Antalya Korkuteli Belediyesince 214 adet gayrimenkulü satışa çıkarıldı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:20

Antalya Korkuteli Belediyesince 214 adet gayrimenkulü satışa çıkarıldı

Antalya Korkuteli Belediyesince 214 adet gayrimenkulü satışa çıkarıldı
Son Güncelleme :

12 Ocak 2021 - 22:19

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/57184-2/57184/" title="facebook">

Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Bahçeyaka, Bozova, Çomaklı, Dereköy, Gümüşlü, Göçerler, Köseler, Küçükköy, Küçükköy Yaylası, Küçüklğü, Manay, Söğütçük, Taşkesiği ve Ulucak mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, satılmayan taşınmazlar 27.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Satış İlanı

1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 27.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;

  1. 100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 4 eşit taksitte,
  2. 100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,
  3. 1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise  1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,

tahsil edilir. İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.
Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır,  yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

6- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

S.N. Mahalle Ada Parsel Alan Hisse Oranı Nitelik Muhammen Bedel KDV Dahil  (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Bahçeyaka 128 7 898,81 1/1 Arsa 60.000,00 2.100,00 ₺
2 Bahçeyaka 108 15 600 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
3 Bahçeyaka 110 2 610 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
4 Bahçeyaka 110 3 610 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
5 Bahçeyaka 110 4 622 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
6 Bahçeyaka 110 5 615 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
7 Bahçeyaka 110 6 618 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
8 Bahçeyaka 110 7 610 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
9 Bahçeyaka 116 1 557,94 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
10 Bahçeyaka 116 2 571 1/1 Arsa 50.000,00 1.800,00 ₺
11 Bahçeyaka 116 3 570 1/1 Arsa 55.000,00 1.650,00 ₺
12 Bahçeyaka 116 4 570 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
13 Bahçeyaka 116 5 570 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
14 Bahçeyaka 116 6 548,28 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
15 Bahçeyaka 116 7 597,51 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
16 Bahçeyaka 116 8 579,03 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
17 Bahçeyaka 117 1 617 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
18 Bahçeyaka 117 2 584,82 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
19 Bahçeyaka 117 3 589,51 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
20 Bahçeyaka 117 4 596,09 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
21 Bahçeyaka 117 5 604,55 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
22 Bahçeyaka 117 6 713,18 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
23 Bahçeyaka 117 7 617 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
24 Bahçeyaka 117 8 617 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
25 Bahçeyaka 117 9 617 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
26 Bahçeyaka 117 10 619 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
27 Bahçeyaka 118 1 557 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
28 Bahçeyaka 118 2 525 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
29 Bahçeyaka 118 3 526 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
30 Bahçeyaka 118 4 525,5 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
31 Bahçeyaka 118 5 651,5 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
32 Bahçeyaka 118 6 557 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
33 Bahçeyaka 118 7 557 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
34 Bahçeyaka 118 8 557 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
35 Bahçeyaka 118 9 557 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
36 Bahçeyaka 118 10 557 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
37 Bahçeyaka 118 11 557 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
38 Bahçeyaka 119 1 550,06 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
39 Bahçeyaka 119 2 550 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
40 Bahçeyaka 119 3 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
41 Bahçeyaka 119 4 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
42 Bahçeyaka 119 5 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
43 Bahçeyaka 119 6 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
44 Bahçeyaka 119 7 622,92 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
45 Bahçeyaka 119 8 635,01 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
46 Bahçeyaka 119 9 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
47 Bahçeyaka 119 10 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
48 Bahçeyaka 119 11 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
49 Bahçeyaka 119 12 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
50 Bahçeyaka 119 13 550 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
51 Bahçeyaka 120 1 524,65 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
52 Bahçeyaka 120 2 595 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
53 Bahçeyaka 120 3 595 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
54 Bahçeyaka 120 4 595 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
55 Bahçeyaka 120 5 595 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
56 Bahçeyaka 120 6 595 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
57 Bahçeyaka 120 7 595 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
58 Bahçeyaka 120 8 618,15 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
59 Bahçeyaka 120 9 833,4 1/1 Arsa            65.000,00 1.950,00 ₺
60 Bahçeyaka 120 10 596,4 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
61 Bahçeyaka 120 11 581,15 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
62 Bahçeyaka 120 12 566 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
63 Bahçeyaka 120 13 550,95 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
64 Bahçeyaka 120 14 535,6 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
65 Bozova 258 1 1050 1/1 Arsa 170.000,00 5.100,00 ₺
66 Bozova 258 6 1050 1/1 Arsa 170.000,00 5.100,00 ₺
67 Bozova 259 1 929 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ₺
68 Bozova 259 2 931 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ₺
69 Bozova 259 5 930 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ₺
70 Bozova 260 2 950,05 1/1 Arsa 145.000,00 4.350,00 ₺
71 Bozova 260 4 900,99 1/1 Arsa 145.000,00 4.350,00 ₺
72 Bozova 263 4 917,34 1/1 Arsa 150.000,00 4.500,00 ₺
73 Bozova 263 6 1103,36 1/1 Arsa 180.000,00 5.400,00 ₺
74 Bozova 263 8 987,46 1/1 Arsa 160.000,00 4.800,00 ₺
75 Bozova 241 1 1229,59 1/1 Arsa 200.000,00 6.000,00 ₺
76 Bozova 219 3 785,42 1/1 Arsa 130.000,00 4.200,00 ₺
77 Bozova 219 4 1248,66 1/1 Arsa 200.000,00 6.000,00 ₺
78 Çomaklı 229 16 1615,76 1/1 Tarla            40.000,00 1.200,00 ₺
79 Dereköy 0 1667 2046 1/1 Tarla 120.000,00 3.600,00 ₺
80 Dereköy 106 1 877,96 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
81 Dereköy 106 4 1145,33 1/1 Arsa            75.000,00 2.250,00 ₺
82 Gümüşlü 186 25 1455 1/1 Tarla 120.000,00 3.600,00 ₺
83 Gümüşlü 186 26 1283 1/1 Tarla 100.000,00 3.000,00 ₺
84 Göçerler 122 119 811,64 1/1 Tarla            20.000,00 600,00 ₺
85 Köseler 112 1 346,82 1/1 Arsa            35.000,00 1.050,00 ₺
86 Köseler 115 2 641,5 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
87 Köseler 115 3 641,5 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
88 Köseler 115 4 641,58 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
89 Köseler 116 7 600 1/1 Arsa            50.000,00 1.500,00 ₺
90 Köseler 120 1 620 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
91 Köseler 120 2 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
92 Köseler 122 2 598,08 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
93 Köseler 106 1 521,49 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
94 Köseler 106 2 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
95 Köseler 106 3 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
96 Köseler 106 4 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
97 Köseler 106 5 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
98 Köseler 106 6 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
99 Köseler 106 7 622,45 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
100 Köseler 107 1 600 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
101 Köseler 107 2 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
102 Köseler 107 3 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
103 Köseler 107 4 617,06 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
104 Köseler 107 5 618,53 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
105 Köseler 107 6 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
106 Köseler 107 7 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
107 Köseler 107 8 600 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
108 Köseler 107 9 617,46 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
109 Köseler 107 10 618,54 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
110 Köseler 109 1 622,76 1/1 Arsa            50.000,00 1.500,00 ₺
111 Köseler 109 2 622 1/1 Arsa            50.000,00 1.500,00 ₺
112 Köseler 109 3 622 1/1 Arsa            50.000,00 1.500,00 ₺
113 Köseler 109 4 622 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
114 Köseler 109 5 622 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
115 Köseler 109 6 622 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
116 Köseler 109 7 622 1/1 Arsa            65.000,00 1.950,00 ₺
117 Köseler 109 8 550 1/1 Arsa            65.000,00 1.950,00 ₺
118 Köseler 109 9 550 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
119 Köseler 109 12 646 1/1 Arsa            60.000,00 1.800,00 ₺
120 Köseler 109 13 646 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
121 Köseler 109 14 646 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
122 Köseler 109 15 650 1/1 Arsa            55.000,00 1.650,00 ₺
123 Küçükköy 111 1 738,32 1/1 Arsa            50.000,00 1.500,00 ₺
124 Küçükköy 138 1 405,01 1/1 Tarla            50.000,00 1.500,00 ₺
125 Küçükköy Yaylası 205 3 492 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
126 Küçükköy Yaylası 199 1 375 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
127 Küçükköy Yaylası 199 2 375 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
128 Küçükköy Yaylası 199 3 375 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
129 Küçükköy Yaylası 199 4 375 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
130 Küçükköy Yaylası 199 5 375 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
131 Küçükköy Yaylası 199 6 377 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
132 Küçükköy Yaylası 200 1 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
133 Küçükköy Yaylası 200 2 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
134 Küçükköy Yaylası 200 3 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
135 Küçükköy Yaylası 200 4 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
136 Küçükköy Yaylası 200 5 374 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
137 Küçükköy Yaylası 200 6 496 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
138 Küçükköy Yaylası 200 7 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
139 Küçükköy Yaylası 200 8 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
140 Küçükköy Yaylası 200 9 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
141 Küçükköy Yaylası 200 10 435 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
142 Küçükköy Yaylası 201 1 494 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
143 Küçükköy Yaylası 201 2 410 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
144 Küçükköy Yaylası 201 3 410 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
145 Küçükköy Yaylası 201 4 614 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
146 Küçükköy Yaylası 202 1 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
147 Küçükköy Yaylası 202 2 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
148 Küçükköy Yaylası 202 3 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
149 Küçükköy Yaylası 202 4 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
150 Küçükköy Yaylası 202 5 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
151 Küçükköy Yaylası 202 7 473 1/1 Arsa            28.000,00 850,00 ₺
152 Küçüklü 321 5 409,76 1/1 Tarla            33.000,00 1.000,00 ₺
153 Küçüklü 320 2 325,44 1/1 Tarla            33.000,00 1.000,00 ₺
154 Leylek 136 7 584,19 1/1 Tarla            25.000,00 800,00 ₺
155 Manay 115 1 799,96 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
156 Manay 115 2 800,18 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
157 Manay 122 7 781,4 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
158 Manay 122 8 783,9 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
159 Manay 122 9 783,8 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
160 Manay 122 10 783,89 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
161 Manay 122 11 784,09 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
162 Manay 122 12 783,94 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
163 Manay 122 13 784,13 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
164 Manay 127 1 777,04 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
165 Manay 127 4 778,14 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
166 Manay 127 5 778,1 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
167 Manay 127 6 776,99 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
168 Manay 127 7 777,94 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
169 Manay 127 8 777,88 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
170 Manay 127 9 778,15 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
171 Manay 128 2 764,2 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
172 Manay 128 3 763,76 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
173 Manay 129 1 704,06 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
174 Manay 129 2 704,36 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
175 Manay 129 3 703,91 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
176 Manay 129 4 704,15 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
177 Manay 129 5 703,92 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
178 Manay 129 6 704,07 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
179 Manay 129 7 704,08 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
180 Manay 129 9 704,01 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
181 Manay 129 10 703,83 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
182 Manay 130 2 746,48 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
183 Manay 130 3 744,95 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
184 Manay 130 5 745 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
185 Manay 130 6 746,25 1/1 Arsa            48.000,00 1.500,00 ₺
186 Söğütcük 279 21 7190,35 1/1 Tarla         700.000,00 21.000,00 ₺
187 Taşkesiği 120 7 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
188 Taşkesiği 121 2 561 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
189 Taşkesiği 122 5 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
190 Taşkesiği 123 1 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
191 Taşkesiği 123 12 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
192 Taşkesiği 123 16 677 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
193 Taşkesiği 123 17 550 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
194 Taşkesiği 124 2 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
195 Taşkesiği 124 4 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
196 Taşkesiği 124 10 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
197 Taşkesiği 126 5 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
198 Taşkesiği 126 9 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
199 Taşkesiği 126 11 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
200 Taşkesiği 127 4 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
201 Taşkesiği 128 5 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
202 Taşkesiği 128 7 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
203 Taşkesiği 128 9 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
204 Taşkesiği 128 11 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
205 Taşkesiği 129 1 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
206 Taşkesiği 129 2 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
207 Taşkesiği 129 4 1146 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
208 Taşkesiği 129 5 584 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
209 Taşkesiği 134 17 500 1/1 Arsa            45.000,00 1.350,00 ₺
210 Ulucak 263 17 1915,76 1/1 Tarla            24.000,00 750,00 ₺
211 Ulucak 183 9 1535,54 1/1 Tarla            20.000,00 600,00 ₺
212 Ulucak 105 1 425 1/1 Arsa 50.000,00 1.500,00 ₺
213 Ulucak 117 1 627,96 1/1 Arsa 55,000.00 1.650,00 ₺
214 Ulucak 105 2 425 1/1 Arsa 50.000,00 1.500,00 ₺

7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 15:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.
9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR