Batman İmar Planı Değişikliği | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 02:06

Batman İmar Planı Değişikliği

Bayındır, Çamlıtepe, Korik, Petrol ve Tilmerç Mahallelerini içine alan bin 50 hektarlık alan, Belediye Meclis kararıyla onaylandı. İlave ve Revizyon nazım imar planı, Belediye ilan panosunda bir ay süreyle askıda kalacak.

Batman İmar Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

09 Aralık 2019 - 21:24

29.021 views

Batman İli, Merkez İlçesinde yaklaşık 1050 hektarlık alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 04.12.2019 tarihli 13-547 sayılı Batman Belediyesi Meclis kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi gereği, 1 ay süreyle Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası girişinde bulunan panoya ilan edilmiştir.

Söz konusu yaklaşık 1050 hektarlık alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ait M46-A-08C, M46-A-09C, M46-A-09D, M46-A-13B,  M46-A-13C, M46-A-14A, M46-A-14B, M46-A-14C, M46-A-14D paftalarında yer alan Plan Açıklama Raporu, Plan Notları ve İmar Plan Taslağının ve 11.12.2020 tarihli güncel imar planlarının tam boy görseli yazımız sonunda sunulmuştur.

BATMAN’A VİZYON KATACAK DEV İMAR PLANI

Batman’ın doğusu ve kuzeydoğusunda bulunan Bayındır, Çamlıtepe, Korik, Petrol ve Tilmerç mahallelerini kapsayan Korik İlave ve Revizyon İmar Planı Valimiz Hulusi Şahin tarafından tanıtıldı.

11 yıldır imar planı düzenlemesi yapılmayan Batman’da büyük heyecanla beklenen Korik İlave ve Revizyon İmar Planı Belediyemizin detaylı çalışmaları sonucu tamamlandı. Belediye konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında imar planının her detayı Valimiz tarafından rakamlarla anlatıldı.

İmar Planı tanıtım toplantısında  konuşan Valimiz;  “ Korik İlave ve Revizyon İmar Planı toplam 1142,53 hektarlık alanı kapsıyor. Bu alanın 565,65 hektarlık bölümü revizyon imar planı, 576,88 hektarlık bölümü ise ilave imar planı kapsamında yürütülecek. Batman’ın imar planı alanı yaklaşık 3 bin 500 hektar. Yeni imar planı ile Batman kentinin yaklaşık üçte birlik bir kesiminin hem mevcut imar planları yenilendi, hem de yeni imar planı hazırlandı.”

140 Bin Kişinin Yaşayabileceği Konut Alanları

2040 yılına gelindiğinde toplam nüfusun yaklaşık 140 bin kişi olarak hesaplandığı Korik İlave ve Revizyon İmar Planı’nda yaklaşık 75 bin kişinin, İlave İmar Planı’nda ise yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı konut alanları tasarlandı.

İmar Planı kapsamında konut alanları ile birlikte kentsel çalışma alanları, turizm alanları, açık ve yeşil alanlar, planlama bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yaşayacak nüfus büyüklüğü ve yapısı da dikkate alınarak uygun konumlarda sosyal ve teknik altyapı alanları planlandı.

Öneri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Eski Aydınkonak Köyü’nün de içerisinde olduğu mevcut yerleşim merkezinin bulunduğu bölge “ Öneri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak belirlenen bölge planlama alanı kent bütününe hizmet verecek bir merkez olarak planlandı. Bu alanlarda ticaret alanları ile birlikte ticaret-konut alanları, konut alanları, eğitim alanı, belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, açık spor alanı, meydan ile kanal çevresinde park alanları ile bisiklet yolu ve bisiklet parkları planlandı.Yeni İmar Planıyla Taşıt Ulaşımı Kolaylaşacak

Korik İlave ve Revizyon İmar Planında; Batman kent bütününün ihtiyacını karşılamaya, kentin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlamaya ve mevcut taşıt akslarındaki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik kuşak yolu niteliğinde 40 metre genişliğinde bir trafik aksı belirlendi.

40 metrelik taşıt yolu, planlama alanının kuzeydoğusundan geçerek güneyde TPAO Bulvarı ile Batman–Siirt Karayolu kavşağına kadar ulaşacak. Söz konusu yol, kentin kuzey-güney doğrultusunda ulaşımını sağlayan Demokrasi, Turgut Özal ve TPAO Bulvarlarına alternatif olarak kullanılacak ve kent bütünündeki taşıt ulaşımını kolaylaştıracak.

