Kaş Belediyesi 170 Adet Gayrimenkul Kiraya Verecek | 16 Haziran 2024İmar Haber

16 Haziran 2024 - 17:21

Kaş Belediyesi 170 Adet Gayrimenkul Kiraya Verecek

Antalya Kaş Belediye Başkanlığı, çok maksatlı salon, iş yeri, tarla, dükkan gibi niteliklere sahip toplam 170 adet gayrimenkulün kiraya verilmesi ihalesi yapılacak.

Kaş Belediyesi 170 Adet Gayrimenkul Kiraya Verecek
Son Güncelleme :

23 Ekim 2018 - 8:37

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kas-belediye-baskanligi-tarafindan-170-adet-gayrimenkul-kiraya-verilecek/3247/" title="facebook">

Kaş Belediye Başkanlığı tarafından 170 adet gayrimenkul kiraya verilecek. Antalya Kaş Belediye Başkanlığı, çok maksatlı salon, iş yeri, tarla, dükkan gibi niteliklere sahip toplam 170 adet gayrimenkulün kiraya verilmesi ihalesini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 c-45. maddeleri gereğince açık teklif arttırma usulüyle ile yapacak.

İhale, Kaş Belediyesi Başkanlık odasında 5-15 Kasım 2018 tarihleri arasında ilanda belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, istenilen belgeleri ihale saatlerinden bir saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular da dikkate alınmayacaktır.

KAŞ BELEDİYE KİRALIK İŞYERİ İHALE İLANI

1. Kaş İlçesi Çerçiler Mevkii 7 Ada 16 Parsel Eski Antalya Caddesi No:200’deki zemin kat ile kısmen bodrum kattan (WC) oluşan Çok Maksatlı Salon, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Bulvarındaki Köy kahvesi ve Belediye Çay Bahçesi, Üzümlü Mahallesi Lapaz Mevkii 193 Ada 34 Parseldeki Bağ ve Tarla vasıflı taşınmaz, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki 120 m2’lik işyeri, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki Köy Binasının Zemin katındaki 3 nolu dükkân, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki Köy Binasının Zemin katındaki 4 nolu dükkân, Andifli Mahallesi Ortaokul sokaktaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Belediye Pasajındaki işyerleri, Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası Altındaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Lise Önündeki işyerleri, Andifli Mahallesi Cumhuriyet Meydanındaki Genel WC, Gömbe Mahallesi Elmalı Caddesi, Çataloluk Caddesi ve Uçarsu Caddesindeki işyerleri, Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası altındaki 3/B Nolu dükkân, Çukurbağ Mahallesi Alanyeri Mevkii 217 Ada 202 Parseldeki arazi, Çukurbağ Mahallesi Alanyeri Mevkii 217 Ada 251 Parseldeki arazi 02.04.2018/18 sayılı Meclis kararı gereği 5 Yıllığına, Sahil Palamut Mahallesi 101 Ada 11 Parseldeki Tarla vasıflı taşınmaz, Andifli Mahallesi Atatürk Bul. Otogarajı İçindeki İşyerleri, Andifli Mahallesi Uğur Mumcu Cad. Otogarajı Altındaki İşyerleri ise 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Arttırma Usulüyle ile kiraya verilecektir.
2. İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İhale, Kaş Belediyesi Başkanlık odasında yapılacaktır.
3. Geçici teminat bedeli ile işin yıllık muhammen bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak için;
4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.1.1 Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt örneği veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.
4.1.2 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (asıl)
4.1.3 İkametgâh Belgesi (asıl)
4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)
4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak)
4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (asıl)
4.1.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri
4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi
4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)
4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl) Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak.
4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl).
4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)
4.2.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgeleri; Kapalı zarf içinde, isteklinin (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) Adı veya Ticari Unvanı ile İhalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, Posta ile yapılacak başvurular da dikkate alınmayacaktır.
6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 200,00.-TL (İkiyüzTL)’dir.
7. İhalesi Yapılacak Yere İlişkin Bilgiler Tablosu:

Sıra
No Mahalle/Mevki Ada Parsel Taşınmaz No Cinsi Alanı m2 Yıllık Muhammen Bedeli (TL) Geçici Tem. Bedeli (TL)(5 Yıl Üzerinden) Tarih-Saat
1 Andifli Mahallesi Çerçiler Mevkii 7 16 Eski Antalya Caddesi No:200 Çok Maksatlı Salon 900 16.500,00 ₺ 2.475,00 05.11.2018/10.00
2 Yeşilköy Mahallesi 155 1 Atatürk Bulvarı Köy kahvesi ve Belediye Çay Bahçesi 50 10.000,00 ₺ 1.500,00 05.11.2018/10.15
3 Andifli Mahallesi 39 1 Cumhuriyet Meydanı Genel WC 50 8.300,00 ₺ 1.245,00 05.11.2018/10.30
4 Kınık Mahallesi 175 25 Belediye Hizmet Binası altı No:3/B Dükkân 15 4.300,00 ₺ 645,00 05.11.2018/10.45
5 Çukurbağ Mahallesi 217 202 Alanyeri Mevkii Arazi 6.780,98 550,00 ₺ 82,50 05.11.2018/11.00
6 Çukurbağ Mahallesi 217 251 Alanyeri Mevkii Arazi 24.654,50 2.250,00 ₺ 337,50 05.11.2018/11.15
7 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:2 İşyeri 46+40 Depo 5.450,00 ₺ 817,50 05.11.2018/11.30
8 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:4 İşyeri 72 5.750,00 ₺ 862,50 05.11.2018/11.45
9 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:6 İşyeri 72+65 Depo 6.925,00 ₺ 1.038,75 05.11.2018/12.00
10 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:8 İşyeri 43 4.150,00 ₺ 622,50 05.11.2018/12.15
11 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:10 İşyeri 44+25 Depo 4.850,00 ₺ 727,50 05.11.2018/13.30
12 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:12 İşyeri 46+25 Depo 4.900,00 ₺ 735,00 05.11.2018/13.45
13 Gömbe Mahallesi 186 1 Elmalı Cad. No:18 İşyeri 43+35
Depo 4.800,00 ₺ 720,00 05.11.2018/14.00
14 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:2 İşyeri 24 3.300,00 ₺ 495,00 05.11.2018/14.15
15 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:4 İşyeri 24 3.180,00 ₺ 477,00 05.11.2018/14.30
16 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:6 İşyeri 44 4.960,00 ₺ 744,00 05.11.2018/14.45
17 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:8 İşyeri 26 3.060,00 ₺ 459,00 05.11.2018/15.00
18 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:10 İşyeri 26 3.060,00 ₺ 459,00 05.11.2018/15.15
19 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:12 İşyeri 26 3.060,00 ₺ 459,00 05.11.2018/15.30
20 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:16 İşyeri 30 3.350,00 ₺ 502,50 05.11.2018/15.45
21 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:18 İşyeri 40 4.600,00 ₺ 690,00 05.11.2018/16.00
22 Gömbe Mahallesi 216 7 Çataloluk Cad. No:22 İşyeri 53 5.680,00 ₺ 852,00 05.11.2018/16.15
23 Gömbe Mahallesi 186 1 Uçarsu Cad. No:1 İşyeri 10+600
Bahçesi 5.850,00 ₺ 877,50 05.11.2018/16.30
24 Gömbe Mahallesi 186 1 Uçarsu Cad. No:2/2 İşyeri 16 4.500,00 ₺ 675,00 05.11.2018/16.45
25 Üzümlü Mahallesi 193 34 Lapaz Mevkii Bağ ve Tarla 6.499,49 1.600,00 ₺ 240,00 06.11.2018/10.00
26 Üzümlü Mahallesi 227 1 No:8 İşyeri 120 5.200,00 ₺ 780,00 06.11.2018/10.15
27 Üzümlü Mahallesi Köy Binasının Zemin katı 227 1 No:8/3 3 Nolu dükkân 9 1.750,00 ₺ 262,50 06.11.2018/10.30
28 Üzümlü Mahallesi Köy Binasının Zemin katı 227 1 No:8/4 4 nolu dükkân 9 1.520,00 ₺ 228,00 06.11.2018/10.45
29 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/C İşyeri 20 14.850,00 ₺ 2.227,50 06.11.2018/11.00
30 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/D-E İşyeri 40 28.600,00 ₺ 4.290,00 06.11.2018/11.15
31 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/F İşyeri 20 14.300,00 ₺ 2.145,00 06.11.2018/11.30
32 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/H İşyeri 20 14.300,00 ₺ 2.145,00 06.11.2018/11.45
33 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/K İşyeri 20 14.300,00 ₺ 2.145,00 06.11.2018/12.00
34 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/L İşyeri 20 14.300,00 ₺ 2.145,00 06.11.2018/12.15
35 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/M İşyeri 20 14.300,00 ₺ 2.145,00 06.11.2018/13.30
36 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/N İşyeri 20 15.500,00 ₺ 2.325,00 06.11.2018/13.45
37 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/1 İşyeri 120 60.000,00 ₺ 9.000,00 06.11.2018/14.00
38 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/2 İşyeri 100 40.000,00 ₺ 6.000,00 06.11.2018/14.15
39 Andifli Mahallesi 37 30 Ortaokul Sok. No:3/3 İşyeri 30 9.600,00 ₺ 1.440,00 06.11.2018/14.30
40 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/A İşyeri 23+50 Depo 23.000,00 ₺ 3.450,00 06.11.2018/14.45
41 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/C İşyeri 20 10.500,00 ₺ 1.575,00 06.11.2018/15.00
42 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/D İşyeri 13 9.000,00 ₺ 1.350,00 06.11.2018/15.15
