E-ipotek Nedir? | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 23:33

E-ipotek Nedir?

E-ipotek Nedir?
Son Güncelleme :

12 Eylül 2019 - 11:51

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/e-ipotek-nedir/6632/" title="facebook">

E-İpotek Nedir?

E-Devlet sistemiyle birlikte tüm işlemlerin yavaş yavaş elektronik ortama geçme süreci devam ediyor. İpotek işlemleri de bunlardan bir tanesi. Peki, E-ipotek nedir?

Tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması, personelin iş yükünün azaltılması, etkin ve hızlı hizmet sunma amacıyla faaliyete geçen E-İpotek servisi ile ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulü ortadan kaldırılmıştır. Tapu Kanununun 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca tüm kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile güvenliği sağlanan internet servisi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması sağlandı.E-İpotek İşlemleri

E-İpotek tesisi işlemleri arasında; Tapu Dairesi Başkanlığının uygun gördüğü işlem aşamaları olan belgelerin alınması, tapu bölümü seçimi, taraf ve kimlik tespiti ve tescile esas bilgilerin aşamaları gerekli döner sermaye hizmet bedeli ile varsa işleme ilişkin tapu harçlarının e-tahsilat yöntemi ile tapu müdürlüklerine gitmeden tahsil edilmesi ile işlemin diğer aşamaları tapu personeli tarafından sistem üzerinden tamamlanacak.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya göre. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerinin taşınmaz maliki veya vekili tarafından tek taraflı olarak tapu müdürlüklerine ibrazı halinde tapuya tescil edilmekte”.