İmarhaber

Mersin Milli Emlak 26 Adet Gayrimenkul Satışı

Mersin Toroslar İlçesinde 1 Adet Hayvancılık Amaçlı Tarla 30 Yıllığına Kiralanacak, 11 Adet Tarımsal 3 Yıllığına Kiralanacak ve 2 Adet Tarla Satışı ile 1 Adet Konut İmarlı Arsa Satışı Yapılacak, Akdeniz İlçesinde ise 5 Adet Tarımsal 3 Yıllığına Kiralanacak, 19 Adet Konut Alanı ile 3 Adet İş Merkezinin de Satışı Yapılacak.

Mersin Milli Emlak 26 Adet Gayrimenkul Satışı
Google News
23 Eylül 2020 - 18:59

Aşağıda TABLO-A’da belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre irtifak hakkı, TABLO-B’de belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi, TABLO-C’ de belirtilen taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Yeni Mahalle 5307 Sokak No:3 Akdeniz/MERSİN adresindeki Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan ihale salonunda ve İhale Komisyonu huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; YASAL YERLEŞİM YERİ BELGESİ (İkametgah ilmuhaberi) ile NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZE SİRKÜLERİNİ veya VEKALETNAMEYİ vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTİR BELGE.

c) GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN BELGE (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Kiralama İhalesi Yapılacak Hazine Taşınmazları üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

Taşınmazların satış bedeli; talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

İhale Komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLETİŞİM TELEFONU : (0324)  237 27 05 Dahili Numaralar;

Akdeniz İlçesi için 1565-1567-1568

Toroslar İlçesi için 1422-1423-1573

İhaleler 20-21 Ekim 2020 Tarihlerinde Yapılacaktır.

arsa haberleri

İlçesiMahallesiAdaParselCinsiİmarBedeliTeminat
AkdenizNusratiye6175644ArsaE:1,5 Konut Alanı ve Yol970.00097.000TAŞINMAZ İHALE İLANI
Tablo – A  İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S.NoİlçesiMahallesiAdaParselCinsiİrtifak Amacı ve SüresiBedeliTeminat
1ToroslarKerimler130243.762Çalılık324 Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Organize Hayvancılık Amaçlı – 30 Yıl11.0603.300
Tablo – B  KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra NoİlçesiMahallesiAdaParselCinsiKiralama Amacı ve Süresi BedeliTeminat
1ToroslarKerimler13225.863ÇalılıkTarım ve Hayvancılık Amaçlı-3 Yıl3.166949
2ToroslarKerimler13091.396ÇalılıkTarımsal Amaçlı -3 Yıl525158
3ToroslarKerimler13187.413ÇalılıkTarımsal Amaçlı -3 Yıl4.0031.200
4ToroslarHamzabeyli52021.261Çal. ve Taş.Tarımsal Amaçlı -3 Yıl3.6341.090
5ToroslarDoruklu11981.377TarlaTarımsal Amaçlı -3 Yıl1.136341
6ToroslarDoruklu2092237TarlaTarımsal Amaçlı -3 Yıl7121
7ToroslarDoruklu2091266TarlaTarımsal Amaçlı -3 Yıl8024
8ToroslarDoruklu17032.281TarlaTarımsal Amaçlı -3 Yıl2.566770
9ToroslarDoruklu11901.061TarlaTarımsal Amaçlı -3 Yıl796239
10ToroslarÇelebiliDHTA4.942Sosyal Alan (Sabit Malzemeden Yapılmamış Kamelya, Yürüyüş Yolu, Botanik Bahçesi vb.) Amaçlı -3 Yıl12.3553.700
11ToroslarKepirliDHTA1.158Tarımsal Amaçlı -3 Yıl1.738521
12AkdenizNüzhetiye871715.212Bağ. Böl. 3Ticari Amaçlı – 3 Yıl17.0005.100
13AkdenizNüzhetiye871715.212Bağ. Böl. 19Ticari Amaçlı – 3 Yıl22.0006.600
14AkdenizNüzhetiye871715.212Bağ. Böl. 20Ticari Amaçlı – 3 Yıl22.0006.600
15AkdenizNüzhetiye871715.212Bağ. Böl. 21Ticari Amaçlı – 3 Yıl23.0006.900
16AkdenizNüzhetiye871715.212Bağ. Böl. 28Ticari Amaçlı – 3 Yıl22.0006.600
Tablo – C  SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI
NoİlçesiMahallesiAdaParselCinsiİmar DurumuBedeliTeminat
1ToroslarYeniköy11892.060Tarlaİmarsız92.70018.540
2ToroslarYeniköy11901.220Tarlaİmarsız54.90010.980
3ToroslarYalınayak111202726ArsaKonut Alanı527.00052.700
4AkdenizEvci136431.068ArsaA-2 Konut Alanı ve Yol187.00018.700
5AkdenizEvci16310631Arsa ve EvA-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol110.40211.040
6AkdenizEvci16322815ArsaA-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol142.61314.261
7AkdenizEvci16329868ArsaA-2 Konut Alanı ve Yol151.98615.199
8AkdenizEvci16332743ArsaA-2 Konut Alanı ve Yol129.94312.994
9AkdenizHomurlu1881937.920ÇayırlıkTarım Alanı ve Yol875.00087.500
10AkdenizKaraduvar13763.230TarlaTarım Alanı357.00035.700
11AkdenizKaraduvar143162.040TarlaTarım Alanı ve Yol225.00022.500
12AkdenizKazanlı27151.150ArsaSanayi Depolama Alanı519.00051.900
13AkdenizKürkçü12514.160Spor SahasıSpor Alanı835.00083.500
14AkdenizNacarlı285113.594Bağ YeriS-3 Konut Alanı ve Yol720.00072.000
15AkdenizNusratiye6175644ArsaE:1,5 Konut Alanı ve Yol970.00097.000
16AkdenizNusratiye61148585ArsaBL-4 Konut Alanı ve Yol880.00088.000
17AkdenizTekke98903831ArsaE:0,60 Konut Alanı233.00023.300
18AkdenizTekke98904730ArsaE:0,60 Konut Alanı205.00020.500
19AkdenizTekke98905718ArsaE:0,60 Konut Alanı201.50020.150
20AkdenizTekke98907767ArsaE:0,60 Konut Alanı215.00021.500
21AkdenizYaka13866519ArsaE:0,60 Konut Alanı140.06014.006
22AkdenizYaka138641.320ArsaE:0,60 Konut Alanı358.00035.800
23AkdenizMahmudiye84139Dükkanİş Merkezi287.00028.700
24AkdenizMahmudiye84140Dükkanİş Merkezi287.00028.700
25AkdenizMahmudiye84141Dükkanİş Merkezi287.00028.700

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları