2018-2019 Yılı İmar Affı Son Durum | 18 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 02:47

2018-2019 Yılı İmar Affı Son Durum

İmar Affında Son Durum Nedir?
Bilindiği üzere imar affı kanunu için; 31 Mayıs 2015 tarihi yürürlükten kaldırılma tarihi olarak belirlenmişti. İmar Affı Kanunu ‘nun yürürlükten kaldırılacağı yeni tarih ise 31 Ekim 2018 kesinleşmişti. Şimdi vatandaş 5 yıl daha uzatılması için sokaklarda…

2018-2019 Yılı İmar Affı Son Durum
Son Güncelleme :

22 Nisan 2018 - 23:52

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/2018-yili-imar-affi-son-durum/1851/" title="facebook">

2981 sayılı imar affı kanunu, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’ hakkındaki kanunun 23. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak kanunun yürürlükten kaldırılma tarihi 31 Mayıs 2015 tarihi olarak belirlenmişti. Tapu süreci bu tarihe kadar sonuçlanmayan vatandaşlar, 2981 sayılı imar affı kanununun yürürlükten kaldırılması için tarihin ertelenmesini talep etmişti.Bunun üzerine 3 yıl daha uzatılan 2981 sayılı İmar Affı Kanunu ‘nun yürürlükten kaldırılacağı yeni tarih 31 Ekim 2018 kesinleşmişti.İmarsız Arsa sahibi olan vatandaşların oluşturduğu İzmir Kentsel Dönüşüm Platformu, haklarının kaybolmaması için yürürlükten kalkacak olan 2981 sayılı İmar Affı Yasası ‘nın 5 yıl daha yürürlükte kalmasını talep etti.

Chp Genel Sekreteri; İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, daha önce bu uygulama süresinin uzatıldığını belirtti ve şunları ekledi:

“Bu süreyi uzatmalıyız ki on binlerce vatandaşımızın tapu tahsis belgesi hakları sona ermesin. İnanıyorum uzatacağız. Bu konuda kanun teklifim de var. Ancak süreyi uzatmak yetmiyor süreler çabuk geçiyor. Önemli olan kurumlara, belediyeye, milli emlake süre vermek. Belli süre içinde bu kurumlar belli işlemleri yapmazsa, onlara müeyyide uygulamaktır.

İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirleyen kanun hangi yapıları kapsıyordu?

Kanun;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,

b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,

c) (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıları kapsıyor.

Tüm itirazlara rağmen hükümetten yapılan açıklamaya göre bir daha uzatılmamak üzere 31 Ekim 2018 tarihi imar affı başvurusu için son gün olarak duyuruldu.