Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor | 16 Nisan 2024İmar Haber

16 Nisan 2024 - 19:35

Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor

RİSKLİ BİNA MODERN EĞİTİM YUVASINA DÖNÜYOR BURSA – BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAKKINDA RİSKLİ YAPI RAPORU BULUNAN MUDANYA’DAKİ BİNAYI YIKARAK, YERİNE BÜNYESİNDE BAYANLAR İÇİN SPOR SALONU, BUSMEK KURS MERKEZİ VE ANA KUCAĞI EĞİTİM MERKEZİNİN DE BULUNDUĞU MODERN BİR BİNA KAZANDIRACAK. BİRİNCİ DERECE DEPREM KUŞAĞI ÜZERİNDE YER ALAN BURSA’DAKİ DEPREME DAYANIKSIZ YAPI STOĞUNUN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARINI HIZLA SÜRDÜREN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİĞER TARAFTAN HAKKINDA RİSKLİ YAPI RAPORU VERİLEN KENDİ MÜLKİYETİNDEKİ BİNALARIN YIKIMINA DA BAŞLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, MUDANYA İLÇESİ ÖMERBEY MAHALLESİ’NDE BULUNAN VE ÖZEL İDARE’DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE GEÇEN İKİ KATLI BİNADAKİ İNCELEMELER TAMAMLANDI. HAZIRLANAN RİSKLİ YAPI RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DA ONAYLANAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI. MODERN EĞİTİM YUVASI ÖZEL İDARE’DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE GEÇTİKTEN SONRA HİÇ KULLANILMAYAN BİNANIN YIKILMASININ ARDINDAN YERİNE 370 METREKARE ALAN ÜZERİNE MODERN BİR EĞİTİM BİNASI KAZANDIRILACAK. BÖYLELİKLE OLASI BİR DEPREM ANINDA ÇÖKME İHTİMALİ BULUNAN BİR BİNA ORTADAN KALDIRILIRKEN, MUDANYA İLÇESİ BÜNYESİNDE BAYANLAR İÇİN SPOR SALONU, BUSMEK KURS MERKEZİ VE ANA KUCAĞI EĞİTİM MERKEZİ’NİN DE BULUNDUĞU ZEMİN ARTI 3 KATLI MODERN BİR EĞİTİM YUVASINA KAVUŞMUŞ OLACAK. YATIRIMLARA DEVAM MUDANYALILARIN DA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ BUSMEK KURSLARININ DAHA SAĞLIKLI MEKANLARDA YAPILABİLMESİ İÇİN YER ARAYIŞI İÇİNDE OLDUKLARINI BELİRTEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, “ÖZEL İDARE’DEN BELEDİYEMİZE GEÇEN BU BİNAYI BUSMEK MERKEZİ OLARAK KULLANMAYI DÜŞÜNDÜK. ANCAK YAPTIĞIMIZ İNCELEMEDE BİNANIN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞUNU BELİRLEDİK. BİNANIN YIKIM ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE. YIKIMIN ARDINDAN MUDANYALILARIN YOĞUN OLARAK KULLANACAĞINA İNANDIĞIMIZ MODERN BİR BİNAYI İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ. YAPACAĞIMIZ BİNA BUSMEK KURS MERKEZİ VE ANA KUCAĞI EĞİTİM MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK. ŞİMDİDEN MUDANYALILARA HAYIRLI OLSUN” DEDİ.

Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor
Son Güncelleme :

11 Ocak 2021 - 15:55

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/riskli-bina-modern-egitim-yuvasina-donuyor/55903/" title="facebook">

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu bulunan Mudanya’daki binayı yıkarak, yerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir bina kazandıracak.

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Bursa’daki depreme dayanıksız yapı stoğunun belirlenmesi çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hakkında riskli yapı raporu verilen kendi mülkiyetindeki binaların yıkımına da başladı. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçen iki katlı binadaki incelemeler tamamlandı. Hazırlanan Riskli Yapı Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da onaylanan binanın yıkımına başlandı.

Modern eğitim yuvası

Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim binası kazandırılacak. Böylelikle olası bir deprem anında çökme ihtimali bulunan bir bina ortadan kaldırılırken, Mudanya ilçesi bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de bulunduğu zemin artı 3 katlı modern bir eğitim yuvasına kavuşmuş olacak.

Yatırımlara devam

Mudanyalıların da yoğun ilgi gösterdiği Busmek kurslarının daha sağlıklı mekanlarda yapılabilmesi için yer arayışı içinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özel İdare’den belediyemize geçen bu binayı Busmek merkezi olarak kullanmayı düşündük. Ancak yaptığımız incelemede binanın depreme dayanıksız olduğunu belirledik. Binanın yıkım çalışmaları bitmek üzere. Yıkımın ardından Mudanyalıların yoğun olarak kullanacağına inandığımız modern bir binayı ilçemize kazandıracağız. Yapacağımız bina Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Şimdiden Mudanyalılara hayırlı olsun” dedi.