DOLAR32,9488% 0.15
EURO35,8157% -0.18
STERLIN42,4969% -0.16
FRANG36,9758% -0.04
ALTIN2.550,04% 0,60
BITCOIN66.960,01-0.815
reklam

Ankara Mill Emlak Müdürlüğü Taşınmazlarını Satıyor

Yayınlanma Tarihi : Google News
Ankara Mill Emlak Müdürlüğü Taşınmazlarını Satıyor
reklam

Milli Emlak ve Anıt Emlak Taşınmaz Satış İhalesi

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi tarafından Anıt emlak müdürlüğü tarafından ihale usulüyle taşınmazlar ihale usulüyle satışa çıkarılmıştır.Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi tarafından 27.11.2018 tarihinde saat 09,25 de 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüyle satışa sunulmuştur.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) VASFI İMAR DURUMU TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1- GÖLBAŞI TOPAKLI 119639 4 1.000,00 428,75 ARSA KONUT ALANI 36.450,00 10.935,00 27.11.2018 09:25
2-  GÖLBAŞI TOPAKLI 119639 3 1.000,00 428,75 ARSA KONUT ALANI 36.450,00 10.935,00 27.11.2018 09:35
3 – GÖLBAŞI TOPAKLI 119610 3 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 120.000,00 24.000,00 27.11.2018 09:45
4-  GÖLBAŞI TOPAKLI 119609 5 500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 40.000,00 12.000,00 27.11.2018 09:55
5 – GÖLBAŞI TOPAKLI 119658 3 1.170,00 659,05 ARSA KONUT ALANI 56.050,00 11.210,00 27.11.2018 10:05
6-  GÖLBAŞI TOPAKLI 119635 7 713,43 501,39 ARSA KONUT ALANI 45.150,00 13.545,00 27.11.2018 10:15
7-  GÖLBAŞI OYACA 353 3 591,00 TAM ARSA KONUT ALANI 38.450,00 11.535,00 27.11.2018 10:25
8-  GÖLBAŞI OYACA 353 2 591,00 TAM ARSA KONUT ALANI 38.450,00 11.535,00 27.11.2018 10:35
9-  GÖLBAŞI OYACA 353 1 674,00 TAM ARSA KONUT ALANI 43.850,00 13.155,00 27.11.2018 10:45
10- GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 112954 3 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 27.11.2018 10:55
11-GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 112956 5 1.548,00 TAM ARSA KONUT ALANI 295.000,00 59.000,00 27.11.2018 11:05
12-GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 112979 7 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 300.000,00 60.000,00 27.11.2018 11:15
13-GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 112979 8 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 300.000,00 60.000,00 27.11.2018 11:25
14-GÖLBAŞI BAHÇELİEVLER 972 7 3.000,00 TAM ARSA KONUT ALANI 525.000,00 105.000,00 27.11.2018 11:35
15-GÖLBAŞI BALLIKPINAR 113157 8 1.346,00 1.181,00 ARSA KONUT ALANI 224.400,00 44.880,00 27.11.2018 11:45
16 GÖLBAŞI KIZILCAŞAR 110032 1 3.000,00 644,00 ARSA KONUT ALANI 290.000,00 58.000,00 27.11.2018 13:30
17-GÖLBAŞI KIRIKLI 120229 4 596,00 496,00 ARSA KONUT ALANI 22.350,00 6.705,00 27.11.2018 13:40
18-GÖLBAŞI BAĞİÇİ 120601 1 934,00 TAM ARSA KONUT ALANI 32.700,00 9.810,00 27.11.2018 13:50
19-GÖLBAŞI BAĞİÇİ 120603 2 1.000,00 TAM ARSA KONUT ALANI 35.000,00 10.500,00 27.11.2018 13:55
20-GÖLBAŞI BAĞİÇİ 120627 9 800,00 TAM ARSA KONUT ALANI 40.000,00 12.000,00 27.11.2018 14:00
21- GÖLBAŞI YAĞLIPINAR 112509 1 7.402,00 TAM ARSA KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 1.036.000,00 207.200,00 27.11.2018 14:10
22-  ÇANKAYA LODUMU (BEYTEPE) 28799 1 1.002,00 147,00 ARSA DUBLEKS KONUT ALANI 206.000,00 41.200,00 27.11.2018 14:20
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; irtifak hakkı ihaleleri ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile; 27/11/2018 tarihinde saat 09:25′ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak/kiralamak veya irtifak hakkı istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca ihaleye katılmak için yatırılan geçici teminat bedelleri ihale veya peşinat bedellerinden mahsup edilmeyecek olup, ihale veya peşinat bedelinin ödenmesini müteakip ilgililerin bildiriceği hesap numaralarına iade edilecektir.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir. İrtifak Hakkı işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır.Ayrıca 3. ve 4.sırada bulunan taşınmazların irtifak hakkı ihalesinin yapılmasından sonra ön izin döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması gerekmektedir.
4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. İrtifak Hakkı veilen taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenecektir. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin geri kalan kısın üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir.Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR

reklam