Adana Belediye Meclisi Yüreğir İmar Planını Onaylamadı | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 16:41

Adana Belediye Meclisi Yüreğir İmar Planını Onaylamadı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen 10 maddenin 8’i kabul edilirken Yüreğir için düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ve Belediye Başkanı Zeydan KARALAR için teminat mektubu verme yetkisi Cumhur ittifakı olarak siyaset yapan Akp ve Mhp belediye meclis üyelerince reddedildi.

Adana Belediye Meclisi Yüreğir İmar Planını Onaylamadı
Son Güncelleme :

14 Eylül 2019 - 9:13

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/adana-belediye-meclisi-yuregir-imar-planini-onaylamadi/6634/" title="facebook">

Meclisin Akp ve Mhp Üyeleri Alınan Kararları Onaylamamakta Ayak Diretiyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Eylül 2019 tarihli oturumunda görüşülen 10 maddenin 8’i kabul edilirken Yüreğir için düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ve Belediye Başkanı Zeydan KARALAR için teminat mektubu verme yetkisi Cumhur ittifakı olarak siyaset yapan Akp ve Mhp belediye meclis üyelerince reddedildi.

Chp grup başkan vekili Serdar Seyhan geçen dönem belediye başkanına 80 Milyon TL tutarında teminat mektubu verildiğini hatırlatarak bu dönem aynı yetkinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR‘ a verilmesini istedikleri belirtse de Akp ve Mhp meclis üyeleri yine de bu kararı oy birliğiyle red etti.
İmar planı değişikliği onaylanan ve askıya çıkma süresi sona eren Çukurova İlçesi Karahan ve Şambayadı Mahallelerinde yaklaşık 60 hektar alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kararı 04.07.2018 – 06.08.2018 tarihleri arasında ilan panosunda askıya çıkartıldığı ve askı sürecinde plan değişikliğinin ilgili kurumlara tebliğ edilerek görüşlerinin istendiği, dosyasında 9 kurum görüşünün yer aldığı 8 adedinin itiraz niteliğinde olduğu, ayrıca kurum görüşleri haricinde 1’ i Mahalli İdareler Müdürlüğü 9’ u planlama sahasındaki mülk sahipleri ve vekilleri olmak üzere 10 adet itiraz başvurusu olduğu görülmüştür. Toplam 18 adet itirazın incelenerek reddine karar verilmiştir.

Plan Değişikliğine Göre İlgili Kurumların Görüşleri

1- Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2018 tarihli ve 29184 kayıt sayılı görüşünde belirtilen 22 F4 Pafta 621 parselin plan onama sınırları içerisinde yer almaması sebebiyle değerlendirmeye alınamayacağına

2- Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31.07.2018 tarihli ve 32588 kayıt sayılı görüşünde belirtilen kurum görüşlerinin onama sürecinde alınması ve ilgili Bakanlığın uygulamalarının da bu yönde olması gerekçesiyle değerlendirmeye alınamayacağına

3- Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 30.07.2018 tarihli ve 32501 kayıt sayılı görüşünde belirtilen hususlara ilişkin planlama sahasında önceki onaylı planlarda Sağlık Tesisi Alanının yer almaması,öneri plan ile kamu adına yaklaşık 7300 m² yüzölçümünde Sağlık Tesis Alanı oluşturulacağı gerekçesi ile kurum görüşüne uygun düzenleme yapıldığının görüldüğüne,

4- TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğünün 25.07.2018 tarihli ve 31510 kayıt sayılı görüşünde belirtilen sayısal verilerin planlara işlenmesine ve plan notlarının kurum görüşü doğrultusunda revize edilmesine,

5- Karayolları 5. Böle Müdürlüğünün 23.07.2018 tarihli ve 30686 kayıt sayılı ve 06.08.2018 tarihli ve 34279 kayıt sayılı görüşlerinde belirtilen Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ile Adana Karaisalı İl yolu ve Adana Batı kavşağı revize projesi kapsamında belirtilen kamulaştırma sınırına plan onama sahası ile çakışan kesimlerde uyulmasına, bahse konu yola bağlantı yapılması halinde kurumdan ayrıca izin alınmasına,

6- Çukurova İlçe Belediyesinin 02.08.2018 tarihli ve 33714 kayıt sayılı görüşü dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesi İştiraki Yeni Adana İmar İnş. Tic. AŞ.’ ye ait taşınmazlar ve bu taşınmazların yakın etkileşimi içerisinde kalan taşınmazların 1/25000 ve 1/5000 İmar planının öneri planda yer aldığı şekliyle plan kapsamında kalmasına, diğer özel mülkiyete konu 11731 ada 1 parsel, 11733 ada, 11838 ada, 11839 ada 1 parsel ,11840, 11841, 11842, 11843 ve 12152 ada 1 parsel sayılı taşınmazların plan kapsamından çıkartılmasına, ayrıca üst ölçek plan kapsamında yakın etkileşim sebebiyle plan onama sınırları içerisinde kalan özel mülkiyete konu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı kapsamından çıkartılmasına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilçe Belediyesince onay sürecine alınmasına,

7- Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 19.07.2018 tarihli ve 30296 kayıt sayılı görüşünde belirtilen hususlara ilişkin, planlama sahasında önceki onaylı planlarda 3861 m² olan spor tesis alan büyüklüğünün öneri planlar ile birlikte 20285 m²’ ye çıkartıldığı gerekçesi ile kurum görüşüne uygun düzenleme yapıldığının görüldüğüne

8- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 09.08.2018 tarihli ve 35084 kayıt sayılı görüşünde belirtilen ve yazı ekinde sunulan 5 adet trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ve ilgili belediyesince bedeli mukabilinde kuruma mülkiyetinin verilmesine

İtirazların ve kurum görüşlerinin yukarıda belirtilen şekliyle kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi.
Hatay Valiliği Adana’dan Suriye İçin Yardım İstedi

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, Suriye Afrin, Cinderes, Şeyh Hadid, Mabatlı, Raco Bülbül ve Şerah bölgelerinde terör örgütü unsurlarından temizlenmiş olan bölgelerde yardıma ihtiyacı olan 192 okulun 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemine yetiştirilmek üzere, boya ihtiyaçlarının talep doğrultusunda bir bölümünün Büyükşehir Belediyesi bütçe imkânları çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu usulü ile karşılanmasına ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi kararı alındı.

Yüreğir İmar Haberleri