İmarhaber

Yozgat’da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacaktır

Yozgat Boğazlayan’da Hazineye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.

Yozgat’da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacaktır
Google News
07 Temmuz 2021 - 12:06

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 • Gerçek kişilerin, ikametgâh ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
 • Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
 • Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

İhale bedeli üzerinden Döner Sermaye Ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Boğazlıyan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tel: 0 (354) 645 10 19

YOZGAT BOĞAZLIYAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

S.NoMahalle/KöyAdaParselCinsiYüzölçümüİmarDurumuBedelTeminat
1Sırçalı – Mevlana2355Arsa3624,06BesihaneBoş58.00017.400
2Sırçalı – Mevlana2353Arsa3595,66BesihaneBoş57.55017.250
3Sırçalı – Mevlana2354Arsa3601,07BesihaneBoş57.65017.250
4Sırçalı – Mevlana2352Arsa3591,14BesihaneBoş57.50017.250
5Sırçalı – Mevlana2351Arsa3571,55BesihaneBoş57.15017.100
6Sırçalı – Mevlana2347Arsa7250,70BesihaneBoş159.60039.900
7Sırçalı – Mevlana2346Arsa7250,25BesihaneBoş159.60039.900
8Sırçalı – Mevlana2345Arsa7250,17BesihaneBoş159.60039.900
9Sırçalı – Mevlana2344Arsa7250,38BesihaneBoş159.60039.900
10Sırçalı – Mevlana2343Arsa7250,14BesihaneBoş159.60039.900
11Sırçalı – Mevlana107253Arsa1221,15Yerleşim AlanıBoş26.9008.000
12Sırçalı – Mevlana107269Arsa862,81Yerleşim AlanıBoş19.0005.700
13Sırçalı – Mevlana107270Arsa1341,57Yerleşim AlanıBoş36.25010.500
14Sırçalı – Mevlana107273Arsa812,97Yerleşim AlanıBoş22.0006.500
15Sırçalı – Mevlana107274Arsa806,02Yerleşim AlanıBoş21.8006.500
16Sırçalı – Mevlana107276Arsa812,05Yerleşim AlanıBoş19.5005.800
17Sırçalı – Mevlana107277Arsa1024,69Yerleşim AlanıBoş24.6007.300
18Sırçalı – Mevlana107260Arsa1320,78Yerleşim AlanıBoş29.1008.700
19Sırçalı – Mevlana107278Arsa1492,20Yerleşim AlanıBoş40.30012.000
20Sırçalı – Mevlana107279Arsa882,52Yerleşim AlanıBoş23.8507.100
21Sırçalı – Mevlana1284Arsa370,93Yerleşim AlanıBoş8.2002.400
22Sırçalı – Mevlana1285Arsa448,19Yerleşim AlanıBoş9.9002.900
23Sırçalı – Mevlana1286Arsa528,62Yerleşim AlanıBoş11.6503.400
24Sırçalı – Mevlana1287Arsa364,55Yerleşim AlanıBoş8.0502.400
25Sırçalı – Mevlana1288Arsa298,05Yerleşim AlanıBoş6.6001.900
26Sırçalı – Mevlana12812Arsa766,21Yerleşim AlanıBoş16.9005.000
27Sırçalı – Mevlana12813Arsa839,96Yerleşim AlanıBoş18.5005.500
28Sırçalı – Mevlana12817Arsa548,82Yerleşim AlanıBoş12.1003.500
29Sırçalı – Mevlana12818Arsa508,70Yerleşim AlanıBoş11.2003.300
30Sırçalı – Mevlana12819Arsa468,58Yerleşim AlanıBoş10.3503.100
31Sırçalı – Mevlana12820Arsa408,17Yerleşim AlanıBoş9.0002.700
32Sırçalı – Mevlana12821Arsa444,88Yerleşim AlanıBoş9.8002.900
33Sırçalı – Mevlana12822Arsa485,61Yerleşim AlanıBoş10.7003.200
34Sırçalı – Mevlana12823Arsa505,62Yerleşim AlanıBoş12.6503.700
35Sırçalı – Mevlana12824Arsa752,11Yerleşim AlanıBoş20.3506.100
36Sırçalı – Mevlana12825Arsa595,80Yerleşim AlanıBoş16.1004.800
37Sırçalı – Mevlana107261Arsa1012,71Yerleşim AlanıBoş22.3006.600
38Sırçalı – Mevlana12826Arsa546,44Yerleşim AlanıBoş13.7004.000
39Sırçalı – Mevlana12827Arsa521,08Yerleşim AlanıBoş11.5003.400
40Sırçalı – Mevlana12828Arsa488,11Yerleşim AlanıBoş10.7503.200
41Sırçalı – Mevlana12829Arsa487,44Yerleşim AlanıBoş10.7503.200
42Sırçalı – Mevlana12830Arsa555,65Yerleşim AlanıBoş12.2503.600
43Sırçalı – Mevlana12831Arsa612,34Yerleşim AlanıBoş13.5004.000
44Sırçalı – Mevlana12832Arsa660,11Yerleşim AlanıBoş14.5504.300
45Sırçalı – Mevlana12833Arsa773,63Yerleşim AlanıBoş17.0505.100
46Sırçalı – Mevlana12836Arsa31,42Yerleşim AlanıBoş550160
47Sırçalı – Mevlana12837Arsa67,98Yerleşim AlanıBoş1.200350
48Sırçalı – Mevlana102428Arsa1395,60Yerleşim AlanıBoş26.5507.900
49Sırçalı – Mevlana102429Arsa1240,91Yerleşim AlanıBoş23.6007.000
50Sırçalı – Mevlana102430Arsa3270,93Yerleşim AlanıBoş65.50019.500
51Sırçalı – Mevlana102431Arsa1542,87Yerleşim AlanıBoş33.95010.000
52Sırçalı – Mevlana102432Arsa1244,12Yerleşim AlanıBoş27.4008.200
53Sırçalı – Mevlana102433Arsa952,16Yerleşim AlanıBoş19.0505.700
54Sırçalı – Mevlana102434Arsa3599Yerleşim AlanıBoş72.00021.500
55Sırçalı – Mevlana107262Arsa798,65Yerleşim AlanıBoş19.2005.700
56Sırçalı – Mevlana102435Arsa951,35Yerleşim AlanıBoş20.9506.200
57Sırçalı – Mevlana102436Arsa928,07Yerleşim AlanıBoş20.4506.100
58Sırçalı – Mevlana102437Arsa970,08Yerleşim AlanıBoş21.3506.400
59Sırçalı – Mevlana102438Arsa1185,58Yerleşim AlanıBoş26.1007.800
60Sırçalı – Mevlana102439Arsa1082,79Yerleşim AlanıBoş23.8507.000
61Sırçalı – Mevlana102440Arsa1081,91Yerleşim AlanıBoş23.8507.000
62Sırçalı – Mevlana102441Arsa1046,61Yerleşim AlanıBoş23.0506.900
63Sırçalı – Mevlana102442Arsa1011,31Yerleşim AlanıBoş22.2506.500
64Sırçalı – Mevlana102443Arsa983,76Yerleşim AlanıBoş21.6506.400
65Sırçalı – Mevlana102444Arsa917,17Yerleşim AlanıBoş20.2006.000
66Sırçalı – Mevlana102445Arsa832,91Yerleşim AlanıBoş18.3505.500
67Sırçalı – Mevlana102447Arsa2875,87Ticaret AlanıBoş60.40018.000
68Sırçalı – Mevlana102448Arsa5558,03Yerleşim AlanıBoş150.10045.000
69Sırçalı – Mevlana102451Arsa1348,47Yerleşim AlanıBoş36.45010.000
70Sırçalı – Mevlana102452Arsa879,22Yerleşim AlanıBoş23.7507.000
71Sırçalı – Mevlana102453Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.300
72Sırçalı – Mevlana102454Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.300
73Sırçalı – Mevlana102455Arsa875,38Yerleşim AlanıBoş21.0506.300
74Sırçalı – Mevlana107263Arsa1405,94Yerleşim AlanıBoş38.00011.000
75Sırçalı – Mevlana102457Arsa991,98Yerleşim AlanıBoş21.8506.500
76Sırçalı – Mevlana102458Arsa999,62Yerleşim AlanıBoş22.0006.500
77Sırçalı – Mevlana102459Arsa999,59Yerleşim AlanıBoş22.0006.500
78Sırçalı – Mevlana102460Arsa999,64Yerleşim AlanıBoş24.0007.200
79Sırçalı – Mevlana102461Arsa1004Yerleşim AlanıBoş27.1508.000
80Sırçalı – Mevlana102462Arsa1410,16Yerleşim AlanıBoş38.10011.000
81Sırçalı – Mevlana102465Arsa104,90Yerleşim AlanıBoş2.350700
82Sırçalı – Mevlana102467Arsa557,89Yerleşim AlanıBoş15.1004.500
83Sırçalı – Mevlana12210Arsa141,43Yerleşim AlanıBoş3.85011.500
84Sırçalı – Mevlana12216Arsa42,71Yerleşim AlanıBoş900270
85Sırçalı – Mevlana12220Arsa785,53Yerleşim AlanıBoş17.3005.000
86Sırçalı – Mevlana12221Arsa783,11Yerleşim AlanıBoş17.2505.000
87Sırçalı – Mevlana12222Arsa739,81Yerleşim AlanıBoş16.3004.800
88Sırçalı – Mevlana12223Arsa618,29Yerleşim AlanıBoş13.6504.000
89Sırçalı – Mevlana12224Arsa58,94Yerleşim AlanıBoş1.150340
90Sırçalı – Mevlana12225Arsa1050Yerleşim AlanıBoş23.1006.900
91Sırçalı – Mevlana12226Arsa1100Yerleşim AlanıBoş24.2007.200
92Sırçalı – Mevlana107264Arsa900Yerleşim AlanıBoş21.6006.400
93Sırçalı – Mevlana12227Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.600
94Sırçalı – Mevlana12228Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.500
95Sırçalı – Mevlana12229Arsa850,21Yerleşim AlanıBoş18.7505.500
96Sırçalı – Mevlana12230Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.500
97Sırçalı – Mevlana12231Arsa1000Yerleşim AlanıBoş22.0006.500
98Sırçalı – Mevlana12232Arsa955,70Yerleşim AlanıBoş21.0506.300
99Sırçalı – Mevlana12233Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200
100Sırçalı – Mevlana12234Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000
101Sırçalı – Mevlana12235Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000
102Sırçalı – Mevlana12236Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200
103Sırçalı – Mevlana12239Arsa360,01Yerleşim AlanıBoş7.9502.300
104Sırçalı – Mevlana12240Arsa1706,43Yerleşim AlanıBoş46.10013.500
105Sırçalı – Mevlana10821Arsa1149,02Yerleşim AlanıBoş31.0509.300
106Sırçalı – Mevlana10822Arsa965,21Yerleşim AlanıBoş23.2006.900
107Sırçalı – Mevlana10823Arsa727,46Yerleşim AlanıBoş17.5005.200
108Sırçalı – Mevlana10824Arsa718,71Yerleşim AlanıBoş17.2505.100
109Sırçalı – Mevlana10825Arsa2167,07Yerleşim AlanıBoş58.55017.500
110Sırçalı – Mevlana10826Arsa1518,51Yerleşim AlanıBoş41.00012.300
111Sırçalı – Mevlana107265Arsa1121,47Yerleşim AlanıBoş24.7007.400
112Sırçalı – Mevlana10827Arsa1010,03Yerleşim AlanıBoş22.2506.600
113Sırçalı – Mevlana10828Arsa1031,20Yerleşim AlanıBoş22.7006.800
114Sırçalı – Mevlana10829Arsa1013,44Yerleşim AlanıBoş22.3006.600
115Sırçalı – Mevlana10831Arsa1032,20Yerleşim AlanıBoş22.7506.800
116Sırçalı – Mevlana10832Arsa1014,14Yerleşim AlanıBoş22.3506.700
117Sırçalı – Mevlana10833Arsa1182,85Yerleşim AlanıBoş20.1506.000
118Sırçalı – Mevlana10835Arsa707,40Yerleşim AlanıBoş15.6004.500
119Sırçalı – Mevlana10836Arsa722,33Yerleşim AlanıBoş15.9004.700
120Sırçalı – Mevlana10837Arsa998,77Yerleşim AlanıBoş22.0006.600
121Sırçalı – Mevlana10838Arsa5,48Yerleşim AlanıBoş110,3030
122Sırçalı – Mevlana10839Arsa1068,56Yerleşim AlanıBoş21.4006.400
123Sırçalı – Mevlana10840Arsa871,42Yerleşim AlanıBoş17.4505.200
124Sırçalı – Mevlana107266Arsa1357,96Yerleşim AlanıBoş29.9008.900

Boğazlıyan İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları