Sarıçam Belediye Meclis Kararları | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 15:36

Sarıçam Belediye Meclis Kararları

Sarıçam Belediyesi 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği yaparak; “eğitim alanı” ve “pazar alanı” oluşturuldu.

Sarıçam Belediye Meclis Kararları
Son Güncelleme :

17 Aralık 2019 - 20:53

1.257 views

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı oturum Kararları:

Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sunmuş olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; 2300 parselde yer alan ‘Eğitim Alanı’ ve 146 parsel doğusunda yer alan ‘Park Alanı’ arasında yer değişikliği yapılarak 146 ada doğusu ‘Eğitim Alanı’, 2300 Parsel ise ‘Park Alanı’ olarak planlanmış olup, onaylanarak kesinleşmiştir.

Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi 146 ada doğusu ve 2300 parselde Sarıçam Belediye Meclisinin kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne karar verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 487 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı(Pazar Alanı)” olarak planlı olup, kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır. Sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde bahse konu alan “Pazar Alanı” olarak planlanmıştır.

Sarıçam İmar Haberleri