İmarhaber

Muğla 51 Adet Kamu Lojman Satışı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu.

Muğla 51 Adet Kamu Lojman Satışı
Google News
12 Ekim 2020 - 9:16

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğü, 51 adet kamu lojmanını satışa sundu.

Muğla ili, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt mahallesinde bulunan, Milli Eğitim’e ait 51 adet Kamu lojmanlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 21- 23 Ekim 2020 tarihleri arasında Defterdarlık Hizmet Binasının 6. katında Konferans Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.

Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

1) Aşağıdaki tabloda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Hizmet Binasının 6 . katında Konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

 • Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
 • Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
 • Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin Ada-Parsel-Blok-Kat ve Bağımsız bölüm no açıkça yazılması)  (Geçici teminat Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki Muğla Muhasebe Müdürlüğüne ait İban No: TR630001000201000010005696 hesaba yatırılabilir. Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89)
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
 • Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak  taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

5) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;

 • İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.
 • Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
 • En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
 • En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
 • En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenir.

*Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.

 • Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
 • Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
 • Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.10) Listedeki DOLU olarak belirlenen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NoAdaParselArsa PayıBlokKatDurumuBedeli
158227517/945A1Z85Dolu185bin
258227517/945A2Z86Dolu200bin
358227518/945A3Z88Dolu195bin
458227520/945A4198Dolu235bin
558227519/945A5195Dolu240bin
658227520/945A6198Dolu235bin
758227520/945A7298Dolu260bin
858227519/945A8295Dolu260bin
958227520/945A9298Dolu260bin
1058227520/945A10398Dolu260bin
1158227519/945A11395Dolu260bin
1258227520/945A12398Dolu260bin
1358227520/945A13498Dolu215bin
1458227519/945A14495Dolu220bin
1558227520/945A15498Dolu215bin
1658227518/945B1Z87Dolu190bin
1758227517/945B2Z85Dolu185bin
1858227517/945B3Z85Dolu195bin
1958227519/945B4197Dolu215bin
2058227519/945B5195Dolu230bin
2158227519/945B6196Dolu245bin
2258227519/945B7297Dolu255bin
2358227519/945B8295Dolu250bin
2458227519/945B9296Dolu265bin
2558227519/945B10397Dolu255bin
2658227519/945B11395Dolu250bin
2758227519/945B12396Dolu265bin
2858227519/945B13497Dolu215bin
2958227519/945B14495Boş210bin
3058227519/945B15496Dolu220bin
3158227518/945C1Z88Boş195bin
3258227520/945C21100Dolu240bin
3358227520/945C32100Dolu265bin
3458227520/945C43100Dolu265bin
3558227520/945C54100Dolu220bin
3658227517/945D1Z85Boş195bin
3758227517/945D2Z85Dolu185bin
3858227517/945D3Z87Dolu190bin
3958227519/945D4196Dolu230bin
4058227519/945D5195Dolu230bin
4158227519/945D6197Dolu245bin
4258227519/945D7296Dolu255bin
4358227519/945D8295Dolu250bin
4458227519/945D9297Dolu265bin
4558227519/945D10396Dolu255bin
4658227519/945D11395Dolu250bin
4758227519/945D12397Dolu265bin
4858227519/945D13496Dolu210bin
4958227519/945D14495Dolu210bin
5058227519/945D15497Dolu225bin
515799330/100024386Boş235binMenteşe İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları