2019 Yılı Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 18:04

2019 Yılı Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman ve Nereye Ödenir?

2019 Yılı Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Son Güncelleme :

11 Haziran 2019 - 0:40

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/2019-yili-kira-gelir-vergisi-nasil-hesaplanir/6394/" title="facebook">

Kira Gelir Vergisi Nedir?

Kiraya verilmiş konut ya da işyeri gibi her türlü gelir elde edilen gayrimenkulün sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiye kira gelir vergisi denir.

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Bir önceki yıl içerisinde kiradan gelir elde edenler, bu gelirlerini bir sonraki yıl 1-25 Mart tarihleri arasında beyan etmekle ve vergisini ödemekle yükümlüdür. Ortaya çıkacak kira gelir vergisi ise iki eşit taksitte ödenebilir. İlk taksit için son tarih 31 Mart ikinci taksitin ise 31 Temmuz tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mal sahibi kişinin bağlı olduğu vergi dairesine kiradan gelir elde ettiğini beyan etmesi durumunda, her hangi bir vergi dairesinin veznesinde adına tahakkuk ettirilen kira gelir vergisinin ödemesini yapabilmektedir. Kira geliri vergisi tahsilatını yapabilecek yetkiye sahip bankaların şubelerinden ve internet bankacılığından da kolay bir şekilde ödeme yapılabiliyor.
Kira Gelir Vergisi Beyanında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira gelirleri için beyannamede bulunacak mal sahibinin iki seçeneğini bulunuyor.

  • Götürü gider yöntemi
  • Gerçek gider yöntemi

Götürü Gider Yöntemi

Kira gelirinin yüzde 15’i herhangi bir evrak gerektirmeksizin gider olarak gösteriliyor. Götürü gider yöntemini tercih edenler iki yıl boyunca bu yöntemden vazgeçemiyor. Ancak istisnai durumlarda yanlışlıkla bu yöntemin seçilmesi bir kereye mahsus olarak düzeltme beyannamesi ile bu yöntemden diğerine geçiş yapabiliyorlar.

Gerçek Gider Yöntemi

Gerçek gideri olan konut sahiplerinin tercih ettiği yöntem olan bu yöntemle yüzde 15 götürü gideri oranına kıyasla daha fazla indirilebilirler. Bu sayede ev sahipleri daha az kira geliri vergisi ödeyebiliyor. Bu yöntemi kullanabilmek için vergi hesabında ki belgelerin beş yıl saklanarak olası denetimde ibraz edilmesi şartı aranıyor.

Kira Gelir Vergisi 2019 Yılı İstisna Tutar

Devlet elde edilen kiranın belli bir miktarını her yıl istisna tutar olarak açıklıyor ve vergi dışı tutuluyor. 2019 yılı için açıklanan yıllık resmi istisna tutarı 5.400 TL. bu tutar aylık olarak kira alanlar için 450 TL kira gelirine tekabül ediyor. Başka bir gelirleri yoksa yıllık 5 bin 400 TL’yi ya da aylık 450 TL’yi aşmayan kira gelir vergisi ödemeyecek.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

2018 yılı yıllık kira geliri 5.400 TL’yi aşan gayrimenkul sahiplerinin 2019 yılı itibarıyla ödeyecekleri “Kira Gelir Vergisi” şu şekilde hesaplanıyor. Eğer götürü vergi veriyorsanız, yani faturaya dayalı bir gider göstermiyorsanız devlet istisna tutarı dışındaki gelirinizin yüzde 15’ini de harcadığınızı varsayıyor ve o kısmından da vergi almıyor. Ancak kira gelir miktarınız yükseldikçe ödeyeceğiniz vergi oranı da artıyor.

2019 YILI TL KİRA GELİRİNİN VERGİSİ NE KADAR?

Gelirlere göre oranlar şöyle;

  • 18.000 TL’ye kadar yüzde 15,
  • 40.000 TL’ye kadar yüzde 20 (İlk 18 bini için 2.700 TL, fazlası oransal olarak hesaplanıyor)
  • 98.000 TL’ye kadar yüzde 27 (İlk 40 bin TL için 7.100 TL, fazlası oransal olarak hesaplanıyor)
  • 98.000 TL sonrası yüzde 35 (İlk 98 bin TL için 22.760 TL, fazlası oransal olarak hesaplanıyor)
Ayda 500 TL kira alan 2019’da ne kadar kira gelir vergisi ödeyecek?

Ayda 500 TL ev kirası alan bir kişi ne kadar kira öder?

500 x 12 = 6.000 TL yıllık kira geliri

Bu gelirden istisna tutarı çıkarsa;

6.000 – 5.400 = 600 TL kalır.

Bu tutarın da yüzde 15’i gider olarak sayılıyor.

600 x (15/100) = 90 TL

Bu rakamı gelirden düşüyoruz ve vergiye tabi geliri buluyoruz.

600 – 90 = 510 TL

Bu rakam 18 bin TL’nin altında kaldığı için yüzde 15’i gelir vergisi olacak.

510 x (15/100) = 75 TL

Yani ayda 500 TL kira geliri alan, başka ek gelirleri yoksa yılda 75 TL kira gelir vergisi ödeyecek. (Ek geliri varsa vergi oranı artabilir)

Ayda 1.000 TL kira alan 2019’da ne kadar kira gelir vergisi ödeyecek?

Ayda 1.000 TL ev kirası alan bir ev sahibi ne kadar kira gelir vergisi ödeyecek?

1.000 x 12 = 12.000 TL yıllık kira geliri

Bu gelirden istisna tutarı çıkarsa;

12.000 – 5.400 = 6.600 TL kalır.

Bu tutarın da yüzde 15’i gider olarak sayılıyor.

6.600 x (15/100) = 990 TL

Bu rakamı gelirden düşüyoruz ve vergiye tabi geliri buluyoruz.

6.600 – 990 = 5.610 TL

Bu rakamın yüzde 15’i ise vergi olacak.

5.610 x (15/100) = 841,5 TL

Yani ayda 1.000 TL kira geliri alan, başka ek gelirleri yoksa yılda 841,5 TL kira gelir vergisi ödeyecek.

Ayda 2.000 TL kira geliri olan 2.372 TL kira gelir vergisi ödeyecek. (Götürü vergi yani gelirinin yüzde 15’ini direkt gider göstermişse)

Ayda 2.500 TL kira geliri olan 3.282 TL kira gelir vergisi verecek.

Ayda 3.000 TL kira geliri olan 4.302 TL kira gelir vergisi ödeyecek.

Ayda 4.000 TL kira geliri olan 6.342 TL kira gelir vergisi verecek.

Ayda 5.000 TL kira geliri olan 8.831 TL kira gelir vergisi ödeyecek.

Ayda 10.000 TL kira geliri olan 24.160 TL kira gelir vergisi verecek.

Ayda 15.000 TL kira geliri olan 42.010 TL kira gelir vergisi ödeyecek.