İmarhaber

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi - Lisans öğrencisi olmak - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak - Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak - Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

İBB’den İstanbul’da Okuyan Öğrencilere Eğitim Yardımı

Google News

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları