İmarhaber

Ankara Ego Tarafından Özel Toplu Taşıma Hattı Kiralanacaktır

Ankara Ego Tarafından Özel Toplu Taşıma Hattı Kiralanacaktır
Google News
18 Ekim 2019 - 16:49

Ankara Ego Tarafından Özel Toplu Taşıma Hattı Kiralanacaktır

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere-Ankara (AŞTİ) hattının 6 adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere Çamlıdere İlçesinde kurulu taşıma birliği veya kooperatiflerine kiraya verilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı yasanın 35 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.
İhale, 31 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00’de EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE  ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HAT KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

1-Kuruluşumuzca, Çamlıdere-Ankara (AŞTİ) hattının 6 adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere Çamlıdere İlçesinde kurulu taşıma birliği veya kooperatiflerine kiraya verilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı yasanın 35 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2-Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100 TL. bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom cad. 2. Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.
3-İhale 31.10.2019 tarihinde Perşembe günü saat: 11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom cad. 4. Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 31.10.2019 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 A Blok Zemin Katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 Nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4- 6 Adet aracın tamamı için 1 (bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 7.200,00TL.(%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında ( 216,00TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5- İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
a) İsteklinin Çamlıdere İlçesinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatifi olması, kooperatif ana sözleşmesi ve kooperatif adres beyanının sunulması,
b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) ihale dosyasına eklenmesi,
ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte, halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak ihale zarfına konulması,
e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale zarfına eklemesi,
zorunludur.6- İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre, 6 (altı) adet aracın tamamına 1(bir) yıllık KDV hariç teklif vereceklerdir.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları