(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 21.01.2021 - 19:00, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Fethiye Ovacık-Hisarönü İmar Planı İtirazları Değerlendirildi

 

Fethiye Ovacık-Hisarönü İmar Planı İtirazları Değerlendirildi

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçlandı.
Bakanlık  Makamının  22.12.2020  tarihli  ve  275426  sayılı  Olur'u  ile;  Bakanlık  Makamının 01.07.2019 tarihli ve 151766 sayılı Olur'u ile onaylanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında kesinleşen orman sınırları içerisinde bulunan yol, okul alanı, sağlık tesisi, park vb. orman dışı kullanımların "Orman Alanı" olarak tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda  belirtilen  itirazların  kısmen  kabulü  ve  reddine  ilişkin  itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış, söz konusu imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiş olup 19/01/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. MUĞLA İLİ, FETHİYE İLÇESİ, ÖLÜDENİZ MAHALLESİ, OVACIK-HİSARÖNÜ İMAR PLANI KAPSAMINDA KESİNLEŞEN ORMAN SINIRLARINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (ASKI İTİRAZLARININDEĞERLENDİRİLMESİ) İmar Planı Değişikliğine konu alan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Muğla ili, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde kesinleşen orman sınırlarını kapsamaktadır. Muğla ili, Fethiye ilçesi sınırları içerisinde kalan Ölüdeniz Mahallesi’ne ilişkin meri imar planları mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 28.12.2006 tarihinde onaylanmıştır. Meri imar planı kararları ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan orman tahdit sınırlarının uyumsuzluk gösterdiği alanlar tespit edilmiş olup, bu alanlarda yapılan imar planı değişikliği Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 01.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Fethiye Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve muhtelif parsel sahipleri tarafından itirazlarda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar 6831 sayılı Orman Kanunu açısından değerlendirilmek üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 14.02.2020 tarihli ve E.332486 sayılı, 02.09.2020 tarihli ve 1901 sayılı görüş yazıları Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmiştir. Bu kapsamda askı itirazlarının değerlendirilmesi neticesinde; 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamındaki alanlar imar planında “Orman Alanı” olarak gösterilmesi gerektiğinden, bu kapsamda meri imar planı kullanım kararları ile orman tahdit sınırları arasında uyumsuzluk tespit edilen alanlar (Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesisi Alanı vb) imar planı değişikliği ile “Orman Alanı” olarak düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle, herhangi bir nüfus ve yapılaşma yoğunluğu arttırılmamış olup, ana ulaşım şemasında da değişiklik yapılmamıştır. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ayrıca Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, orman alanlarında kalan ve Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan alanlar (Belediye Hizmet Alanı, Yol Alanı vb kullanımlar) meri imar planında mevcut olanlar aynen korunmuş, meri imar planında bulunmayanlar ise imar planı kararlarına dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Orman Alanları başlıklı 3.9. nolu maddesinde “… 6831 sayılı Orman Kanununun 2. Maddesine uygun olarak belirtilen orman niteliğini kaybetmiş araziler Doğal Karakteri Korunacak Alanlar olarak kabul edilir. …” yer alan hüküm uyarınca 2/b niteliğinde olup özel mülkiyete dönüşen, ayrıca özel mülkiyet olup meri imar planlarında “Orman Alanı” kullanımında kalan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda imar planı değişikliği ile “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak düzenlenmiştir. Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin “Orman Alanları” ile “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” başlıklı maddelerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Askı itirazlarının değerlendirilmesi neticesinde yapılan değişiklikler ile yapılan bu değişikliklere yönelik trafik etüt değerlendirilmesi ekte sunulmuş olup, bu plan açıklama raporu 01.07.2019 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğine esas plan açıklama raporuna ek olarak düzenlenmiştir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Doküman 1 Doküman 2 Doküman 3 Doküman 4 Doküman 5 Doküman 6 Doküman 7 Doküman 8 Doküman 9 Doküman 10 Doküman 11 Doküman 12 Doküman 13 Doküman 14 Doküman 15 Doküman 16 Doküman 17 Doküman 18 Doküman 19 Doküman 20 Doküman 21 Doküman 22 Doküman 23 Doküman 24 Doküman 25 Doküman 26 Doküman 27 Doküman 28 Doküman 29 Doküman 30
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçlandı.
Bakanlık  Makamının  22.12.2020  tarihli  ve  275426  sayılı  Olur'u  ile;  Bakanlık  Makamının 01.07.2019 tarihli ve 151766 sayılı Olur'u ile onaylanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında kesinleşen orman sınırları içerisinde bulunan yol, okul alanı, sağlık tesisi, park vb. orman dışı kullanımların "Orman Alanı" olarak tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda  belirtilen  itirazların  kısmen  kabulü  ve  reddine  ilişkin  itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış, söz konusu imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiş olup 19/01/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

MUĞLA İLİ, FETHİYE İLÇESİ, ÖLÜDENİZ MAHALLESİ, OVACIK-HİSARÖNÜ İMAR PLANI KAPSAMINDA KESİNLEŞEN ORMAN SINIRLARINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

(ASKI İTİRAZLARININDEĞERLENDİRİLMESİ)

İmar Planı Değişikliğine konu alan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Muğla ili, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde kesinleşen orman sınırlarını kapsamaktadır. fethiye-oludeniz-imar-plani Muğla ili, Fethiye ilçesi sınırları içerisinde kalan Ölüdeniz Mahallesi’ne ilişkin meri imar planları mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 28.12.2006 tarihinde onaylanmıştır. Meri imar planı kararları ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan orman tahdit sınırlarının uyumsuzluk gösterdiği alanlar tespit edilmiş olup, bu alanlarda yapılan imar planı değişikliği Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 01.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Fethiye Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve muhtelif parsel sahipleri tarafından itirazlarda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar 6831 sayılı Orman Kanunu açısından değerlendirilmek üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 14.02.2020 tarihli ve E.332486 sayılı, 02.09.2020 tarihli ve 1901 sayılı görüş yazıları Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmiştir. Bu kapsamda askı itirazlarının değerlendirilmesi neticesinde; 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamındaki alanlar imar planında “Orman Alanı” olarak gösterilmesi gerektiğinden, bu kapsamda meri imar planı kullanım kararları ile orman tahdit sınırları arasında uyumsuzluk tespit edilen alanlar (Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesisi Alanı vb) imar planı değişikliği ile “Orman Alanı” olarak düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle, herhangi bir nüfus ve yapılaşma yoğunluğu arttırılmamış olup, ana ulaşım şemasında da değişiklik yapılmamıştır. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ayrıca Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, orman alanlarında kalan ve Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan alanlar (Belediye Hizmet Alanı, Yol Alanı vb kullanımlar) meri imar planında mevcut olanlar aynen korunmuş, meri imar planında bulunmayanlar ise imar planı kararlarına dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Orman Alanları başlıklı 3.9. nolu maddesinde “… 6831 sayılı Orman Kanununun 2. Maddesine uygun olarak belirtilen orman niteliğini kaybetmiş araziler Doğal Karakteri Korunacak Alanlar olarak kabul edilir. …” yer alan hüküm uyarınca 2/b niteliğinde olup özel mülkiyete dönüşen, ayrıca özel mülkiyet olup meri imar planlarında “Orman Alanı” kullanımında kalan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda imar planı değişikliği ile “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak düzenlenmiştir. Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin “Orman Alanları” ile “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” başlıklı maddelerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Askı itirazlarının değerlendirilmesi neticesinde yapılan değişiklikler ile yapılan bu değişikliklere yönelik trafik etüt değerlendirilmesi ekte sunulmuş olup, bu plan açıklama raporu 01.07.2019 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğine esas plan açıklama raporuna ek olarak düzenlenmiştir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Doküman 1 Doküman 2 Doküman 3 Doküman 4 Doküman 5 Doküman 6 Doküman 7 Doküman 8 Doküman 9 Doküman 10 Doküman 11 Doküman 12 Doküman 13 Doküman 14 Doküman 15 Doküman 16 Doküman 17 Doküman 18 Doküman 19 Doküman 20 Doküman 21 Doküman 22 Doküman 23 Doküman 24 Doküman 25 Doküman 26 Doküman 27 Doküman 28 Doküman 29 Doküman 30
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.