YÖK DEN AÇIKLAMA ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:41

YÖK DEN AÇIKLAMA ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ

Bilindiği üzere, pandemi dolayısıyla tüm yükseköğretim kurumlarında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçişe karar verilmişti. Bu süreçten sonra, Yükseköğretim Kurulu üniversitelere ikinci bir yazı göndererek; teorik derslerin bütünüyle uzaktan eğitime alındığına yönelik bir açıklamaların olmadığını, bunun yanlış olduğu, bu konuda teorik/uygulamalı derslerin hangilerinin uzaktan eğitimle verilebileceğine yönelik kararda yetkinin ilgili akademik kurullarda olduğunu ifade etti.

YÖK DEN AÇIKLAMA ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ
Son Güncelleme :

01 Nisan 2020 - 9:25

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/yok-den-aciklama-ogrencilere-kayit-dondurma-hakki-verildi/17475/" title="facebook">

Bilindiği üzere, pandemi dolayısıyla tüm yükseköğretim kurumlarında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçişe karar verilmişti. Bu süreçten sonra, Yükseköğretim Kurulu üniversitelere ikinci bir yazı göndererek; teorik derslerin bütünüyle uzaktan eğitime alındığına yönelik bir açıklamaların olmadığını, bunun yanlış olduğu, bu konuda teorik/uygulamalı derslerin hangilerinin uzaktan eğitimle verilebileceğine yönelik kararda yetkinin ilgili akademik kurullarda olduğunu ifade etti.

Bu defa, söz konusu küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınmasının istendiği, COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından bir dizi kararlar alınmıştır.

Buna göre;

1- Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtları dondurulabilecektir. Ayrıca, kayıt dondurulan bu süre azami süreden sayılmayacaktır.

2- Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrenciler; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilecektir. Ayrıca, lisansüstü eğitimde kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanılamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla nihai kararı üniversite yönetim kurulu verecektir.

3- Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

4- Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma  imkanından da yararlanılabilmesine karar verilmiştir.

Son olarak, alınan kararlar öğrencilere bir takım seçenekler sunmuş olsa da, uzaktan eğitim örgün eğitimin yerini hiçbir zaman tutmamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmı köylerde ikamet ettiği için internet imkanı bulamamakta, mobil paketi olanların ise paketleri yetmemektedir. Hatta birçok öğrencinin de mobil pakete imkan veren cep telefonu dahi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ders kaydını dondurmak bir seçenek olsa da, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak girişimlerle ayrım gözetmeksizin tüm yükseköğretim öğrencilerine yetkili cep telefonu operatörleri tarafından uzaktan eğitim süresince belirli bir kota şeklinde ücretsiz internet paketi tanınmalıdır. (Örneğin aylık olmak kaydıyla ön lisans 8 gb, lisans 12 gb, lisansüstü 16 gb vb.)

Ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte öğrencilerimizin mağduriyetlerinin bir nebze giderilmesi ve eğitimlerine dijital imkanlarla erişebilmelerine imkan vermek amacıyla, tüm özel/devlet kurumlarının taşın altına elini değil boynunu koyması gerekmektedir!