Teknoloji Habitatı 2020 programı başvuruları 7 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı | 30 Mayıs 2024İmar Haber

30 Mayıs 2024 - 09:05

Teknoloji Habitatı 2020 programı başvuruları 7 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ ARİF ŞAYIK

Teknoloji Habitatı 2020 programı başvuruları 7 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı
Son Güncelleme :

01 Aralık 2020 - 11:15

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/teknoloji-habitati-2020-programi-basvurulari-7-aralik-pazartesi-gunune-kadar-uzatildi/27804/" title="facebook">

Ankara Kalkınma Ajansının, 2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı (Teknoloji Habitatı 2020 Programı) için başvuru süresi uzatıldı.

Program için KAYS-PFD (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılan başvurular 07 Aralık Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek. Program kapsamında taahhütname için son teslim tarihi ise 14 Aralık Pazartesi saat 17.00 olarak değiştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı, 2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı (Teknoloji Habitatı 2020 Programı) kapsamında aşağıda belirtildiği şekilde destek kullandıracak.

Teknoloji Habitatı 2020 Programı

Program kapsamında öncelik olarak Mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesi konuları belirlendi. Bu destek kapsamında, kriterleri sağlayan, kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilecek. Başvurular her ortağın işin belli bir bölümünü üstlenmesi yoluyla, başvuru sahibi önderliğinde bir konsorsiyum kurularak da yapılabilecek.

Programa başvuru kriterleri

Program kapsamında destek alabilecek kurum ve kuruluşun yasal statüsüne ilişkin kriterler ise şu şekilde:

“Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olmaması durumunda, sözleşme tarihinde Ankara’da şubesini açmış olması ve başvuru dokümanının destekleyici belgeler bölümünde şube açacağına dair taahhütname vermesi, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.”

Kurum ve kuruluşun finansal durumuna ilişkin kriterler ise şu şekilde:

“Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda MCU veya MPU tasarımı veya üretimi; tasarlanan veya üretilen MCU veya MPU’nun bir baskı devre kartı üzerine entegrasyonu; çevre birimlerin (GPS, 2G modülü, Wifi modülü vb.) tasarım veya üretimi veya entegrasyonu; MCU veya MPU’nun bileşenlerinin tasarlanması veya üretimi; tüm devre tasarımı veya üretimi konularında, proje başvurusunda teklif edilen toplam proje bütçesinin en az yüzde 20’si kadar iş bitirmesine sahip olmak (iş bitirme belgeleri destekleyici belgeler bölümünde ibraz edilecek). Başvuru tarihi itibarıyla son 3 yılda teklif edilen toplam proje bütçesinin en az yüzde 25’i kadar ciro yapmış olmak (kanıt dokümanları destekleyici belgeler bölümünde ibraz edilecek).

Kurum ve kuruluşun başvurusunda beyan ettiği ortaklık yapısına ilişkin kriterler de şu şekilde:

“Elektrik ve elektronik, bilgisayar, makine mühendisliği vb. bölümleri olan ve Ankara’da yer alan, devlet veya vakıf olması fark etmeksizin en az bir üniversite ile ortak olarak projeye başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. (başvuru sahibi bir üniversite ise, ayrıca bir üniversite ortaklığı zorunlu değil).”

Program kapsamında uygulanacak destekler

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için destek payı yüzde 25 ile yüzde 100 arasında gerçekleşirken bu pay, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25 ile yüzde 75 arasında gerçekleşecek. Çağrı kapsamında bir bütçe kısıtı bulunmamakla birlikte yalnız bir proje desteklenecek. Değerlendirme, en düşük bütçeye teknik ve metodolojik olarak en kaliteli proje teklifi veren başvuru sahibinin kazanması esasına dayanmakta. Puanlama, teknik ve metodoloji bölümünden alınan puanın yüzde 70’i, bütçe ve finans bölümünden alınan puanın yüzde 30’u şeklinde olacak, en yüksek puan alan başvuru sahibi desteklenmeye hak kazanacak.

Programa başvuru belgeleri ise şu şekilde:

Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri