Emlak Vergisi Muafiyet Şartları Nelerdir? | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:15

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları Nelerdir?

İki taksit olarak ödenen emlak vergileri Mart ve Kasım aylarında belediyelere ödeniyor. Vergi kanununca düzenlenen vergi muafiyeti nasıl sağlanır, emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur?

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları Nelerdir?
Son Güncelleme :

01 Aralık 2019 - 12:28

6.752 views

Emlak vergileri, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirleniyor. Belirli oranlarda ve gayrimenkullerin özelliklerine göre her yıl ödenen vergi çeşitleridir. İki taksit olarak ödenen emlak vergileri Mart ve Kasım aylarında belediyelere ödeniyor. Vergi kanununca düzenlenen vergi muafiyeti nasıl sağlanır, emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur gibi konularda açıklamalar bulunuyor.

Emlak vergileri meskenlerde binde 1 ve 2 oranlarında hesaplanıyor. Geliri olmayan gayrimenkul sahiplerinde emlak vergisi alınmıyor. Belirlenen prosedürlere uyan taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi muafiyet şartları
Belirlenen emlak vergisi şartlarına göre tek bir mesken sahibi olanlardan belirli durumlarda emlak vergisi alınıyor. Emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur konusunda sunulan şartlar şu şekildedir:

200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olanlar
Kışlık evin yanı sıra yazlık eve sahip olmayanlar
Tek meskenin sahibi olup bir başka evde hisseye sahip olmayanlar
Ev hanımları
Dul ve yetimler
Engelliler
Gazi ve şehit yakınları
Emekliler
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedirler. Muafiyetten yararlanabilmek için ilgili belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilir. Koşullara uyan kişiler, emlak vergisi zorunluluğundan muaf tutulurlar.

Emlak vergisine tâbi olanlar

Emlak vergisi yasası dahilinde emlak vergisine tâbi olanlar; bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler, emlak vergisi mükellefi olmaktadırlar. Bir bina veya arazide palı mülkiyet halinde olanlar hisseleri oranında vergi mükellefi sayılırlar.

Elbirliği mülkiyetteyse, gayrimenkul malikleri vergiden müteselsilen sorumludurlar. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince tek meskeni bulunan kişiler, emlak vergisi ödemelerinden muaf sayılıyorlar.

Vergi muafiyeti olduğu halde vergi ödeyenler

Emekliler, emlak vergisinden nasıl muaf tutulur konusunda; tek meskeni olup başka bir gayrimenkule sahip olmayan, yazlık ya da başka bir meskende hissesi olmayan emekliler emlak vergisinden muaf olabiliyor. Koşulları yerine getiren emekliler, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelere muafiyet dilekçesi vererek emlak vergisi zorunluluğundan muaf olabilirler. Belediyelere bildirimde bulunulmadığında emlak vergi mükellefiyeti devam etmektedir.

Muaf olunduğu halde ödenmiş emlak vergilerinde ise geri iade mümkün olabiliyor. 14 Mayıs 2014 yılında 53210 sayılı özelgede, muafiyet dahilinde ödenen emlak vergileri ile ilgili konular belirtilmiştir. Karar doğrultusunda, geriye dönük 5 seneye ait emlak vergileri, muafiyet bildiriminde bulunan kişilere vergi iadesi şeklinde ödenebilmektedir.Sıfır oranlı emlak vergisi
Sıfır oranlı emlak vergisi avantajı emlak vergisinden muaf olanlara uygulanıyor. Tek bir meskeni olan ve başka geliri olmayan kişiler, emekliler, işsizler, ev hanımları, şehit yakınları ve gaziler, dul ve yetimler, sıfır oranlı emlak vergisinden yaralanarak muafiyet bildirimi dahilinde muafiyet bildirimi yaparak vergiden muaf tutuluyorlar.

Yöreler ve büyükşehirlerde binde 6 ile binde 1 oranlarında değişen emlak vergileri her yıl ve yılda iki taksit seçeneğiyle belediyelere ödeniyor.