DOLAR32,9194% -0.4
EURO35,8680% -0.24
STERLIN42,5909% -0.32
FRANG36,9806% -0.53
ALTIN2.526,49% -0,96
BITCOIN67.041,290.056
reklam

İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Kadıköy’de Bulunan 64 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 16-27 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı
reklam

Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

İstanbul Kadıköy kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S. NoDOSYA NOİLÇEMAH.MEVKİİADAPARSELARSA PAYIBLOKKATNODURUMUTİPİBEDELTEMİNAT
134160101756KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1134107Dolu3+1550.00055.000
234160101757KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1032112Dolu3+1580.00058.000
334160101758KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1031107Dolu3+1555.00055.500
434160101759KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.929112Dolu3+1580.00058.000
534160101760KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.928107Dolu3+1555.00055.500
634160101761KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.927109Dolu3+1560.00056.000
734160101763KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.826112Dolu3+1580.00058.000
834160101764KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.824109Dolu3+1555.00055.500
934160101767KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.723112Dolu3+1580.00058.000
1034160101768KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.620112Dolu3+1580.00058.000
1134160101771KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1135112Dolu3+1575.00057.500
1234160101102KadıköyZühtüpaşa MahallesiDr. Faruk Ayanoğlu Cd.29591711200 / 2176027103Dolu3+1845.00084.500
1334160101774KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1133109Dolu3+1555.00055.500
1434160101762KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.722107Dolu3+1555.00055.500
1534160101765KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.619107Dolu3+1555.00055.500
1634160101766KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.516107Dolu3+1550.00055.000
1734160101769KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.413107Dolu3+1550.00055.000
1834160101770KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.310107Dolu3+1550.00055.000
1934160101772KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.39109Dolu3+1550.00055.000
2034160101773KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.27107Dolu3+1545.00054.500
2134160101775KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.14107Dolu3+1545.00054.500
2234160101777KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.517112Dolu3+1575.00057.500
2334160101780KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.515109Dolu3+1550.00055.000
2434160101782KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.414112Dolu3+1575.00057.500
2534160101783KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.412109Dolu3+1550.00055.000
2634160101784KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.311112Dolu3+1575.00057.500
2734160101786KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.28112Dolu3+1570.00057.000
2834160101789KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.26109Dolu3+1545.00054.500
2934160101776KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217200 / 3700Gezgin Apt.zemin185Dolu410.00041.000
3034160101778KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217200 / 3700Gezgin Apt.zemin2100Boş480.00048.000
3134160101779KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.13109Boş3+1545.00054.500
3234160101781KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.15112Dolu3+1570.00057.000
3334160101785KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.618109Dolu3+1555.00055.500
3434160101787KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.721109Boş3+1555.00055.500
3534160101788KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.825107Dolu3+1555.00055.500
3634160101790KadıköyKozyatağı MahallesiGüneşli Sok.1415217100 / 3700Gezgin Apt.1030109Dolu3+1560.00056.000
3734160101698KadıköyKozyatağı Mahallesiİnönü Cad.Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK629125Dolu3+1560.00056.000
3834160101696KadıköyKozyatağı Mahallesiİnönü Cad.Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK527130Dolu3+1570.00057.000
3934160101694KadıköyKozyatağı Mahallesiİnönü Cad.Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK525125Dolu3+1550.00055.000
4034160101690KadıköyKozyatağı Mahallesiİnönü Cad.Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK318125Dolu3+1550.00055.000
4134160101688KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK216130Dolu3+1570.00057.000
4234160101687KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK215130Dolu3+1570.00057.000
4334160101686KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK214125Dolu3+1550.00055.000
4434160101685KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK213125Dolu3+1550.00055.000
4534160101683KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK111130Dolu3+1555.00055.500
4634160101682KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK110125Dolu3+1535.00053.500
4734160101755KadıköyKozyatağı MahallesiTuraboğlu Sok. Sümko Sit.3292171400 / 189500L-1 BLOK19125Dolu3+1535.00053.500
4834160101700KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK631130Dolu3+1580.00058.000
4934160101699KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK630125Dolu3+1560.00056.000
5034160101697KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK528130Dolu3+1570.00057.000
5134160101695KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK526125Dolu3+1550.00055.000
5234160101693KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK421125Dolu3+1550.00055.000
5334160101692KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK320130Dolu3+1570.00057.000
5434160101691KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK319130Dolu3+1570.00057.000
5534160101689KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK317125Dolu3+1550.00055.000
5634160101684KadıköyKozyatağı MahallesiSümer Sok. Sümko Sitesi3292171400 / 189500L-1 BLOK112130Dolu3+1555.00055.500
5734160101409KadıköyCaferağa MahallesiHalit Ethem Sok.12171694 / 39Bahçe Kat730Dolu120.00012.000
5834160101599KadıköyGöztepe MahallesiSevük Sok. Hilal Apartmanı86517545 / 900Hilal Apartmanı41562Dolu2+1465.00046.500
5934160101597KadıköyGöztepe MahallesiSevük Sok. Hilal Apartmanı86517545 / 900Hilal Apartmanı31172Dolu2+1520.00052.000
6034160101598KadıköyGöztepe MahallesiSevük Sok. Hilal Apartmanı86517545 / 900Hilal Apartmanı31262Dolu2+1465.00046.500
6134160101802KadıköyRasimpaşa MahallesiYeldeğirmeni Sok.195421 / 5Zemin170Dolu2+1280.00028.000
6234160101180KadıköyBostancı MahallesiBostan Tariki Sok.32106250 / 2360Derya Apt.Zemin4115Dolu2+1460.00046.000
6334160101291KadıköyTuğlacıbaşı MahallesiFahrettin Kerim Gökay Cd.1280135132 / 4302310128Dolu3+1670.00067.000
6434160101281KadıköyRasimpaşa MahallesiHalit Ağa Cad.2194536000 / 676200B21169Dolu2+1290.00029.000Kadıköy İmar Haberleri

reklam