İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

Ankara’da 95 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce, Altındağ ve Mamak İlçelerinde bulunan 95 adet Kamu Lojmanının satış ihalesi 21-22 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.

Ankara’da 95 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır
Google News
13 Eylül 2020 - 15:31

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce, Altındağ ve Mamak İlçelerinde,

Kale Emlak Müdürlüğünce, Etimesgut İlçesinde kamu konutları ihale ile satılacak.

Ankara’da toplam 95 adet kamu konutunun satış ihaleleri, 21 – 22 Eylül 2020 tarihlerinde ilan metninde belirtilen yerlerde ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 21/09/2020 – 22/09/2020 tarihlerinde hizalarında belirtilen saatinde; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğünce (1 ila 25. sıradakiler), Ulus Emlak Müdürlüğünce (26 ila 32. sıradakiler), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Mithatpaşa Cad. No:60 Çankaya/ANKARA), Kale Emlak Müdürlüğünce (33 ila 95. sıradakiler) Defterdarlık Hizmet Binası İhale Salonunda (Sağlık Mahallesi, Mithatpaşa Cad. No:9 Çankaya/ANKARA) oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin “(Ek fıkra : 28/112017 – 7061/58md.)” gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen, Ulus ve Kale Emlak Müdürlükleri Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Etimesgut İlçesinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA

Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 06420 ÇANKAYA/ANKARA

Etimesgut İlçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 hat)

Keçiören ilçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 ve 310 79 54 (Dahili 4302)

Altındağ ve Mamak İlçelerindeki kamu konutları satı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 (Dahili Altındağ: 4501 / Mamak:4605)

S.NoNumarasıİlçeMahalleAdaParselBlokKatNoTipiBedeliTeminat
106050107224KeçiörenA.Eğlence72531BKat :133+1110275.00027.500
206050107254KeçiörenA.Eğlence72531BKat :9333+1110310.00031.000
306050107265KeçiörenA.Eğlence72531BKat :11443+1110300.00030.000
406050107664KeçiörenA.Eğlence5641112BODRUM12+065110.00011.000
506050107667KeçiörenA.Eğlence5641112ZEMİN42+172130.00013.000
606050107670KeçiörenA.Eğlence5641112Kat :173+190190.00019.000
706050107671KeçiörenA.Eğlence5641112Kat :183+190190.00019.000
806050107675KeçiörenA.Eğlence5641112Kat :2123+190195.00019.500
906050108728KeçiörenKalaba1625212Kat :3153+188120.00012.000
1006050108763KeçiörenKalaba1625214Kat :2103+188115.00011.500
1106050108774KeçiörenKalaba1625215ZEMİN12+17185.0008.500
1206050108776KeçiörenKalaba1625215ZEMİN33+188100.00010.000
1306050108777KeçiörenKalaba1625215ZEMİN42+17185.0008.500
1406050107613KeçiörenÇiçekli64541919Kat :1102+170110.00011.000
1506050109788KeçiörenKavacık6762413ZEMİN13+1120225.00022.500
1606050109801KeçiörenKavacık676269ZEMİN22+183165.00016.500
1706050109813KeçiörenKavacık6762106ZEMİN13+193180.00018.000
1806050109814KeçiörenKavacık6762106ZEMİN23+196190.00019.000
1906050109819KeçiörenKavacık6762118ZEMİN13+1108205.00020.500
2006050109831KeçiörenKavacık676716ZEMİN13+1107200.00020.000
2106050109856KeçiörenKavacık6767412ZEMİN22+185165.00016.500
2206050109859KeçiörenKavacık6767412Kat :152+185200.00020.000
2306050109825KeçiörenKavacık67646ZEMİN13+1104170.00017.000
2406050109827KeçiörenKavacık67646Kat :133+1120225.00022.500
2506050109830KeçiörenKavacık67646Kat :263+1114220.00022.000
2606010107426AltındağGümüşdere949614183+1125220.00022.000
2706010105258AltındağÖrnek968027A-Giriş82+165120.00012.000
2806010105257AltındağÖrnek968046A-14252+165120.00012.000
3006010105220AltındağÖrnek968036C-14112+158115.00011.500
2906010105252AltındağÖrnek968036C-14182+158110.00011.000
3106060107069MamakGülveren81961B (Fiili 9/A)Zemin 21+14945.0004.500
3206060107070MamakGülveren81961B (Fiili 9/A)1.Kat 41+14950.0005.000
3306030107742EtimesgutEryaman186741AZEMİN13+1115220.00022.000
3406030107743EtimesgutEryaman186741AZEMİN23+1115220.00022.000
3506030107744EtimesgutEryaman186741AKat :133+1115240.00024.000
3606030107745EtimesgutEryaman186741AKat :143+1115240.00024.000
3706030107746EtimesgutEryaman186741AKat :253+1115250.00025.000
3806030107747EtimesgutEryaman186741AKat :263+1115250.00025.000
3906030107748EtimesgutEryaman186741AKat :373+1115250.00025.000
4006030107749EtimesgutEryaman186741AKat :383+1115250.00025.000
4106030107750EtimesgutEryaman186741AKat :493+1115240.00024.000
4206030107751EtimesgutEryaman186741AKat :4103+1115240.00024.000
4306030107752EtimesgutEryaman186741BZEMİN13+1115220.00022.000
4406030107753EtimesgutEryaman186741BZEMİN23+1115220.00022.000
4506030107754EtimesgutEryaman186741BKat :133+1115240.00024.000
4606030107755EtimesgutEryaman186741BKat :143+1115240.00024.000
4706030107756EtimesgutEryaman186741BKat :253+1115250.00025.000
4806030107757EtimesgutEryaman186741BKat :263+1115250.00025.000
4906031007758EtimesgutEryaman186741BKat :373+1115250.00025.000
5006030107759EtimesgutEryaman186741BKat :383+1115250.00025.000
5106030107760EtimesgutEryaman186741BKat :493+1115240.00024.000
5206030107761EtimesgutEryaman186741BKat :4103+1115240.00024.000
5306030107763EtimesgutEryaman186741CZEMİN23+1115220.00022.000
5406030107764EtimesgutEryaman186741CKat :133+1115240.00024.000
5506030107765EtimesgutEryaman186741CKat :143+1115240.00024.000
5606030107766EtimesgutEryaman186741CKat :253+1115250.00025.000
5706030107767EtimesgutEryaman186741CKat :263+1115250.00025.000
5806030107768EtimesgutEryaman186741CKat :373+1115250.00025.000
5906030107769EtimesgutEryaman186741CKat :383+1115250.00025.000
6006030107770EtimesgutEryaman186741CKat :493+1115240.00024.000
6106030107771EtimesgutEryaman186741CKat :4103+1115240.00024.000
6206030107774EtimesgutEryaman186741DKat :133+1115240.00024.000
6306030107775EtimesgutEryaman186741DKat :143+1115240.00024.000
6406030107776EtimesgutEryaman186741DKat :253+1115250.00025.000
6506030107777EtimesgutEryaman186741DKat :263+1115250.00025.000
6606030107778EtimesgutEryaman186741DKat :373+1115250.00025.000
6706030107779EtimesgutEryaman186741DKat :383+1115250.00025.000
6806030107781EtimesgutEryaman186741DKat :493+1115240.00024.000
6906030107780EtimesgutEryaman186741DKat :4103+1115240.00024.000
7006030102091EtimesgutEryaman1753911ZEMİN13+1100175.00017.500
7106030102094EtimesgutEryaman1753911Kat :4103+1100210.00021.000
7206030102111EtimesgutEryaman1753911Kat :13273+1100225.00022.500
7306030102112EtimesgutEryaman1753911Kat :13283+1100225.00022.500
7406030102113EtimesgutEryaman1753911Kat :14293+1100220.00022.000
7506030102122EtimesgutEryaman1753914ZEMİN13+1100175.00017.500
7606030102073EtimesgutEryaman1753914Kat :493+1100210.00021.000
7706030102186EtimesgutEryaman1754013ZEMİN13+1100175.00017.500
7806030102187EtimesgutEryaman1754013ZEMİN23+1100175.00017.500
7906030102163EtimesgutEryaman1754013Kat :5113+1100220.00022.000
8006030102126EtimesgutEryaman1754013Kat :13273+1100225.00022.500
8106030101972EtimesgutEryaman1753412ZEMİN23+1108170.00017.000
8206030102610EtimesgutEryaman1755814Kat :133+1102190.00019.000
8306030102004EtimesgutEryaman1753811Kat :5113+1100220.00022.000
8406030102006EtimesgutEryaman1753811Kat :6143+1100220.00022.000
8506030102031EtimesgutEryaman1753816Kat :263+1101200.00020.000
8606030102542EtimesgutEryaman1754722ZEMİN13+1100175.00017.500
8706030102460EtimesgutEryaman1754414ZEMİN23+1101175.00017.500
8806030102477EtimesgutEryaman1754418Kat :373+1102210.00021.000
8906030102480EtimesgutEryaman1754418Kat :6133+1102225.00022.500
9006030102478EtimesgutEryaman1754418Kat :8173+1102225.00022.500
9106030106585EtimesgutYukarıyurtçu627641C-47Kat :3173+1107120.00012.000
9206030106601EtimesgutYukarıyurtçu627641C-47Kat :9413+1107135.00013.500
9306030106603EtimesgutYukarıyurtçu627641C-47Kat :9443+1107135.00013.500
9406030106615EtimesgutYukarıyurtçu627641C-49Kat :173+1107115.00011.500
9506030106635EtimesgutYukarıyurtçu627641C-49Kat :7313+1107130.00013.000
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Google News