İzmir Körfez Köprüsü Son Durum

İzmir Körfez Köprüsü Son Durum

Yapılması planlanan ve 2016 ‘da tamamlanması hedeflenen İzmir Köprüsü bir türlü tamamlanamıyor. Hukuksal engellerin aşılamaması ve doğal dengeyi bozacağı endişesiyle İzmir Körfez projesinin tamamlanması halen zor görünüyor.

Karşıyaka ve Göztepe Bir Türlü Birleşemiyor !

Flamingo Göçü Projesi olarak da bilinen “İzmir Körfez Köprüsü” projesi hakkında üç sivil toplum kuruluşu ve 85 vatandaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açmıştı.

Son Durum Ne?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) “olumlu” kararına karşı açılan iptal davası sonuçlandı.

İzmir İdare mahkemesi heyeti, projenin doğal yaşam alanları üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediğini, projenin planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığına kanaat getiren İzmir Mahkeme heyeti ÇED ‘in “Olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır diyerek “yürütmeyi durdurma” kararı aldı.