DOLAR32,9194% -0.4
EURO35,8680% -0.24
STERLIN42,5909% -0.32
FRANG36,9806% -0.53
ALTIN2.526,49% -0,96
BITCOIN67.041,290.056
reklam

Milli Emlak Daire Başkanlığı Tarafından İzmir Taşınmaz Satılacaktır

Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir’in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Milli Emlak Daire Başkanlığı Tarafından İzmir Taşınmaz Satılacaktır
reklam

Milli Emlak Daire Başkanlığı’ndan 13 adet taşınmaz ihale usulü satılacaktır

Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir’in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak.

Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Daire Başkanlığı)
TAŞINMAZ İHALE İLANI
TABLO-A

No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 35270106748 İzmir Torbalı Subaşı 237 5 14.780,77 Tam Arsa Sanayi Alanı Açık Teklif 5.913.000,00 591.300,00 20.04.2021 09:15

2 35030100281 İzmir Buca Dumlupınar 8023 7 487,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı Açık Teklif 1.461.000,00 146.100,00 20.04.2021 09:45

3 35030100330 İzmir Buca Dumlupınar 8081 8 161,00 Tam Arsa Bitişik Nizam 2 kat Konut Alanı ve kısmen Yaya Yolu Açık Teklif 322.000,00 32.200,00 20.04.2021 10:00

4 35030100094 İzmir Buca Dumlupınar 8130 1 2.468,00 1007 / 2400 Arsa Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı Açık Teklif 4.350.000,00 435.000,00 20.04.2021 10:15

5 35030107167 İzmir Buca Dumlupınar 8301 2 1.664,74 163197 / 166474 Arsa Sosyal Kültürel Tesis Alanı Açık Teklif 4.080.000,00 408.000,00 20.04.2021 10:30

6 35030107169 İzmir Buca Dumlupınar 7568 6 1.878,66 92084 / 93933 Arsa Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı Açık Teklif 5.526.000,00 552.600,00 20.04.2021 10:45

7 35030107593 İzmir Buca Kocatepe 38892 3 217,00 Tam Arsa Sosyal Kültürel Tesis Alanı Açık Teklif 760.000,00 76.000,00 20.04.2021 11:00

8 35030103095 İzmir Buca Tınaztepe 7520 1 619,00 Tam Arsa Ticaret Alanı ve kısmen Taşıt Yolu Açık Teklif 3.405.000,00 340.500,00 20.04.2021 11:15

TABLO B
Sıra No Taşınmaz Numarası İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Kat Bağ. Böl. No Arsa Payı / Paydası Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

9 35080102281 İzmir Konak 2. Sultaniye 21 5 Mesken 1 1 1338/36150 Açık Teklif 310.000,00 31.000,00 20.04.2021 11:30

10 35080102293 İzmir Konak 2. Sultaniye 21 5 Mesken 1 2 1338/36150 Açık Teklif 215.000,00 21.500,00 20.04.2021 11:45

11 35080102283 İzmir Konak 2. Sultaniye 21 5 Mesken 8 22 1338/36150 Açık Teklif 225.000,00 22.500,00 20.04.2021 12:00

12 35080102294 İzmir Konak 2. Sultaniye 21 5 Mesken 8 23 1338/36150 Açık Teklif 215.000,00 21.500,00 20.04.2021 12:15

13 35080102920 İzmir Konak 2. Süleymaniye 168 4 İş Yeri Zemin 13 24/168 Açık Teklif 491.150,00 49.115,00 20.04.2021 12:30

1- Yukarıdaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6- TABLO B’de yer alan ve ihale ilan metninin 10,11 ve 12. sırasında yer alan 2,22 ve 23 nolu bağımsız bölümler natamam (inşaat halinde) olup, mevcut durumuyla satılacaktır. Bu daireler hakında Konak Emlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 404 01 81

reklam