İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Son Güncelleme :

13 Aralık 2019 - 7:59

383 views

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Sıra

No

Pozisyon Pozisyon

Adedi

Niteliği / Atamaya Esas Olan

Alan

Yabancı Dil Şartı YDS

Puanı

1 Avukat 10 Hukuk lisans programından mezun olmak
2 Sosyal

Çalışmacı

4 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak
3 Psikolog 2 Psikoloji lisans programından mezun olmak
4 Fizyoterapist 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak
5 Hemşire 28 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak
6 Ebe 3 Ebelik lisans programından mezun olmak
7 Çocuk

Gelişimcisi

2 Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak
8 Mühendis 50 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
9 Mühendis 2 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
10 Mühendis 9 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
11 Mühendis 3 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
12 Mühendis 20 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık,

Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak

YDS – İngilizce En az 60 puan
13 Mühendis 6 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
14 Mühendis 6 İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
15 Şehir Plancısı 20 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
16 Mimar 20 Mimarlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
17 Peyzaj

Mimarı

4 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
18 Matematikçi 4 Matematik, Matematik- Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
19 İstatistikçi 4 İstatistik lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
20 Ekonomist 18 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve

İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak

YDS – İngilizce En az 60 puan
21 Tercüman 2 Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 90 puan
22 Arkeolog 2 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak
23 Sanat

Tarihçisi

3 Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak
24 Programcı 4 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet),

Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

25 Tekniker 15 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
26 Tekniker 12 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
27 Tekniker 10 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak
28 Teknisyen 13 Ortaöğretim Kurumlarının Harita- Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı – Harita ve

Kadastro Dalından mezun olmak

29 Teknisyen 12 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak
30 Eğitmen 35 Bilişim Teknolojileri
31 Eğitmen 12 Almanca YDS – Almanca En az 80 puan
32 Eğitmen 1 Çince YDS – Çince En az 80 puan
33 Eğitmen 1 Farsça YDS – Farsça En az 80 puan
34 Eğitmen 3 Fransızca YDS – Fransızca En az 80

puan

35 Eğitmen 25 İngilizce YDS – İngilizce En az 80 puan
36 Eğitmen 1 İspanyolca YDS – İspanyolca En az 80 puan
37 Eğitmen 1 İtalyanca YDS – İtalyanca En az 80 puan
38 Eğitmen 1 Japonca YDS – Japonca En az 80 puan
39 Eğitmen 1 Korece YDS – Korece En az 80 puan
40 Eğitmen 2 Rusça YDS – Rusça En az 80 puan
41 Eğitmen 2 Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak
42 Eğitmen 10 Grafik
43 Eğitmen 11 Muhasebe ve Finansman
44 Eğitmen 24 Müzik

KPSS

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,