İmar Haber

ARAMA SONUÇLARI
Tapudaki Hacizin Kaldırılma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapudaki Hacizin Kaldırılma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapudaki Haczin Kaldırılması Ya haczin kaldırılmasını alacaklı tarafından isteyecektir, Ya da haczin kaldırılması 2004 sayılı İcra ve İflas Yasayı’nda belirtilen müddetlerin geçmesiyle mümkün olacaktı...

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, havalimanı, metro güzergahları ve tüm şehirlerin imar planı