Amasya Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki İş Yerlerini Satışa Çıkardı | 4 Mart 2024İmar Haber

4 Mart 2024 - 05:02

Amasya Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki İş Yerlerini Satışa Çıkardı

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki iş yerlerini satışa çıkardı.

Amasya Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki İş Yerlerini Satışa Çıkardı
Son Güncelleme :

26 Nisan 2019 - 21:41

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/amasya-merzifon-belediyesi-is-ve-yasam-merkezindeki-is-yerlerini-satisa-cikardi/5777/" title="facebook">

İhale, Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 7 Mayıs Salı günü Encümen huzurunda yapılacak.

SR. NO MAHALLE MEVKİİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME
BEDELİ
BİNA BİLGİLERİ İHALE SAATİ
1 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.100.000,00-TL 33.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.5 Nolu (73 m2 Depo+28 m2 Zemin) Top:101 m2 lik İşyeri 9:30
2 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 3.650.000,00-TL 109.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.6 Nolu (137 m2 Bodrum+92 m2 Zemin+39 m2 1. Norm.Kat) Top:268 m2 lik İşyeri 9:40
3 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.200.000,00-TL 36.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.7 Nolu (21 m2 Depo+42 m2 Zemin) Top:63 m2 lik İşyeri 9:50
4 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.300.000,00-TL 39.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri 10:00
5 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.350.000,00-TL 40.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.9 Nolu (20 m2 Depo+54 m2 Zemin) Top:74 m2 lik İşyeri 10:10
6 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.550.000,00-TL 46.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.10 Nolu (28 m2 Depo+59 m2 Zemin) Top:87 m2 lik İşyeri 10:20
7 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.200.000,00-TL 66.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.11 Nolu (65 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:133 m2 lik İşyeri 10:30
8 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.12 Nolu (67 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:135 m2 lik İşyeri 10:40
9 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 690.000,00-TL 20.700,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.13 Nolu (15 m2 Depo+22 m2 Zemin) Top:37 m2 lik İşyeri 10:50
10 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 725.000,00-TL 21.750,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.14 Nolu (20 m2 Depo+40 m2 Zemin) Top:60 m2 lik İşyeri 11:00
11 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 192.000,00-TL 5.760,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.20 Nolu 8 m2 lik İşyeri 11:10
12 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 312.000,00-TL 9.360,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.23 Nolu 48 m2 lik İşyeri 11:20
13 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 420.000,00-TL 12.600,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.27 Nolu 58 m2 lik İşyeri 11:30
14 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 222.000,00-TL 6.660,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.30 Nolu 36 m2 lik İşyeri 11:40
15 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 511.000,00-TL 15.330,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.32 Nolu 87 m2 lik İşyeri 11:50
16 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 500.000,00-TL 15.000,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.33 Nolu 85 m2 lik İşyeri 13:10
17 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 352.000,00-TL 10.560,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.34 Nolu 59 m2 lik İşyeri 13:20
18 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 180.000,00-TL 5.400,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.35 Nolu 32 m2 lik İşyeri 13:30
19 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 332.000,00-TL 9.960,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.36 Nolu 58 m2 lik İşyeri 13:40
20 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 292.000,00-TL 8.760,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.37 Nolu 37 m2 lik İşyeri 13:50
21 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 203.000,00-TL 6.090,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.38 Nolu 36 m2 lik İşyeri 14:00
22 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 240.000,00-TL 7.200,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.39 Nolu 47 m2 lik İşyeri 14:10
23 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.115.000,00-TL 63.450,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.41 Nolu (231 m2 3. Kat + 175 m2 4. Kat) Top: 406 m2 lik İşyeri 14:20
24 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 300.000,00-TL 9.000,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.42 Nolu 58 m2 lik İşyeri 14:30
25 HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 190.000,00-TL 5.700,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.43 Nolu 37 m2 lik İşyeri 14:40

 

2- İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 07.05.2019 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29
4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Kanuni ikametgâh olması;

Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

İmza sirküleri vermesi;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

Merzifon İmar Haberleri