Konut Alanları En Fazla 6 Katlı Olacak

Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde 128,64 hektarlık konut alanı, İlave İmar Planı sınırları içerisinde ise toplam 147,58 hektar büyüklüğünde konut alanı bulunuyor. Revizyon İmar Planı’na konu olan bölgede ve TPAO Bulvarının doğusunda kalan ve Korik Caddesi çevresindeki mevcut imar planı bulunan bölgede konut alanları ile konut ve ticaret alanlarında yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 4 Kat TAKS=0.30 E=1.20 olarak belirlendi.

Batman – Siirt karayolu ile TPAO Bulvarına cepheli konut ve ticaret-konut alanlarında ise mevcut uygulama imar planında belirlenmiş olan yapılaşma koşulları korundu. Özgürlük bulvarına cepheli konut ve ticaret- konut alanlarında ise yapılaşma koşulları Blok Nizam 5 Kat olarak belirlendi. İlave İmar Planı kapsamında kalan konut alanlarında yapılaşma koşulları E=1.30 Yen çok=6 Kat olarak belirlendi. Yeni yapılacak konutların tümüne, her bölgeye aynı kat yüksekliği ve yapı inşaat alanı önerildi.

İhtiyaçlara Cevap Veren İmar Planı

Korik İlave ve Revizyon İmar Planında planlama alanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte. Bu kapsamda 10 adet anaokulu alanı, 31 adet ilkokul alanı, 12 adet ortaokul alanı, 14 adet lise alanı, 11 adet belediye hizmet alanı, 5 adet resmi kurum alanı, 12 adet sağlık tesis alanı, 27 adet cami alanı, 12 adet sosyal tesis alanı, 7 adet kültürel tesis alanı, 5 adet pazar yeri alanı, 250 adet park ve çocuk bahçesi alanı, 3 adet rekreasyon alanı, 6 adet açık ve kapalı spor tesisi alanı planlandı.

Nazım İmar Planları, mevcut çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, kentsel yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5000 ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine hazırlanan planlardır.

Mevcut imar planının kentin gelişimine yanıt olamadığı bir durum yaşanmaktadır. Bu nedenle yürürlükte bulunan 1/100000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına uygun olarak mevcut nazım imar planının ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi gerekmiştir. Bu gerekliliğin yanı sıra mevcut plana bitişik alanlarda da yaşanan ve teknik ve yasal olumsuzluklar içeren gelişmeler bulunmaktadır. Bu alanların da ivedilikle planlanması gerekmiştir.

Bu nedenlerle mevcut imar planının bir bölümü ile 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak belirlenmiş alanlar için mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Batman (Merkez) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı yukarıda özetle sunulan tanım ve gereklilik uyarınca yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmış bir planıdır.

Toplam 5 mahallede yaklaşık 1050 hektarlık alanda 2012 yılında ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ tarafından onaylanan Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkâri planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ‘Kentsel yerleşik alan ve kentsel gelişme alanı’ olarak belirlenen bölgede; kentsel sorunların çözülmesi hedefleniyor.

2040 yılını hedefleyen, Batman (Merkez) 1/5000 Ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri:

  • Planlama hedef ve stratejilerinin belirlenmesi,
  • Mevcut yerleşim dokusunu koruyup; sürdürülebilirlik bağlamında gelişme
  • Hedeflerinin, ortaya konması,
  • Yapılaşmaya ilişkin ilkelerin belirlenmesi, gerekmektedir.

1050 hektarlık alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve ‘Revizyon Nazım İmar Planı’ 04.12.2019 tarihli 13-547 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmış olup, 06.01.2020 tarihine kadar itiraz süresi bulunmaktadır.

Batman Nazım İmar Planı 52 Sayfalık Plan Raporu
Batman Revizyon Nazım İmar Planı Tam Boy Görseli

398 sayılı meclis kararı_nazım

399 sayılı meclis kararı_uygulama

1000_1_PAFTA

1000_2_PAFTA

5000_PAFTA

Plan Açıklama Raporu_1000

Plan Açıklama Raporu_5000

1/1000 Revizyon İmar Planı Son Hali

1/5000 Revizyon İmar Planı Son Hali