KAYÜ Rektörü Karamustafa, Covid-19 Sonrasındaki Muhtemel Turizm Eğilimlerini E-Panelde Değerlendirdi | 22 Nisan 2024İmar Haber

22 Nisan 2024 - 10:32

KAYÜ Rektörü Karamustafa, Covid-19 Sonrasındaki Muhtemel Turizm Eğilimlerini E-Panelde Değerlendirdi

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TARAFINDAN ONLİNE OLARAK DÜZENLENEN ‘COVİD-19 SONRASI TURİST TERCİHLERİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER VE DESTİNASYON YÖNETİMİ’ KONULU E-PANELDE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, Covid-19 Sonrasındaki Muhtemel Turizm Eğilimlerini E-Panelde Değerlendirdi
Son Güncelleme :

24 Aralık 2020 - 14:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kayu-rektoru-karamustafa-covid-19-sonrasindaki-muhtemel-turizm-egilimlerini-e-panelde-degerlendirdi/44520/" title="facebook">

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından online olarak düzenlenen ’Covid-19 Sonrası Turist Tercihlerindeki Yeni Eğilimler ve Destinasyon Yönetimi’ konulu e-panelde değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın yaptığı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bir coğrafik alanın turistik ürün olarak sunulabilecek nitelik kazanarak destinasyon konumunda olabilmesi için olmazsa olmazlar arasında ’çekicilikler’, ’ulaşabilirlik’, ’turizm işletmeleri’, ’etkinlikler’, ’tur paketleri’, ’destek hizmetleri’ ve ’imaj dahil tüm pazarlama faaliyetleri’ olmak üzere yedi temel unsurun oluşturduğu karmanın önemine vurgu yaptı. Rektör Karamustafa, bu karmanın işlevsellik kazanabilmesi için de destinasyon yönetiminin önemine; “İyi bir destinasyon için sıraladığım yedi unsurdan oluşan karma tek başına yeterli değildir. İyi bir destinasyon oluşumundan bahsetmek için yedi temel unsurun oluşturduğu karmaya ilaveten destinasyon örgütlenmesi ve yönetiminin de birlikte değerlendirilmelidir” ifadesi ile vurguda bulundu. Rektör Karamustafa, bu bağlamda ülkemizde destinasyon yönetimine başarı hikayesi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ve Erciyes Dağı’nın destinasyon olarak yönetiminden sorumlu Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Kayseri Erciyes A.Ş.’yi örnek gösterdi. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda; akademisyenlerden, turizm ile doğrudan veya dolaylı ilgili meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden, turizm sektörü temsilcileri ile özel ve kamu sektöründe yönetim düzeyinde bilgi birikimine sahip olan katılımcılardan oluşan ’Destinasyon Örgütlenmesi ve Yönetimi’ komisyonu başkanı olarak da çalışmalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu bağlamda, devlet politikası olarak da bu konunun önemsendiğine ve hassasiyetle çalışmalarda bulunulduğuna da işaret etti. Bir şehir veya yörenin turizmden faydalanabilecek bir destinasyona dönüşebilmesi ve yeterli katkıyı elde edebilmesi için önerilerde de bulunan Rektör Karamustafa, slogan, logo (sembol), reklam müziği (cıngıl), nitelikli alt ve üst yapı, hizmet kalitesi, destinasyon yönetimi, güvenlik, güvenilirlik, ulaşılabilirlik, destekleyici ürünler, marka kültürü ve kişiliği, ekoloji ve tüm diğer yerel faktörler gibi unsurların bir arada ve ahenk içerisinde işlevselliğini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Bolu ilinin gerek sahip olduğu tabiat zenginlikleri gerekse ulaşılabilirliği, nitelikli tesisleri ve ağırlama sektöründeki bilgi birikimi ile sunduğu nitelikli otelcilik hizmetlerinde ülkemizde cazibesi yüksek bir destinasyon konumunda olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, özellikle korona salgını sonrasında Ankara ve İstanbul gibi ana metropollere olan yakınlığı sebebiyle artık hem tatil yapılabilecek hem de son zamanlarda yaygınlaşan “evden çalışma- uzaktan çalışma” imkânlarının tatil ile eş zamanlı yürütülebilecek önemli bir cazibe noktası olarak önümüzdeki dönemlerde büyük bir potansiyel oluşturduğuna vurgu yaptı ve son olarak, tıp-tarım-turizm üçlüsünün 3T anlayışıyla önümüzdeki dönemde değer kazanacak olan potansiyeli yüksek bir entegrasyon olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.