Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu Hale Geliyor | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 16:44

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu Hale Geliyor

Binalar için zorunlu hale getirilen ‘Enerji Kimlik Belgesi almak için kısa bir süre kaldı. Son tarihi 1 Ocak 2020 olan belgenin alımı için bugüne kadar yapılan çalışmalar artarken, tüketicilerin bilinçlenmesi adına farkındalık da oluşturuldu.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu Hale Geliyor
Son Güncelleme :

21 Kasım 2019 - 21:07

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/enerji-kimlik-belgesi-ekb2020-yilinda-zorunlu-hale-geliyor/12894/" title="facebook">

Binalar için zorunlu hale getirilen ‘Enerji Kimlik Belgesi almak için kısa bir süre kaldı. Son tarihi 1 Ocak 2020 olan belgenin alımı için bugüne kadar yapılan çalışmalar artarken, tüketicilerin bilinçlenmesi adına farkındalık da oluşturuldu.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Yalıtım Şart Mı?

Enerji kimlik belgesi hesabı yapılırken binanın coğrafi konumu, mekanik tesisatı, aydınlatma elemanları, yapı malzemeleri, kapı ve pencere sayısı, özellikleri gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Bir binanın enerji kimlik belgesi almak için ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu yoktur. Diğer taraftan ısı yalıtımı yapılmış bir binanın enerji kimlik belgesi verimli sınıf çıkma olasılığı yüksektir. Binanın enerji sınıfının verimli olması, ileride yapılacak teşviklerden yararlanmasını ve verimli binalara yönelik yapılacak olası pozitif düzenlemelerden (örneğin elektrik, doğal gaz birim fiyatının binaların enerji sınıflarına göre düzenlenmesi gibi.) faydalanmasını sağlar.Isı yalıtımı enerji kimlik belgesi almak için bir zorunluluk değildir. Fakat binanın dış kabuğu baz alınarak yapılan hesaplamalara göre uygulanacak doğru bir ısı yalıtımı,• Binanın enerji sınıfının iyi çıkmasına,
• Bina ısıtma soğutma giderlerinin düşmesine,
• Binada yaşayanlarının konfor şartlarının artmasına,
• Binanın daha az sera gazı salımı yapmasına sebep olacağı için uzmanlarımızca tavsiye edilmektedir

Enerji kimlik belgesi düzenlenebilmesi için gereken belgeler aşağıdaki listede sıralanmıştır.• Mimari Proje,
• Mekanik Proje (Isıtma / Soğutma / Sıhhi Sıcak Su Projeleri,
• Elektrik Projesi,
• TS-825 Raporu (Isı Kaybı Hesabı Raporu),
• Yapı Ruhsatının Fotokopisi ve/veya Tapu Örneği.Yukarıda saydığımız projeler 1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsat almış binalarda (bakanlık Yeni Bina olarak tanımlar) bulunur. 1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsat almış binalarda ise (bakanlık Mevcut Bina olarak tanımlar) bulunması zordur. Bu durumda binanın bağlı bulunduğu belediyenin tapu ya da imar bölümünden bu projelerin temin edilmesi gerekir. Buna rağmen eksik bilgi ve belgeler olması durumunda bina mutlaka ziyaret edilmeli, yerinde incelenmeli ve eksikliklerle ilgili rapor tutulmalıdır.Bir başka önemli nokta ise binada ısı yalıtımının olup olmadığıdır. Eğer binaya ısı yalıtımı yapılmışsa bina yönetimi ve yalıtım firması arasındaki sözleşmenin örneğinin alınması gerekir. Eğer sözleşme yoksa bina yönetiminden uygulamanın hangi malzemeyle, ne kalınlıkta ve hangi cephelerine yapıldığına dair imzalı beyan alınmalıdır.