İmarhaber

Yeni Havalimanının Toplu Taşıma Hatları Kiraya Verilecek

Yeni Havalimanının Toplu Taşıma Hatları Kiraya Verilecek
Google News
18 Eylül 2018 - 22:25

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesi gerçekleştirilecek.

18 hat üzerinde 150 adet otobüsle ve 10 Yıl süreyle taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İstanbul adresinde İhale Komisyon odasında 27 Eylül 2018 Perşembe tarihinde saat 14:00’ da gerçekleştirilecek.


                                                                                 İLAN METNİ 

İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması Ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması Amacıyla Toplu Taşıma Yapmak Üzere Hat Kiralama İşi

1) İhale konusu olan işin;
a) Niteliği: – Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi
b) İşin Yapılacağı Yer: İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegre bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması
c) Miktarı ve Süresi : 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle ve 10 Yıl süreyle
2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 150,00TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)
( Not : Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )
3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 27.09.2018 Perşembe günü saat 14;00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.
4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 27.09.2018 Perşembe tarihinde saat 14:00’ da yapılacaktır.
5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüyle 40. maddesi arttırma esaslarına göre yapılacaktır.
6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :
İsteklilerin:
A – Kanuni İkametgahı olması.
B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C – Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D – İmza sirküleri vermesi.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F- Tahmin edilen bedel: 270.000.000 Tam bilet (702.000.000,00 TL KDV dahil) bedelidir.
G-Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 21.060.000,00TL(YirmibirMilyonAlıtmışBin Türk Lİrası)’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,
I- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,
7- Diğer Belgeler
a) İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260.000.000 TL (İki yüz altmış milyon Türk lirası) lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) İstekliler 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birliktePİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları