DOLAR32,9263% 0.08
EURO35,8007% -0.22
STERLIN42,5546% -0.02
FRANG36,9288% -0.17
ALTIN2.546,18% 0,44
BITCOIN66.583,73-1.547
reklam

Ankara Altındağ Belediyesince 73 Adet Hisseli Arsa İhaleyle Satılacak

Ankara ili Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Karapürçek, Doğantepe, Ulubey, Feridun Çelik, Güneşevler, Hacılar, Önder ve Beşikkaya mahallelerinde bulunan ve ilandaki listede, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Ankara Altındağ Belediyesince 73 Adet Hisseli Arsa İhaleyle Satılacak
reklam

Ankara ili Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Karapürçek, Doğantepe, Ulubey, Feridun Çelik, Güneşevler, Hacılar, Önder ve Beşikkaya mahallelerinde bulunan ve ilandaki listede, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak.

ALTINDAĞ  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Karapürçek, Doğantepe, Ulubey, Feridun Çelik, Güneşevler, Hacılar, Önder ve Beşikkaya mahallelerinde bulunan ve ekteki listede, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; Satış bedeli +(%18) KDV bedeli, vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak İhalenin onayını takip eden tebligat tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde tahsil edilecektir.

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı  3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 8 Aralık 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde;Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması,gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri,ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde;İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde;Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.isteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde;Dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı,dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4-Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

EK: İhale Listesi

 

NO         MAHALLE            ADA       PARSEL PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ BELEDİYE    HİSSSESİ               SATILACAK HİSSE MİKTARI           M² BEDELİ          MUHAMMEN  BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ             İHALE

TARİHİ  İHALE

SAATİ

1             KARAPÜRÇEK     24299    10          674,00  m²          242,00  m²          242,00  m²          475,00  TL           114.950,00  TL  3.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

2             DOĞANTEPE       23805    3             1197,45  m²       48,90  m²            48,90  m²            700,00  TL           34.230,00  TL     1.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

3             ULUBEY               24610    6             2806,94  m²       54,52  m²            54,52  m²            850,00  TL           46.342,00  TL     1.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

4             FERİDUNÇELİK   23952    29          1740,00  m²       189,00  m²          189,00  m²          600,00  TL           113.400,00  TL  3.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

5             FERİDUNÇELİK   23997    10          1500,00  m²       200,47  m²          50,00  m²            600,00  TL           30.000,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

6             FERİDUNÇELİK   23997    10          1500,00  m²       200,47  m²          50,00  m²            600,00  TL           30.000,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

7             FERİDUNÇELİK   23997    10          1500,00  m²       200,47  m²          50,00  m²            600,00  TL           30.000,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

8             FERİDUNÇELİK   23997    10          1500,00  m²       200,47  m²          50,47  m²            600,00  TL           30.282,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

9             FERİDUNÇELİK   24017    3             1500,00  m²       167,00  m²          167,00  m²          600,00  TL           100.200,00  TL  3.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

10          FERİDUNÇELİK   24018    14          1500,00  m²       40,00  m²            40,00  m²            600,00  TL           24.000,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

11          FERİDUNÇELİK   24124    4             1354,81  m²       170,00  m²          170,00  m²          600,00  TL           102.000,00  TL  3.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

12          GÜNEŞEVLER     23739    3             2100,00  m²       439,00  m²          169,00  m²          700,00  TL           118.300,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

13          GÜNEŞEVLER     23739    3             2100,00  m²       439,00  m²          169,00  m²          700,00  TL           118.300,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

14          GÜNEŞEVLER     23739    3             2100,00  m²       439,00  m²          101,00  m²          700,00  TL           70.700,00  TL     2.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

15          GÜNEŞEVLER     23739    4             2100,00  m²       461,00  m²          170,00  m²          700,00  TL           119.000,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

16          GÜNEŞEVLER     23739    4             2100,00  m²       461,00  m²          170,00  m²          700,00  TL           119.000,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

17          GÜNEŞEVLER     23739    4             2100,00  m²       461,00  m²          121,00  m²          700,00  TL           84.700,00  TL     2.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

18          GÜNEŞEVLER     23739    9             2000,00  m²       268,00  m²          168,00  m²          700,00  TL           117.600,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

19          GÜNEŞEVLER     23739    9             2000,00  m²       268,00  m²          100,00  m²          700,00  TL           70.000,00  TL     2.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

20          GÜNEŞEVLER     23781    7             1101,82  m²       35,78  m²            35,78  m²            750,00  TL           26.835,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

21          GÜNEŞEVLER     23738    14          1518,56  m²       229,56  m²          229,56  m²          800,00  TL           183.648,00  TL  5.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

22          HACILAR              24025    2             2731,00  m²       21,00  m²            21,00  m²            850,00  TL           17.850,00  TL     750,00 ₺              09.12.2020         16:00

23          HACILAR              24034    3             3123,00  m²       223,03  m²          223,03  m²          850,00  TL           189.575,50  TL  5.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

24          HACILAR              24035    6             2961,00  m²       38,00  m²            38,00  m²            850,00  TL           32.300,00  TL     1.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

25          HACILAR              24045    9             2710,05  m²       113,57  m²          113,57  m²          800,00  TL           90.856,00  TL     3.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

26          HACILAR              24045    11          2899,82  m²       328,26  m²          164,26  m²          850,00  TL           139.621,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

27          HACILAR              24045    11          2899,82  m²       328,26  m²          164,00  m²          850,00  TL           139.400,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

28          HACILAR              24257    4             3020,40  m²       79,47  m²            79,47  m²            800,00  TL           63.576,00  TL     2.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

29          HACILAR              24264    1             2518,66  m²       198,50  m²          198,50  m²          900,00  TL           178.650,00  TL  5.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

30          HACILAR              24264    2             2457,87  m²       298,62  m²          160,00  m²          800,00  TL           128.000,00  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

31          HACILAR              24264    2             2457,87  m²       298,62  m²          138,62  m²          800,00  TL           110.896,00  TL  3.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

32          HACILAR              24264    6             2136,25  m²       101,52  m²          101,52  m²          850,00  TL           86.292,00  TL     2.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

33          HACILAR              24264    7             2741,56  m²       360,62  m²          160,00  m²          800,00  TL           128.000,00  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

34          HACILAR              24264    7             2741,56  m²       360,62  m²          200,62  m²          800,00  TL           160.496,00  TL  5.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

35          HACILAR              24265    2             2689,84  m²       240,57  m²          240,57  m²          850,00  TL           204.484,50  TL  6.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

36          HACILAR              24265    3             2273,34  m²       532,25  m²          160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

37          HACILAR              24265    3             2273,34  m²       532,25  m²          160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

38          HACILAR              24265    3             2273,34  m²       532,25  m²          212,25  m²          850,00  TL           180.412,50  TL  5.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

39          HACILAR              24265    4             2000,00  m²       145,93  m²          145,93  m²          850,00  TL           124.040,50  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

40          HACILAR              24266    2             2001,35  m²       702,49  m²          160,00  m²          800,00  TL           128.000,00  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

41          HACILAR              24266    2             2001,35  m²       702,49  m²          160,00  m²          800,00  TL           128.000,00  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

42          HACILAR              24266    2             2001,35  m²       702,49  m²          160,00  m²          800,00  TL           128.000,00  TL  4.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

43          HACILAR              24266    2             2001,35  m²       702,49  m²          222,49  m²          800,00  TL           177.992,00  TL  5.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

44          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

45          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

46          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

47          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

48          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

49          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

50          HACILAR              24266    4             2550,04  m²       1098,00  m²       138,00  m²          850,00  TL           117.300,00  TL  3.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

51          HACILAR              24595    3             3068,01  m²       446,49  m²          160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

52          HACILAR              24595    3             3068,01  m²       446,49  m²          160,00  m²          850,00  TL           136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

53          HACILAR              24595    3             3068,01  m²       446,49  m²          126,49  m²          850,00  TL           107.516,50  TL  3.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

54          ÖNDER 22455    3             462,00  m²          101,00  m²          101,00  m²          1.700,00  TL               171.700,00  TL  5.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

55          ÖNDER 24258    9             2279,47  m²       358,00  m²          160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

56          ÖNDER 24258    9             2279,47  m²       358,00  m²          198,00  m²          850,00  TL               168.300,00  TL  5.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

57          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

58          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

60          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

61          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

62          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       160,00  m²          850,00  TL               136.000,00  TL  4.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

63          ÖNDER 24258    11          2812,05  m²       1028,90  m²       228,90  m²          850,00  TL               194.565,00  TL  6.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

64          ÖNDER 24572    1             5026,00  m²       250,00  m²          150,00  m²          1.050,00  TL               157.500,00  TL  5.000,00 ₺          09.12.2020         16:00

65          ÖNDER 24572    1             5026,00  m²       250,00  m²          100,00  m²          1.050,00  TL               105.000,00  TL  3.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

66          ÖNDER 24563    2             4936,00  m²       289,90  m²          144,95  m²          1.050,00  TL               152.197,50  TL  4.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

67          ÖNDER 24563    2             4936,00  m²       289,90  m²          144,95  m²          1.050,00  TL               152.197,50  TL  4.750,00 ₺          09.12.2020         16:00

68          ÖNDER 24568    1             4010,00  m²       46,30  m²            46,30  m²            1.050,00  TL               48.615,00  TL     1.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

69          BEŞİKKAYA          20772    3             675,00  m²          174,00  m²          154,00  m²          450,00  TL           69.300,00  TL     2.250,00 ₺          09.12.2020         16:00

70          BEŞİKKAYA          20772    7             675,00  m²          168,75  m²          168,75  m²          450,00  TL           75.937,50  TL     2.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

71          BEŞİKKAYA          20772    10          730,00  m²          182,50  m²          182,50  m²          450,00  TL           82.125,00  TL     2.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

72          BEŞİKKAYA          22062    1             1232,49  m²       160,00  m²          160,00  m²          450,00  TL           72.000,00  TL     2.500,00 ₺          09.12.2020         16:00

73          BEŞİKKAYA          22063    7             1103,24  m²       170,00  m²          170,00  m²          450,00  TL           76.500,00  TL     2.500,00 ₺          09.12.2020         16:

reklam