İnşaatlarda Bina Derinliği Nasıl Hesaplanır? | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 23:08

İnşaatlarda Bina Derinliği Nasıl Hesaplanır?

I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır. Gelin bu formülün ne anlama geldiğini sizlere açıklayalım.

İnşaatlarda Bina Derinliği Nasıl Hesaplanır?
Son Güncelleme :

16 Aralık 2018 - 10:28

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/insaatlarda-bina-derinligi-nasil-hesaplanir/4832/" title="facebook">

Bina derinliği, bir binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığına deniyor. Peki bu uzaklığın ne kadar olması gerekiyor?

 

Bina derinliği nasıl hesaplanır? diye soruyorsanız, hemen yanıtlayalım.

 

Bina Derinliği Hesaplama Formülü

Bina derinliği hesaplaması ile ilgili hususlara Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında veriliyor. Yönetmelikte yer alan 28. maddeye göre, ön bahçe mesafesi ile bina yüksekliğinin yarısının toplamının parsel derinliği çıkarıldığı takdirde, bina derinliği bulunabiliyor.

 

Bina Derinlikleri

Madde 28 – Bina derinlikleri azami 40 metreyi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile;

I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır.
Burada;

I = Bina derinliği

L = Parsel derinliği

K = Ön bahçe mesafesi

H = Bina yüksekliğini gösterir.

Ancak;

1. (Değişik bent:RG-1/6/2013-28664) Formülün kullanılması sonucunda (10,00) m. den az çıkan parsellerde, bina derinliği talep üzerine arka bahçe mesafesi (3,00) m. den az olmamak üzere (10,00) m. ye çıkartılabilir. Uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa parsel derinliğinin (10,00) m. den az çıkması ruhsat düzenlemesine engel değildir. Ancak her durumda bu Yönetmeliğin arka bahçe mesafesi kuralına uyulur.

2. Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir.

3. İmar planlarında ticaret bölgesi, olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katlan, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (6.50) m. yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m. geriden başlatılır. (Ek cümle:RG-1/6/2013-28664) Uygulama imar planı kararı gereği ticaretin yanısıra konut da yapılabilen parsellerde, ticaretle birlikte konut yapılmasının talebi halinde bu hüküm uygulanmaz.4. H/2 arka bahçe mesafesini temin etmek şartı ile bina derinliğini (40.00) m. ye çıkarmaya Belediye yetkilidir 5. Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde taban alam kat sayısı % 40 dahilinde kalmak kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) m. şartı aranmaz.