Orhantepe'de Riskli Binalara İlişkin İmar Planı Değişikliği Askıda | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 04:52

Orhantepe’de Riskli Binalara İlişkin İmar Planı Değişikliği Askıda

İstanbul Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesinde Çöken 8 Katlı Binaya İstinaden Çevresinde Bulunan 12 Adet Binada Tahliye Edildi. Bu Konuda Nazım İmar Planı ve Uygula İmar Planları Oluşturularak Askıya Çıkarıldı.

Orhantepe’de Riskli Binalara İlişkin İmar Planı Değişikliği Askıda
Son Güncelleme :

30 Eylül 2020 - 19:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/orhantepede-riskli-binalara-iliskin-imar-plani-degisikligi-askida/20871/" title="facebook">

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olduğu Tespit Edilen Yapıların Yer Aldığı 47,7 Ha’lık Uygulama Alanına İlişkin 1/5000 Ölç. NİP ve 1/1000 Ölç. UİP Değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.09.2020 tarihli ve E.193502 sayılı yazısı ile; 17.04.2020 tarihinde onaylanan İstanbul ili, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen yapıların yer aldığı 49.8 ha.’lık Uygulama Alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik askı süresi içerisinde iletilen itirazların kısmen uygun görülmesi suretiyle hazırlanan; İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen yapıların yer aldığı Uygulama Alanına ilişkin NİP-34279296 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  ve UİP-34032961 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımızca 15.09.2020 tarihinde onaylandığı, planın plan onama sınırı dışında kalan alanları kesinleştiği bildirilmiştir.Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.09.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

orhantepe-imar-plani

İmar Planı Değişikliğine Konu Riskli Alanlar:

  • 12580 ada; 100, 101, 102, 103, 118, 120, 121 parsel
  • 12528 ada; 97, 98, 175, 176 parsel
  • 12530 ada; 127 parsel

orhantepe-riskli-yapi-planlanan-alan

Orhantepe Mahallesi 1/1000 imar PlanıOrhantepe Mahallesi 1/5000 İmar Planı