İmarhaber

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Altındağ ve Pursaklarda Arsalar Satılacaktır

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Altındağ ve Pursaklarda Arsalar Satılacaktır
Google News
03 Ekim 2018 - 5:30

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir belediyesine ait Altındağ ve Pursaklar ilçelerinde bulunan taşınmazların ihale ilana çıkmıştır.Altındağ ve pursaklar ilçelerinde 7 adet imarlı konut arazilerinin ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar ve içerisinde bulunan taşınır mallar satılacaktır.İhale tarihi 11.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının 18.katında bulunan encümen salonunda yapılacaktır. İhalenin tam metni aşağıda verilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar ve içerisinde bulunan taşınır mallar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 11.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No:5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, İhale Şartnamesinin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri.
b-İkametgâh Belgesi.
c-Teklif Mektubu,
d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
e-Yer Görme Belgesi.
f-Şartname Alındı Makbuzu.
g-Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL (K.D.V Dahil) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.1-      Altındağ Feridunçelik 19331/1 1.563,00 1.563,00 625.200,00 18.756,00 4 KAT Blok Nizam AB-4Tipi Konut
14:00
2-     Altındağ Feridunçelik 19256/1 1.240,00 1.240,00 558.000,00 16.740,00 Serbest 1,60 Konut 14:00
3-     Altındağ Feridunçelik 19263/1 2.121,00 2.121,00 954.450,00 28.633,50 Serbest 1,60 Konut
14:00
4      Altındağ Feridunçelik 19283/1 1.484,00 1.484,00 667.800,00 20.034,00 Serbest 1,60 Konut
14:00
5 –    Pursaklar Saray 98144/6 6.401,90 6.401,90 3.521.045,00 105.631,35 hmin:12 kat 1,40 Konut
14:00
6-     Pursaklar Saray 98149/3 6.398,77 6.398,77 3.519.323,50 105.579,71 hmin:12 kat 1,40 Konut
14:00
7 –    Pursaklar Saray 98168/4 7.136,37 7.136,37 3.925.003,50 117.750,11 hmin:12 kat 1,40 Konut
14:00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları