Sakarya Akyazı'ya Hidroelektrik Santrali Kurulacak | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 22:38

Sakarya Akyazı’ya Hidroelektrik Santrali Kurulacak

Sakarya İli Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesine Kurulması Planlanan 3096 m² Büyüklüğündeki Hidroelektrik Santrali Tesisi Alanına Ait Yapılacak İmar Planı Değişikliği Detayları Haberimizde:

Sakarya Akyazı’ya Hidroelektrik Santrali Kurulacak
Son Güncelleme :

21 Eylül 2020 - 14:56

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sakarya-akyaziya-hidroelektrik-santrali-kurulacak/20461/" title="facebook">

1. PLANLAMANIN AMACI

Hidroelektrik Santraller genel yapısı itibari ile çevreye uyumlu, yüksek verimli yenilenebilir, uzun ömürlü, işletme gideri düşük ve dışa bağımlılığı olmayan çevresel etkileri birçok enerji üretim tesisinden düşük olan tesislerdir. Bu kapsamda bu potansiyeli değerlendirmek ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla, Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde Akım Enerji A.Ş. tarafından Keremali HES(0.49 MW) kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda imar planı yapılabilmesi amacıyla; halihazır haritalar hazırlanmış, kurum kuruluş görüşleri sorulmuş, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

2. PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı, Sakarya İli Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli G25D09D halihazır haritası içerisinde 3096 m2 lik büyüklüğü sahip hidroelektrik santral alanını kapsamaktadır.

3. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Planlama alanına en yakın karayolu güzergahı Anadolu Otoyolu dur. Bu yol ile bağlantı Pazarköy Mahallesi üzerinden Akyazı otoyol gişelerinden sağlanmaktadır. Planlama alanının Akyazı İlçe merkezine uzaklığı 3 km. Sakarya İl merkezine uzaklığı 30 km. dir.

4. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR

Planlama alanının bulunduğu bölgede 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Akyazı- Kuzuluk Termal Turizm Alanı Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır.

keremali-hes-1-10000

5. JEOLOJİ DURUMU

Planlama alanına ilişkin imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 10.08.2020 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan ve planlama alanı yerleşime uygunluk açısından önlemli alan 2.1 ve önlemli alan 5.1 olarak değerlendirilmiştir.

6. HARİTA VE KADASTRO DURUMU

Planlama alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaları yapılmıştır. Planlama alanında tapu kaydı olmayıp orman haritalarında ormanlık alan olarak belirlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünden HES projesi ile ilgili Orman izni alınmıştır. Plan onama sınırı, orman izin sınırı esas alınarak belirlenmiştir.

7. HİDROELEKTRİK SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER

Keremali HES (0.49 MW), Keremali Dağından 1236 m. yükseklikten elde edilen içme suyunun 18 km. lik isale hattı üzerinden 5 adet mahalleye ulaştırılması ve isale hattı üzerinde Keremali HES projesinin yapılarak kendi cazibesi ile oluşan su basıncından faydalanılarak elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.

keramali-hes-yapı-planı

8. PLAN KARARLARI

Tüm kurum görüşleri, analiz ve çalışmalar sonucunda planlama alanında 3096 m2 büyüklüğünde Enerji Üretim Alanı planlanmıştır. Tesisin ulaşım bağlantısı 15 m. lik yol ile mevcut yola bağlanacak şekilde planlanmıştır. Sonuç olarak bölgenin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda kamu yararı gözetilerek planlama çalışmaları hazırlanmıştır.

keramali-hes-yol-geçecek-alan

9. PLAN NOTLARI

1. PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN KONULARDA ILGISINE GÖRE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN, YÖNETMELIK, TÜZÜK, TEBLIĞ VE STANDARTLARLAR ILE; SAKARYA İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLI ÇEVRE DÜZENI PLANI VE PLAN HÜKÜMLERI, 1/25000 ÖLÇEKLİ AKYAZI-KUZULUK TERMAL TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN HÜKÜMLERI GEÇERLIDIR.
2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

SAKARYA AKYAZI KEREMALİ HES HARİTASI

1. PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN KONULARDA ILGISINE GÖRE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN, YÖNETMELIK, TÜZÜK, TEBLIĞ VE STANDARTLARLAR ILE; BELIRTILMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI IMAR KANUNU, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE ILGILI YÖNETMELIK HÜKÜMLERINE UYULMASI ZORUNLUDUR.
2. PLAN ONAMA SINIRI 01/07/2020 TARİH VE 1206729 SAYILI KESİN ORMAN İZİN SINIRINI KAPSAMAKTADIR. KADASTRODAN KAYNAKLANAN KAYIKLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER İMAR UYGULAMASI AŞAMASINDA YAPILACAK OLUP PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN VE PLAN SINIRI DIŞINA ÇIKMADAN, SINIRDA DÜZENLEME YAPMAYA İLGİLİ İDARESİ YETKİLİDİR.
3. PLANLAMA ALANI IÇIN YAPILAŞMA KOŞULLARI
-YAPILAŞMA EMSALI E: 0.50’DIR.
-YENÇOK=15 M.’DIR
-YAPIYAKLAŞMA MESAFELERİ VAZİYET PLANINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.
4. PLANLAMA ALANI IÇINDE ŞALT SAHASI, REGÜLATÖR, ILETIM KANALLARI, YÜKLEME HAVUZU, CEBRI BORU, KUYRUKSUYU KANALLARI VB. TESISLER ILE ALAN IÇINDE ULAŞIMI SAĞLAYACAK SERVIS YOLLARI INŞA EDILEBILIR.
5. İLGILI KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERINDE BELIRTILEN ŞARTLARA UYULACAKTIR.
6. 10.08.2020 TARİHİNDE MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK JEOTEKNIK ETÜT RAPORUNUN SONUÇ ÖNERILER KISMINDA BELIRTILEN ŞARTLARA UYULACAKTIR.
7. 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BU KANUNLARA DAYANILARAK ÇIKARTILAN İLGİLLİ MEVZUATA UYULMASI ZORUNLUDUR.
8. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP
ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
9. 167 SAYILI YERALTI SULARI KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
10. ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. LAĞIM MECRASI İNŞAASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
11. 24628 SAYILI “ELEKTRİK PİYASASI KANUNU” VE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLERİNE HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
12. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. BU KANUNUN 4. MADDESİ UYARINCA; ALANDA YAPILACAK FAALİYETLER ESNASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI DURUMUNDA, FAALİYETLERİN DERHAL DURDURULMASI VE DURUMUN EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE VEYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
13. PLANLAMA İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.
14. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
15. “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
16. 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN KANUNLARA “ TİTİZLİKLE UYULACAKTIR.
17. “SIĞINAK YÖNETMELİĞİ” VE “OTOPARK YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
18. 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BU KANUNLARA DAYANILARAK ÇIKARTILAN İLGİLİ MEVZUATA UYULMASI ZORUNLUDUR.

Akyazı İmar Haberleri

mersin