Eskişehir Mahmudiye'de Biyogaz Elektrik Santrali Kurulacak | 22 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 22:10

Eskişehir Mahmudiye’de Biyogaz Elektrik Santrali Kurulacak

Eskişehir ili Mahmudiye ilçesi Türkmenmecidiye Mahallesinde Bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (BES) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 18.09.2020 Tarihinde 1 Ay Süreyle Askıya Çıkarıldı.

Eskişehir Mahmudiye’de Biyogaz Elektrik Santrali Kurulacak
Son Güncelleme :

19 Eylül 2020 - 13:35

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/eskisehir-mahmudiyede-biyogaz-elektrik-santrali-kurulacak/20333/" title="facebook">

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan, Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Türkmenmecidiye Mahallesi 125 ada, 188 nolu parselde bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Biyogaz Enerji Üretim Tesisi) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 18.09.2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

4,5 MW’lık biyokütle tesisinde günde 95 ton biyobozunur atık işleyerek elektrik ve gübre üretecek. Eskişehir ili, Mahmudiye İlçesi, Türkmenmecidiye Mahallesi’nde 4,503 MW kapasiteli biyometanizasyon ve organik gübre işleme tesisi kurulması ve işletilmesi planlanıyor.

ORGANİK GÜBRE ÜRETİLECEK

Tesiste organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacak. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretimi için kullanılacak. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 4,503 MWe/4,632 MWm olacak şekilde dizayn edilecek. Bunun için tesiste 50 ton/gün hayvansal dışkı ve 45 ton/gün tarımsal atık (30 ton/gün pancar yaprağı ve 15 ton/gün ayçiçek sapı) olmak üzere toplam 95 ton/gün ton biyobozunur atık işlenecek. Tesiste 3 adet gaz motoru bulunacak. Temiz metan olarak biyotemizleyiciden çıkan gaz, belli basınç ve sıcaklığa sabitlenerek jeneratör odasına gönderilecek. Biyogaz jeneratörleri biyogazı yakarak elektrik üretecek. Üretilen alçak gerilim (400V) elektrik, yükseltici trafolar ile yükseltilerek orta gerilim hattına (31500V) verilerek devlete satışı gerçekleşecek.

Biyometanizasyon prosesi kapsamında anaerobik fermantasyon sonrasında sıvı ve katı form olmak üzere iki form halinde ayrılan işlenmiş fermente ürün elde edilecek. Söz konusu sıvı kısmı, öncelikle sıvı fermente ürün deposuna alınarak gübre olarak değerlendirilecek.İşlenmiş fermente ürünün, katı kısmı ise depolanmak ve satışa sunulmak üzere katı fermente ürün binasına oradan da organik gübre işleme tesisine alınacak. Tesiste 70 ton/gün katı fermente ürün işlenerek 18.000 ton/yıl organik gübre üretilecek.

bes-eskisehir

1. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

2. PLANLAMA ALANI İLE İLGİLİ OLARAK; MEVCUT BAĞLANTI YOLLARININ KULLANILMASI, KARAYOLUNA İLAVE BAĞLANTI YAPILMAMASI, 2918 SAYILI TRAFİK KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN KARAYOLLARI İLE İLGİLİ OLARAK ÇIKARILAN TÜM KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.

3. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNUNA UYULMASI ZORUNLUDUR.

4. PLANLAMA ALANINDA;

 • ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 • KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ,
 • ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK,
 • ZARARLI KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ,
 • AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK,
 • HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ,
 • ENERJİ NAKİL HATLARI YÖNETMELİĞİ,
 • İLETİM HATLARI YÖNETMELİĞİ,
 • 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER,
 • SU KİRLİLİĞİNİ KONTROL YÖNETMELİĞİ,
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK,
 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
 • KANALİZASYON VE SIVI ATIKLARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE VERİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE AÇILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK,
 • 04.07.2014 TARİH VE 29050 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ‘‘BOTAŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ,
 • 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYULACAKTIR.
 • 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ
 • LAĞIM MECRASI İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK,
 • KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK,
 • İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK,
 • TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE BURADA YER ALMAYAN İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

5. PLANLAMA ALANINDA YAPILAN UYGULAMALAR ESNASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 4. MADDESİ KAPSAMINDA EN YAKIN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VEYA EN YAKIN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE, TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE İSE 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYARINCA İLGİLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

6. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE, ÇEVREDEKİ TARIMSAL FAALİYETLERE ZARAR VERİLMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

7. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE TESİSLERİNİN SU İHTİYACININ YERALTI SUYUNDAN TEMİN EDİLMEK İSTENMESİ HALİNDE 167 SAYILI YERALTI SULARI KANUNU GEREĞİ DSİ’DENİZİN ALINACAK VE 167 SAYILI KANUN VE YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. TESİSİN ATIK SULARININ YERÜSTÜ VE YERALTI SULARINI KİRLETMEMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASI ZORUNLUDUR.

8. 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU, 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN VE BU KANUNLARA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN TÜM YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

9. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

10. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ YAPILAŞMADA 18.03.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN“ TÜRK İYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ” İLE 14.07.2007 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” ESASLARINA UYULACAKTIR.

11. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYULMASIZORUNLUDUR.

12. 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK HER TÜRLÜ YAPIDA VE ÇEVRE DÜZENLEME KARARLARINDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.

13. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

14. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

15. YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ DIŞINDA YALNIZCA GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROLÜ MAKSADI İLE KONTROL VE GÜVENLİK KULÜBESİ, GİRİŞ TAKI VE VB. TESİSLER YER ALABİLİR.

16. ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

17. MEKANİK AYIRMA, BİYOKURUTMA VE BİYOMETAN İZASYON TESİSLERİ FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİ’NDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR. BU HUSUSLAR TAMAMLANMADAN RUHSAT VERİLEMEZ.

18. PLANDA BELİRTİLEN KULLANIM ALANLARINDA KULLANIM AMACI DIŞINDA HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ. YAPILACAK TESİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

19. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.

20. ÇEVRE YERLEŞMELERE GÖTÜRÜLEN ALTYAPI HİZMETLERİNE (YOLLAR,İÇME SU İSALE HATLARI, KANALLAR VB.) HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR VERİLMEYECEK OLUP, ZARAR VERİLMESİ DURUMUNDA GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLAR YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÖZEL HÜKÜMLER

1. KADASTRAL YOLA BAĞLANTI YAPILMADAN VE YOLLAR KAMUYA TERK EDİLMEDEN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

2. BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ TESİSİ YAPILAŞMA KOŞULLARI; YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANLARI’NDA (BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ ÜRETİM ALANI) EMSAL: 0.40, YENÇOK: 13.50M TEKNİK ALTYAPI ALANI İÇİN EMSAL: 0.05, YENÇOK: 6.50 METRE OLACAKTIR.

3. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 04.02.2020 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

A-PLANLAMA ALANI JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜDÜN, YERLEŞİME UYGUNLUK HARİTASINDA ÖA-5.1 (ÖNLEMLİ ALANLAR) SİMGESİYLE GÖSTERİLMİŞ OLUP; BU ALANLARDA HER TÜRLÜ YAPILAŞMALARDA PARSEL BAZINDAKİ ZEMİN ETÜDLERİNDE, HETEROJEN ZEMİN KOŞULLARINDAN KAYNAKLANABİLECEK, ŞİŞME, FARKLI OTURMA VE TAŞIMA GÜCÜ PROBLEMLERİ DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. YAPILAN DEĞERLENDİRMELERİN SONUÇLARINA GÖRE GEREKLİ ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ PROJELENDİRİLEREK OLASI JEOTEKNİK PROBLEMLER MUTLAK SURETLE ÖNLENMELİ VE ÇEVRE DRENAJININ (ATIK SULAR, YERALTISUYU VE YERÜSTÜ SULARI AÇISINDAN) SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.

4. İMAR PLANINA ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT, ZEMİN ETÜDÜ YERİNE KULLANILAMAZ. YAPILACAK YAPILARA AİT LABORATUVAR DENEYLERİNE DAYALI SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ UYGUN GÖRÜLMEDEN VE GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

5. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANINDA TESİSİN TOPLAM KURULU GÜCÜ 4,632 MWM/4,503 MWE OLUP SÖZ KONUSU KURULU GÜÇ DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN YÖNETMELİK, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE MER’İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DİĞERİZİNLER ALINACAKTIR.

6. İŞLETMEYE AİT ARAÇ VE EKİPMAN PARKI ALAN İÇERİSİNDEN KARŞILANACAKTIR.

7. PLANDA BELİRTİLEN KULLANIM ALANLARINDAN KULLANIM AMACI DIŞINDA HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ. YAPILACAK TESİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

8. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN (TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ) 28.07.2020 TARİH VE E.2107384 SAYILI YAZISI VE 16.06.2020 TARİH VE 1632949 SAYILI YAZILARI VE EKLERİ İLE ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 21.07.2020 TARİH VE E.2008320 SAYILI YAZISI İLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN VERİLEN “TARIM DIŞI AMAÇLI KULLANIM İZNİ” (3.5942 HA) AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

9. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NİN (İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ) 14.07.2020 TARİH VE E.1956937 SAYILI YAZISI VE EKİ UYARINCA TOPRAK KORUMA PROJESİNE, NOTER TAAHHÜTNAMESİNE VE VAZİYET PLANINA UYULACAKTIR.

10. 6331 SAYILI İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

11. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)’A AİT ENERJİ İLETİM TESİSLERİ YAKININDA VE ÇEVRESİNDE YAPILACAK HER TÜRLÜ PROJE, UYGULAMA VE İNŞAAT ÖNCESİNDE TEİAŞ GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.

12. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.12.2019 TARİH VE E.461436 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

13. SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAALANLARI ÇEVRESİNDEKİ YAPILAŞMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN 24.07.2012 TARİH VE B.11.1.SHG 0.10.01.05 -2549/1421 SAYILI GENELGE HÜKÜMLERİNE RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

14. HER TÜRLÜ YAPILAŞMADA HAVAMÂNİA PLANI KRİTERLERİNE UYULACAKTIR.

15. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NUN 26.03.2020 TARİH VE ÖN/9261-1/04470 SAYILI ÖN LİSANSINDA YER ALAN SAHA KOORDİNATLARI DIŞINDA HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ.

16. 09.09.2006 TARİH VE 26284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2006/27 SAYILI “DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR”KONULU VE 2010/5 SAYILI “ AKARSU VE DERE YATAKLARININ ISLAHI” KONULU BAŞBAKANLIK GENELGELERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

17. İMAR PLANI İLE MÜLKİYET ARASINDA 3 M’YE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARDA YOL İSTİKAMETİNİ VE GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEK KOŞULU İLE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKSIZIN DÜZELTME YAPMAYA İLGİLİ İDARESİ YETKİLİDİR.

18. PLANLAMA ALANINDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” KARARI ALINMADAN VE ÇED RAPORU ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ/İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. “ÇED OLUMSUZ” KARARI VE/VEYA ÇED RAPORUNDA BU PLANIN UYGULANMASINA YÖNELİK OLUMSUZ BULGU VE BİLGİLER ÇIKMASI HALİNDE ALANDA HİÇBİR İŞLEM YAPILAMAZ VE BU PLAN UYGULAMAYA KONU EDİLEMEZ.

19. PLANLAMA ALANI YAKININDA BULUNAN ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT ALTYAPI TESİSLERİNE ZARAR VERİLMEYECEKTİR. ZARAR VERİLDİĞİ TAKDİRDE HASARLAR YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

20. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.12.2019 TARİH VE 843344 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. SÖZ KONUSU YAZI UYARINCA;

 • PLANLAMA ALANI TÜRKMENMECİDİYE YAS KOOPERATİFİ SAHASINDA KALMAKTA OLUP; YAPILACAK FAALİYETLERDE SULAMA HİZMETLERİNİ ENGELLEYECEKŞEKİLDE KOOPERATİF KUYU VE SULAMA ŞEBEKESİNE ZARAR VERİLMEYECEKTİR.
 • YAPILACAK İNŞAAT FAALİYETLERİNİN KUYU VE ŞEBEKE ÇAKIŞMASI HALİNDE GEREKLİ REVİZYONLARIN YAPILMASI VE MALİYETLERİNİN KARŞILANMASI YATIRIMCI FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

21. PLANLAMA ALANINDA EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASI, YABAN HAYVANLARINA ZARAR VERİLMEMESİ, DERE YATAKLARININ DARALTILMAMASI YA DA DOLDURULMAMASI, DERE YATAKLARINA ATIK BIRAKILMAMASI VE KULLANIMIN SONA ERMESİ DURUMUNDA SAHANIN REHABİLİTE EDİLMESİ ESASTIR. NESLİ TEHLİKEYE DÜŞMÜŞ, DAR YAYILIŞLI VEYA ENDEMİK TÜRLERE RASTLANILMASI DURUMUNDA ZARAR VERİLMEKSİZİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ ZORUNLUDUR.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı için TIKLAYINIZ

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için TIKLAYINIZ