DOLAR32,8908% -0.47
EURO35,8795% -0.25
STERLIN42,6049% -0.33
FRANG36,9857% -0.54
ALTIN2.532,58% -0,72
BITCOIN67.469,991.124
reklam

Ankara Çankaya Belediyesince 20 adet arsa satışı yapılacaktır

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı 20 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek.

İhale, 27 Şubat 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Ankara Çankaya Belediyesince 20 adet arsa satışı yapılacaktır
reklam

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı 20 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek.

İhale, 27 Şubat 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.
Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Çankaya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

SIRA NOMAHALLESİADAPARSELALANI (m²)İMAR DURUMUMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATIİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1ÇAMLITEPE55862537KONUTKLASİK 3 KAT912,900 TL28,000 TL27/02/202014:05
2ÇAMLITEPE55863481KONUTKLASİK 3 KAT817,700 TL25,000 TL27/02/202014:10
3ÇAMLITEPE55893488KONUTKLASİK 3 KAT1,024,800 TL31,000 TL27/02/202014:15
4İLKER74311880KONUTKLASİK 3 KAT1,848,000 TL56,000 TL27/02/202014:20
5İLKER74312610KONUTKLASİK 3 KAT1,220,000 TL37,000 TL27/02/202014:25
6İLKER74635690KONUTKLASİK 3 KAT1,518,000 TL46,000 TL27/02/202014:30
7İLKADIM74653657KONUTKLASİK 3 KAT1,511,100 TL46,000 TL27/02/202014:35
8İLKER74692688KONUTKLASİK 3 KAT1,376,000 TL42,000 TL27/02/202014:40
9İLKER74693605KONUTKLASİK 3 KAT1,270,500 TL39,000 TL27/02/202014:45
10İLERİ813916307KONUTKLASİK 4 KAT460,500 TL14,000 TL27/02/202014:50
11İLERİ813917285KONUTKLASİK 4 KAT456,000 TL14,000 TL27/02/202014:55
12İLERİ81511220KONUTKLASİK 4 KAT352,000 TL11,000 TL27/02/202015:00
13LODUMU1877423436TİCARETE:1.00 Hmax:Serbest12,713,200 TL382,000 TL27/02/202015:05
14SANCAK253568545KONUT0,40/1,40 5A-3 31,450,000 TL44,000 TL27/02/202015:10
15İMRAHOR-3264525464KONUTA-3 0.35/1.05928,000 TL28,000 TL27/02/202015:15
16ÇUKURCA28174131149KONUTA-3 0.35/1.052,987,400 TL90,000 TL27/02/202015:20
17YILDIZEVLER2837614036TİCARETE:1.00 Hmax:Serbest19,250,000 TL578,000 TL27/02/202015:25
18ÇAYYOLU2843514590KONUTE:2.00 Hmax:27.5020,850,000 TL626,000 TL27/02/202015:30
19İMRAHOR-32948021090KONUTKLASİK 3 KAT1,853,000 TL56,000 TL27/02/202015:35
20ALACAATLI4445311780KONUTE:0.50 Hmax:Serbest2,650,000 TL80,000 TL27/02/202015:40

2. İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 250.-TL (ikiyüzellilira) karşılığında temin edilebilir. (İhale şartnamesi eki imar durum belgesi ve yol kotu tutanağı bilgi mahiyetinde olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak yürürlükteki imar planı ve İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun belgeler geçerli olacaktır)

4. İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada ve parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

8. İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı ise gecikme zammı oranında faiz uygulanmak ve taksit tutarları ile gecikme zammı oranındaki faizlerini de karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle en fazla bir yılda ve altı eşit taksitle de ödeme yapılabilir.

9. Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

10. Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 – 2241 Faks: 0 312 458 90 76

11. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.
reklam