43 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/E İşyeri 13 9.000,00 ₺ 1.350,00 06.11.2018/15.30
44 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/F İşyeri 18 10.500,00 ₺ 1.575,00 06.11.2018/15.45
45 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/G-H İşyeri 28 15.000,00 ₺ 2.250,00 06.11.2018/16.00
46 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/K İşyeri 7 4.550,00 ₺ 682,50 06.11.2018/16.15
47 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/L İşyeri 10 6.500,00 ₺ 975,00 06.11.2018/16.30
48 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 1/M-N-O İşyeri 31+ Çekme Kat 31m2 18.000,00 ₺ 2.700,00 06.11.2018/16.45
49 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı Zemin Kat 12 İşyeri 19 15.500,00 ₺ 2.325,00 06.11.2018/17.00
50 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı 1. Kat P/1-2 İşyeri 75 20.000,00 ₺ 3.000,00 08.11.2018/10.00
51 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı 1. Kat P/4 İşyeri 17 4.300,00 ₺ 645,00 08.11.2018/10.15
52 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı 1. Kat P/6 İşyeri 17 4.300,00 ₺ 645,00 08.11.2018/10.30
53 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 153 1 Belediye Pasajı 1. Kat P/7-8 İşyeri 54 13.350,00 ₺ 2.002,50 08.11.2018/10.45
54 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/A-B İşyeri 24 15.000,00 ₺ 2.250,00 08.11.2018/11.00
55 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/C İşyeri 18 10.350,00 ₺ 1.552,50 08.11.2018/11.15
56 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/D İşyeri 18 10.350,00 ₺ 1.552,50 08.11.2018/11.30
57 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/E İşyeri 18 10.350,00 ₺ 1.552,50 08.11.2018/11.45
58 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/F İşyeri 18 14.400,00 ₺ 2.160,00 08.11.2018/12.00
59 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/G İşyeri 12 10.000,00 ₺ 1.500,00 08.11.2018/12.15
60 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/H İşyeri 12 7.500,00 ₺ 1.125,00 08.11.2018/13.30
61 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/K İşyeri 12 7.500,00 ₺ 1.125,00 08.11.2018/13.45
62 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/L İşyeri 12 7.000,00 ₺ 1.050,00 08.11.2018/14.00
63 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/M İşyeri 12 6.000,00 ₺ 900,00 08.11.2018/14.15
64 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/N İşyeri 6 1.960,00 ₺ 294,00 08.11.2018/14.30
65 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 37 38 Belediye Hizmet Binası Altı No:18/P İşyeri 8 3.510,00 ₺ 526,50 08.11.2018/14.45
66 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:2 İşyeri 14 5.960,00 ₺ 894,00 08.11.2018/15.00
67 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:2/A-B İşyeri 28 10.452,00 ₺ 1.567,80 08.11.2018/15.15
68 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:2/C İşyeri 14 4.700,00 ₺ 705,00 08.11.2018/15.30
69 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:4 İşyeri 14 4.700,00 ₺ 705,00 08.11.2018/15.45
70 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:4/A İşyeri 14 4.700,00 ₺ 705,00 08.11.2018/16.00
71 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:4/B İşyeri 14 4.700,00 ₺ 705,00 08.11.2018/16.15
72 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:4/C İşyeri 14 4.700,00 ₺ 705,00 08.11.2018/16.30
73 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:6/6-A/10-C İşyeri 42 15.150,00 ₺ 2.272,50 08.11.2018/16.45
74 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:6/B İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 08.11.2018/17.00
75 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:6/C İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 09.11.2018/10.00
76 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:8 İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 09.11.2018/10.15
77 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:8/A İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 09.11.2018/10.30
78 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:8/B İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 09.11.2018/10.45
79 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:8/C İşyeri 14 8.500,00 ₺ 1.275,00 09.11.2018/11.00
80 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:9 İşyeri 14 8.500,00 ₺ 1.275,00 09.11.2018/11.15
81 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:9/A İşyeri 14 6.000,00 ₺ 900,00 09.11.2018/11.30
82 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:9/B-C İşyeri 28 10.500,00 ₺ 1.575,00 09.11.2018/11.45
83 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:10 İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/12.00
84 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:10/A İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/12.15
85 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:10/B İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/13.30
86 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:16 İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/13.45
87 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:16/A İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/14.00
88 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:16/C İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/14.15
89 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:17 İşyeri 14 5.250,00 ₺ 787,50 09.11.2018/14.30
90 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:17/A-B İşyeri 28 9.800,00 ₺ 1.470,00 09.11.2018/14.45
91 Andifli Mahallesi 37 37 15 Temmuz Demokrasi Meydanı No:17/C İşyeri 14 5.750,00 ₺ 862,50 09.11.2018/15.00
92 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/B İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/15.15
93 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/C İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/15.30
94 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/D İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/15.45
95 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/E-F İşyeri 32 9.400,00 ₺ 1.410,00 09.11.2018/16.00
96 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/G İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/16.15
97 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/H İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/16.30
98 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/K İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 09.11.2018/16.45
99 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/L-M İşyeri 48 14.100,00 ₺ 2.115,00 09.11.2018/17.00
100 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/N İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/10.00
101 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/P İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/10.15
102 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/R-S İşyeri 48 10.350,00 ₺ 1.552,50 13.11.2018/10.30
103 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/T İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/10.45
104 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/V İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/11.00
105 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/Z İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/11.15
106 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/BB İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/11.30
107 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/CC İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/11.45
108 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:11/CCC İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/12.00
109 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15 İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/12.15
110 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/A İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/13.30
111 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/B İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/13.45
112 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/C-D İşyeri 48 14.100,00 ₺ 2.115,00 13.11.2018/14.00
113 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/E İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/14.15
114 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/F İşyeri 16 4.700,00 ₺ 705,00 13.11.2018/14.30
115 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/G İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/14.45
116 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/H-K İşyeri 32 6.900,00 ₺ 1.035,00 13.11.2018/15.00
117 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/L İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/15.15
118 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/M İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/15.30
119 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/N İşyeri 16 3.450,00 ₺ 517,50 13.11.2018/15.45
120 Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 Lise Önü No:15/O İşyeri 32 6.900,00 ₺ 1.035,00 13.11.2018/16.00

No Mahalle/Mevki Ada Parsel Taşınmaz No Cinsi Alanı m2 Yıllık Muhammen Bedeli (TL) Geçici Tem. Beledi (TL)(3 Yıl Üzerinden) Tarih-Saat
1 Sahil Palamut Mahallesi 101 11 Gelenli Mevkii Tarla 57.905,70 5.800,00 ₺ 522,00 14.11.2018/10.00
2 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:27 İşyeri 10 3.000,00 ₺ 270,00 14.11.2018/10.15
3 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:27/B İşyeri 16 5.400,00 ₺ 486,00 14.11.2018/10.30
4 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:27/C İşyeri 16 5.200,00 ₺ 468,00 14.11.2018/10.45
5 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33 İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/11.00
6 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/C İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/11.15
7 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/D İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/11.30
8 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/E İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/11.45
9 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/F İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/12.00
10 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/G İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/12.15
11 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/H İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/13.30
12 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/I İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/13.45
13 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/K İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/14.00
14 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/L İşyeri 26 7.550,00 ₺ 697,50 14.11.2018/14.15
15 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/N İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/14.30
16 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/O İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/14.45
17 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/P İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/15.00
18 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/R İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/15.15
19 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/S İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/15.30
20 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/T İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/15.45
21 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/U İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/16.00
22 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/V İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/16.15
23 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/Y İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/16.30
24 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/Z İşyeri 18 6.000,00 ₺ 540,00 14.11.2018/16.45
25 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:33/AA İşyeri 38 12.350,00 ₺ 1.111,50 14.11.2018/17.00
26 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:35 İşyeri 20 4.850,00 ₺ 436,50 15.11.2018/10.00
27 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:35/B İşyeri 8 2.600,00 ₺ 234,00 15.11.2018/10.15
28 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:37 İşyeri 8 2.600,00 ₺ 234,00 15.11.2018/10.30
29 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:41/A İşyeri 56 15.800,00 ₺ 1.422,00 15.11.2018/10.45
30 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:41/B-C İşyeri 56 15.800,00 ₺ 1.422,00 15.11.2018/11.00
31 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:41/D İşyeri 28 9.800,00 ₺ 882,00 15.11.2018/11.15
32 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı İçi No:43/43A-B İşyeri 168 63.600,00 ₺ 5.724,00 15.11.2018/11.30
33 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/2-A İşyeri 44 18.000,00 ₺ 1.620,00 15.11.2018/11.45
34 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/B İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/12.00
35 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/C İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/12.15
36 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/D-E İşyeri 44 18.000,00 ₺ 1.620,00 15.11.2018/13.30
37 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/F İşyeri 44 18.000,00 ₺ 1.620,00 15.11.2018/13.45
38 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/G İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/14.00
39 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/K İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/14.15
40 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/L İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/14.30
41 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/M İşyeri 22 9.000,00 ₺ 810,00 15.11.2018/14.45
42 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/O İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/15.00
43 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/P İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/15.15
44 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/R İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/15.30
45 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/S İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/15.45
46 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/T İşyeri 36 10.000,00 ₺ 900,00 15.11.2018/16.00
47 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/U İşyeri 36 10.000,00 ₺ 900,00 15.11.2018/16.15
48 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/V İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/16.30
49 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/Y İşyeri 18 5.000,00 ₺ 450,00 15.11.2018/16.45
50 Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı 1 58 Otogarajı Altı No:2/Z İşyeri 36 10.000,00 ₺ 900,00 15.11.2018/17.00