İmar Haber

ARAMA SONUÇLARI
Bilecik İmar Planı Değişikliği Yapıldı

Bilecik İmar Planı Değişikliği Yapıldı

Bilecik Başköy Köyü Sağlık Alanı İmar Planı Değiştirildi 368 Ada 9 Parselde bulunan imar adasının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediye meclisince onaylandı. 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi gere...

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, havalimanı, metro güzergahları ve tüm şehirlerin imar planı