Ülke Genelinde Özelleştirme İdaresince Hazineye Ait Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:46

Ülke Genelinde Özelleştirme İdaresince Hazineye Ait Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

Ülke  genelinde hazine 34 adet hazine ye ait taşınmazlar ihale usulüyle özelleştirme idaresince belirlenen tarihlerde özelleştirilecektir . Özelleştirme idaresince yapılacak satışlarda özelleştirme yapılacak taşınmazların listesi açıklanmıştır. İlan metni aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

Ülke Genelinde Özelleştirme İdaresince Hazineye Ait Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

21 Ekim 2020 - 10:21

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ulke-genelinde-ozellestirme-idaresince-hazineye-ait-tasinmazlar-satisa-cikarildi/22349/" title="facebook">

Ülke  genelinde hazine 34 adet hazine ye ait taşınmazlar ihale usulüyle özelleştirme idaresince belirlenen tarihlerde özelleştirilecektir . Özelleştirme idaresince yapılacak satışlarda özelleştirme yapılacak taşınmazların listesi açıklanmıştır. İlan metni aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

1             Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 1-2-11-12 parsellerdeki toplam 13.119 m2          120.000.-             500.-                30.11.2020          (0312) 5858270

2            Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62186 ada, 10 parseldeki 3.282 m2 35.000.-               500.-      30.11.2020          (0312) 5858270

3             Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62184 ada, 4 parseldeki 2.931 m2   30.000.-               500.-      30.11.2020          (0312) 5858270

4             Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62185 ada, 3 parseldeki 2.466 m2   25.000.-               500.-      30.11.2020          (0312) 5858270

5             Afyonkarahisar/Sinanpaşa/Ali Çetinkaya, 40 ada, 1 parseldeki 5.693,75 m2 ve üzerindeki yapılar                135.000.-             500.-      07.12.2020          (0312) 5858240

6             Antalya/Alanya/Kargıcak, 225 ada, 8 parseldeki 46.592,19 m2    1.000.000.-         1.000.-  07.12.2020          (0312) 5858240

7             İstanbul/Büyükçekmece/Büyükçekmece Merkez 487 ada, 9 parseldeki 15.680,94 m2      450.000.-             1.000.-                08.12.2020          (0312) 5858240

8             Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 422 parseldeki 1.313,85 m2 ve üzerindeki yapılar    100.000.-             500.-                08.12.2020          (0312) 5858240

9             Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 423 parseldeki 1.696,07 m2 ve üzerindeki yapılar    60.000.-                500.-                08.12.2020          (0312) 5858240

10           Tekirdağ/Hayrabolu/Kahya, 114 ada, 22 ve 23 parseldeki toplam 4.923,64 m2    40.000.-                500.-                09.12.2020          (0312) 5858240

11           Tokat/Turhal/Celal, 1177 ada, 3 parseldeki 2.626,42 m2                85.000.-               500.-      09.12.2020          (0312) 5858240

12           Tokat/Turhal/Celal, 1178 ada, 2 parseldeki 5.812,80 m2                120.000.-             500.-      09.12.2020          (0312) 5858240

13           İstanbul/Şile/Doğancılı, 765 parseldeki 2.058,61 m2        60.000.-               500.-      10.12.2020          (0312) 5858340

14           İstanbul/Şile/Doğancılı, 26 parseldeki 4.470,49 m2          125.000.-             500.-      10.12.2020          (0312) 5858340

15           Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62112 ada, 6 parseldeki 19.950 m2 200.000.-             500.-      14.12.2020          (0312) 5858270

16           Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62175 ada, 1 parseldeki 13.458 m2 140.000.-             500.-      14.12.2020          (0312) 5858270

17           Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782 m2   40.000.-               500.-      14.12.2020          (0312) 5858270

18           Ankara/Yenimahalle/Yuva, 43264 ada, 9 parseldeki 4.649 m2 ve  üzerindeki binalar        300.000.-             1.000.-                16.12.2020          (0312) 5858330

19           Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 214 ada, 2 parseldeki 2.879,78 m2       100.000.-             500.-      22.12.2020                (0312) 5858110

20           Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m2       200.000.-             500.-      22.12.2020                (0312) 5858110

21           Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m2       175.000.-             500.-      22.12.2020                (0312) 5858110

22           Balıkesir/Ayvalık//150 Evler 1840 ada, 32 parseldeki 5.035,49 m2             150.000.-             500.-      22.12.2020                0312) 5858110

23           Malatya/Battalgazi/Uçbağlar, 985 ada, 496 parseldeki 39.678,89 m2       450.000.-             1.000.-  23.12.2020                0312) 5858110

24           Malatya/Yeşilyurt/İkizce, 113 ada, 30 parseldeki 20.052,40 m2  150.000.-             500.-      23.12.2020          0312) 5858110

25           Ordu/Ünye/Kaledere, 85 ada, 2  parseldeki 9-41 nolu bağımsız bölümler bir bütün halinde           100.000.-                500.-      23.12.2020          0312) 5858110

26           İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 1097 parseldeki 2.359,90 m2      70.000.-               500.-      24.12.2020          (0312) 5858340

27           İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 19 parseldeki 5.370 m2 200.000.-             500.-      24.12.2020          (0312) 5858340

28           Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 5 parseldeki 9.659,27 m2 450.000.-             1.000.-  25.12.2020          0312) 5858110

29           Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 6 parseldeki 10.662,94 m2               450.000.-             1.000.    25.12.2020                0312) 5858110

30           Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m2  1.500.000.-         1.000.-  25.12.2020                0312) 5858110

31           İzmir/Konak//Mersinli 2876 ada, 12 parseldeki 8.181,00 m2        3.000.000.-         1.000.-  28.12.2020          (0312) 5858240

32           Ankara/Gölbaşı/İncek, 111444 ada, 2 parseldeki 33.131,44 m2  1.000.000.-         1.000.-  28.12.2020          (0312) 5858270

33           Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2               300.000.-                1.000.-  28.12.2020          (0312) 5858270

34           Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62174 ada, 7 parseldeki 3.846 m2   40.000.-               500.-      28.12.2020          (0312) 5858270

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 ve 30. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi ve taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.

İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

Halk Bankası A.Ş.             TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

 

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.