Bağcılar Belediyesi, Tali İş Merkezi İmarlı Arsayı İhale İle Satılacaktır. | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 17:17

Bağcılar Belediyesi, Tali İş Merkezi İmarlı Arsayı İhale İle Satılacaktır.

Bağcılar Belediyesi, Tali İş Merkezi İmarlı Arsayı İhale İle Satılacaktır.
Son Güncelleme :

08 Ekim 2018 - 9:31

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bagcilar-belediyesi-tali-is-merkezi-imarli-arsayi-ihale-ile-satilacaktir/2888/" title="facebook">

Bağcılar belediyesi nin Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parselde bulunan 1695 m2 yüzölçümlü arsanın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

10.170.120,00 TL muhammen bedelle satışa sunulacak olana arsanın ihalesi 18 Ekim 2018 tarihinde saat 10.30’da Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parsel sayılı taşınmazın satışı)
İhale Tarih ve Saati : 18/10/2018 – 10:30
İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü
İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar / İSTANBUL
İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Türü : Arsa Satışı
İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi)
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri : Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi
İlan Metni : Taşınmaza Dair Bilgiler :
İli : İstanbul
İlçesi : Bağcılar
Mahallesi : Mahmutbey
Cinsi : Arsa
Pafta : 245DS2A (F21C22A2B)
Ada : 1771
Parsel : 39
Yüzölçümü : 1.695,02 m²
Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
Halihazır : Boş
İmar Durumu : TİM (Tali İş Merkezi)
Adres : Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2583.Sokak, No:8
Muhammen Bedeli : 10.170.120,00 TL
Geçici Teminat : 305.103,60 TL
Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.
İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.
Şartname Bedeli : 1.000,00 TL
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı
Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi
Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 01.11.2018 tarihinde,

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 22.11.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Arsanın üçüncü ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın dördüncü ihalesi 20.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.