Tapudaki Hacizin Kaldırılma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapudaki Haczin Kaldırılması

Ya haczin kaldırılmasını alacaklı tarafından isteyecektir,

Ya da haczin kaldırılması 2004 sayılı İcra ve İflas Yasayı’nda belirtilen müddetlerin geçmesiyle mümkün olacaktır.
Haciz işleminin kaldırılabilmesi için borçlu ya borcunu öder ya da belirttiği tarihte borcu ödeyeceğini taahhüt eder. Alacaklı ya da alacaklı vekili İcra Müdürlüğü’ne yaptığı fekki talebi ile tapudaki haczin kaldırılmasını isteyebilir.

 

 

2004 sayılı İcra ve İflas Yasayı’na göre ise taşınır mallarda 1 sene içerisinde, taşınmaz mallarda ise 2 yıl içerisinde borçlunun borcu ödememesi vaziyetinde malların paraya çevrilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Bu müddet içerisinde malların paraya çevrilmemesi vaziyetinde ise haciz kalkacaktır. Lakin ; alacaklının yine talebi üzerine mallar için yeni haciz işlemi koyula bilecektir. Bu süreçte alacaklıların ya da borçluların alanında uzman ve tecrübeli bir icra avukatı ile çalışması faydalı olacaktır.

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.