya noterden tasdikli suretleri) ile birlikte taşınmazların listede hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı en geç 17/05/2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Vakıfbank Aydın Şubesindeki TR60 0001 5001 5800 7309 6488 14 no.lu hesaba yatırarak evraklar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna 17/05/2021 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 256 212 0026 no.lu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. Dekontta taşınmazın Kiralama Dosya numarası ile ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişinin adı belirtilecektir.                                                                                                                                                                                                                   

Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki ve kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.                                                                                                                                                                                                                      

Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                        

İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın 45. maddesine göre yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir. Taşınmazların kiraları dosyasındaki şartlar dâhilinde ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77.Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. kanun uygulanır. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Mazbut Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.                                                                                                                                                                                                                            

İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir, şahıs ve şirketler bir yıl süre ile ihale yasaklısı sayılır.                                                                                                                                                                                                                 

İhale komisyonu, taliplileri ihale salonuna davet ederken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir. İhale Genel ve Özel şartları mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda ve İhale Bürosunda taşınmaz dosyasında görülebilir.                                                                                                                                                                                                                

İhale üzerinde kalmayanların dilekçelerine istinaden Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, Katılımcıların dilekçelerinde belirtilen İBAN no.lu Banka Hesap Numaralarına 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)                                                                                                                                                                                                                           

İhalesi yapılacak taşınmazlar 26/04/2021 Pazartesi Günü saat 10:30’da 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine istinaden İdaremizce yapılan açık teklif usulüyle yapılan kiralama ihalesi sonucunda talipli zuhur etmeyip Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlardır.Önceki İhale ilan metnimizde Pazarlık İhalesinin 10/05/2021  Pazartesi Günü saat 15:00’da yapılacağı belirtilmekte olmasına rağmen ülkemiz sınırları içinde T.C.İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesine ilave olarak eklemiş olduğu 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak olması sebebiyle söz konusu taşınmazların Pazarlık İhalesi 17/05/2021 Pazartesi Günü saat 14:00 de yapılacaktır.

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER İÇİN PAZARLIK İHALESİ

SNİLİLÇEMAHALLEMEVKİİCİNSİKULLANIM ŞEKLİADAPARSELALANKirası KİRATEMİNAT
2AYDINSÖKENALBANTLAR,AVCILAR,ÇALIŞLI/ZEYTİNLİKTARIMSAL FAALİYETLER,ZEYTİNCİLİK0,0,114,120176,2127,102,135.022YILLIK35081
3AYDINEFELERCUMHURİYET/BİNAKONAKLAMA-APART313231.227AYLIK31.00085.560
6AYDINSULTANHİSARKILAVUZLARDUTKAPISIZEYTİNLİK-İNCİRLİKZEYTİNLİK-İNCİRLİK107,107,107,11031,54,150,178.366YILLIK620143
8AYDINYENİPAZAREĞRİDEREMANDAL DERESİZEYTİNLİKZİRAAT AMAÇLI1711133.909YILLIK1.391320
10AYDINKARACASUYENİCE/ARSAARSA02160288YILLIK500115
11AYDINNAZİLLİYUKARIÖRENCİKMEZARLIKKESTANELİKZİRAAT AMAÇLI10115510.553YILLIK1.500345
17AYDINSULTANHİSARKILAVUZLAR/ZEYTİNLİKTARIMSAL FAALİYETLER,ZEYTİNCİLİK133,133,134,13823,40,45,87.359YILLIK500115
19AYDINÇİNEHAMİDABAT22.SOKAKKARGİR BİNAKONUT1773112AYLIK300828
20AYDINÇİNEHAMİDABAT22.SOKAKKARGİR BİNADÜKKAN177326AYLIK300828
22AYDINNAZİLLİYUKARIÖRENCİKKUYUDERESİİNCİRLİKZİRAAT AMAÇLI107121.060YILLIK6014
24DENİZLİPAMUKKALEGÜZELPINAR/TARLAZİRAAT AMAÇLI0299339.500YILLIK12.0002.760
25DENİZLİGÜNEYKARAAĞAÇLIKARGILIKTARLAZİRAAT AMAÇLI4501602.093YILLIK15035
27DENİZLİÇİVRİLTUĞLUKARAMANLI ÖNÜTARLAZİRAAT AMAÇLI12010215.955YILLIK1.625374
28DENİZLİPAMUKKALEBAĞBAŞIORHANGAZİARSAARSA1821329YILLIK950219
36MUĞLABODRUMYENİKÖY/DÜKKANDÜKKAN10992824,39m2‘lik alanın 6 m2‘lik kısmıAYLIK8252.277
38MUĞLADATÇAİSKELE/WCTUVALET5951282AYLIK1.6504.554
39MUĞLAULAKÖPRÜBAŞI/TARLATARIMSAL FAALİYETLER13140417YILLIK15035
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları