Çankaya Millet Bahçesinin İmar Planı Onaylandı | 16 Haziran 2024İmar Haber

16 Haziran 2024 - 17:45

Çankaya Millet Bahçesinin İmar Planı Onaylandı

Ankara, Çankaya Erzurum Mahallesi 6047 Ada, 11 ve 12 Parsellere İlişkin Bire Yirmi Beş Bin (1/25000) Bire Beş Bin (1/5000) ve Bire Bin (1/1000) Ölçekli İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi Uyarınca Re’sen Onaylandı.

Çankaya Millet Bahçesinin İmar Planı Onaylandı
Son Güncelleme :

31 Ekim 2020 - 15:25

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-millet-bahcesinin-imar-plani-onaylandi/22576/" title="facebook">

Planlama alanı; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Erzurum mahallesi sınırları içerisinde bulunan, X=4 422 000 – 4 422 300, Y= 488 900 – 489 300 (ED 50 koordinat sisteminde, Transversal Mercator 3 derecelik dilim esasına göre) koordinatları arasında kalan, mülkiyetleri Maliye hazinesine ait 39.798,26 m2 yüzölçümlü 6047 ada 11 numaralı taşınmaz ile 7.000,00 m2 yüzölçümlü 6047 ada 12 numaralı taşınmazdan oluşan toplamda yaklaşık 46.000 m2 büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çankaya Belediye Başkanlığı yetki sınırları içerisinde kalan planlama alanı, Ankara yerleşiminin merkezinde, Talatpaşa Bulvarı ile Cemal Gürsel Caddesi arasında yer almaktadır.

ankara-cankaya-millet-bahcesi-nerede

Planlama alanını oluşturan 6047 ada 11 ve 12 numaralı parseller üzerinde İnönü Stadyumu ile stadyuma ait idari ve sosyal tesisler bulunmakta olup alan, kent içerisinde merkezi bir konumda bulunduğundan, çevresinde konut ve ticaret kullanımları ile birlikte genellikle kamusal yapılar, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri yer almakta, ayrıca kentsel ölçekteki büyük açık yeşil alanlara da yakın mesafede bulunmaktadır. Batısında Dumlupınar Caddesi, kuzeyinde Yeni Ankara Sokak, güneyinde Geçit Sokak ve doğusunda demiryolu ile çevrili olan planlama alanının yakın çevresine bakıldığında genellikle konut altı ticaret yapıları ile iş merkezi ve ofis kullanımlarının yer aldığı görülmektedir. Planlama alanının Ankara kent merkezinin en eski yerleşim alanlarından biri olması sebebi ile yakın çevresinde gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları mevcuttur.

Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 4. Deprem Bölgesinde yer almakta olup alan üzerinde ve/veya civarında diri fay hattı bulunmamaktadır.

Plan değişikliğine konu alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan plan çalışmaları öncesinde, 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “2023 Başkent Ankara 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı”nda “Kentsel ve Bölgesel Parklar” olarak tanımlanmıştır.

Alan, Çankaya Belediye Meclisi’nin 22.12.1989 tarih ve 485 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planı değişikliğinde ise “Spor Alanı” olarak planlıdır. Planlama alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlanmış ve 15.06.2013 tarihinde onaylanmıştır.

15.06.2013 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde alan “Merkezi İş Alanı” olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde “Konut + Ticaret Alanı” ve “Trafo Alanı” olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ise alanın yaklaşık 400 m² yüzölçümlü kısmı “Trafo Alanı”, kalan kısmı ise E=2.50, Hmaks= Serbest yapılaşma koşulları ile “Konut + Ticaret Alanı” olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu plan yürürlükte iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, plandaki “Konut + Ticaret Alanı” yapılaşma koşullarının E=2.00, TAKS= 0.40 olarak revize edilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 08.10.2013 tarihinde onaylanmıştır. Anılan planda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının revize edilmesine yönelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ise 14.02.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ancak bu planların tamamı davaya konu edilmiş ve ilgili mahkemeler tarafından iptal edilmiştir.

Planlama alanındaki planların iptal olması sonucunda plansız konumda kalan alanın “Sosyal Tesis Alanı” ve “Cami” alanı olarak tanımlanmasına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planları 05.06.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu planlara göre 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında alan için “Sosyal Tesis Alanı” ve “Cami Alanı” kullanımları getirilmiştir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planı ile, planlama alanının yaklaşık 43.360 m² yüzölçümlü kısmı “millet bahçesi” olarak, yaklaşık 2.670 m² yüzölçümlü kısmı ise “cami” alanı olarak planlanmıştır. Planlama kararları ile “millet bahçesi” kullanım alanı için yapı yoğunluğu (Emsal) = 0.05 ve yapı yüksekliği (Yençok) = 9.50 m. yapılaşma koşulları önerilmiştir. Millet bahçesi alanı için, imar yollarından 10 metre, cami kullanımlı alan ile olan cephelerden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmıştır. Planlama alanında yer alan “cami” kullanım alanı için ise yapı yoğunluğu (Emsal) = 1.50 ve yapı yüksekliği (Yençok) = Serbest m. yapılaşma koşulları önerilmiştir. Cami alanı için, imar yollarından 10 metre, millet bahçesi kullanımlı alan ile olan cephelerden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmıştır.

Çankaya İmar Haberleri