Ankara Polatlı Belediyesinden Arsa Satışı


Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesine ait 49 adet arsa vasfında taşınmazlar 01.09.2020 salı Günü ihale usulüyle satılacaktır.ilanındaki listeye göre sıra ile saat 15:00’da başlayarak, Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

                                                                       T.C.
POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

S.no Mahallesi İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü M² Birim Fiyatı (TL) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Zafer E:1,00 Yençok:4 kata müsaadeli ticaret parseli Arsa 140071 11 956,07 850,00 812.659,50 24.500,00
2 Zafer E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı Arsa 140311 6 339,00 100,00 33.900,00 1.050,00
3 Zafer E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı Arsa 140311 7 339,00 100,00 33.900,00 1.050,00
4 Zafer E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı Arsa 140316 1 488,58 100,00 48.858,00 1.500,00
5 Zafer E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı Arsa 140316 19 488,57 100,00 48.857,00 1.500,00
6 Zafer E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı Arsa 140320 10 477,47 100,00 47.747,00 1.500,00
7 Beyceğiz Emsal:0,30 Yençok:11mt Arsa 105 13 557,43 90,00 50.168,70 1.600,00
8 Beyceğiz Emsal:0,30 Yençok:11mt Arsa 107 7 857,91 90,00 77.211,90 2.350,00
9 Beyceğiz Emsal:0,30 Yençok:11mt Arsa 109 16 383,26 90,00 34.493.40 1.050,00
10 Beyceğiz Emsal:0,30 Yençok:11mt Arsa 110 10 589,29 90,00 53.036,10 1.600,00
11 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 1 1.019,39 15,00 15.290,85 500,00
12 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 2 1.037.38 15,00 15.560,70 500,00
13 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 3 1.030,84 15,00 15.462,60 500,00
14 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 4 1.234,66 15,00 18.519,90 600,00
15 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 5 1.356,58 15,00 20.348,70 650,00
16 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 6 1.119,47 15,00 16.792,05 550,00
17 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 7 1.063,40 15,00 15.951,00 500,00
18 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 102 8 1.044,79 15,00 15.671,85 500,00
19 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 103 5 1.020,35 15,00 15.305,25 500,00
20 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 104 2 955,38 15,00 14.330,70 500,00
21 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 104 3 991,78 15,00 14.876,70 500,00
22 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 106 2 1.040,96 15,00 15.614,40 500,00
23 Kabak Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 111 6 1.049,79 15,00 15.746,85 500,00
24 Kocahacılı Tarla 101 4 5.072,00 6,00 30.432,00 1.000,00
25 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 178 3 730,00 15,00 10.950,00 350,00
26 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 178 4 732,00 15,00 10.980,00 350,00
27 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 178 7 734,00 15,00 11.010,00 350,00
28 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 178 15 693,00 15,00 10.395,00 350,00
29 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 178 16 675,00 15,00 10.125,00 350,00
30 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 1 777,00 15,00 11.655,00 350,00
31 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 2 737,00 15,00 11.055,00 350,00
32 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 3 769,00 15,00 11.535,00 350,00
33 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 5 739,00 15,00 11.085,00 350,00
34 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 11 749,00 15,00 11.235,00 350,00
35 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 12 736,00 15,00 11.040,00 350,00
36 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 179 13 795,00 15,00 11.925,00 400,00
37 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 180 1 718,00 15,00 10.770,00 350,00
38 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 180 5 710,00 15,00 10.650,00 350,00
39 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 180 13 733,00 15,00 10.995,00 350,00
40 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 184 1 769,00 15,00 11.535,00 350,00
41 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 184 2 748,00 15,00 11.220,00 350,00
42 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 184 3 835,00 15,00 12.525,00 400,00
43 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 184 4 722,00 15,00 10.830,00 350,00
44 Kocahacılı Emsal:0,50 Yençok:2 kat Arsa 184 5 753,00 15,00 11.295,00 350,00
45 Sarıhalil Emsal:0,50 Yençok:2 katlı konut parseli Arsa 739 954,00 10,00 9.540,00 300,00
46 Sarıhalil Emsal:0,50 Yençok:2 katlı konut parseli Arsa 741 986,00 10,00 9.860,00 300,00
47 Sarıhalil Plansız Alan Arsa 770 1.804,00 10,00 18.040,00 550,00
48 Yüzükbaşi Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,25 Arsa 106 9 1.000,00 10,00 10.000,00 300,00
49 Yüzükbaşi Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,25 Arsa 106 10 1.000,00 10,00 10.000,00 300,00

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parselleri ve yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 01.09.2020 Salı günü saat 15:00 de başlamak üzere satılacaktır.
2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 PoIatlı/ANKARA
5-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- ihaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikarnetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d)Şartname ve şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletnarne,
f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
7- Şartname bedeli 100,00TL
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 01.09.2020 Salı günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.