Sincan Belediyesi 98 Arsasını Satıyor! | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:50

Sincan Belediyesi 98 Arsasını Satıyor!

Sincan Belediyesi 98 Arsasını Satıyor!
Son Güncelleme :

31 Mayıs 2019 - 23:36

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-sincan-belediyesince-satilik-arsalar/6303/" title="facebook">

Sincan Belediye Başkanlığı, 98 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek.

Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediye adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile satış ihalesi, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 16:00’da Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/Ankara’da yapılacak.

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 – 3122711272
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel : Mete BULUM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.880.347,21 TL.’ dir.
İhale Tarihi ve Saati: 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’ dir.

Sincan Belediyesi Satılık Arsalar

S.N. Ada Parsel Alan(m²) İmar Durumu
1 102297 1 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
2 102297 2 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
3 102297 3 2001,56 EMSAL 1.00 KAT 2
4 102298 1 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
5 102298 2 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
6 102298 3 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
7 102298 4 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
8 102298 5 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
9 102298 6 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
10 102298 7 1993,55 EMSAL 1.00 KAT 2
11 102298 8 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
12 102298 9 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
13 102298 10 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
14 102298 11 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
15 102298 12 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
16 102298 13 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
17 102299 1 2064,47 EMSAL 1.00 KAT 2
18 102299 2 2010,41 EMSAL 1.00 KAT 2
19 102299 3 2004,14 EMSAL 1.00 KAT 2
20 102299 4 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
21 102299 5 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
22 102299 6 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
23 102299 7 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
24 102299 8 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
25 102299 9 2010,02 EMSAL 1.00 KAT 2
26 102300 1 2031 EMSAL 1.00 KAT 2
27 102300 2 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
28 102300 3 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
29 102300 4 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
30 102300 5 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
31 102300 6 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
32 102300 7 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
33 102300 8 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
34 102300 9 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
35 102300 10 2015,93 EMSAL 1.00 KAT 2
36 102301 1 2021,01 EMSAL 1.00 KAT 2
37 102301 2 2008,73 EMSAL 1.00 KAT 2
38 102301 3 2000 EMSAL 1.00 KAT 2
39 102302 1 1011,56 EMSAL 1.00 KAT 2
40 102302 2 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
41 102302 3 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
42 102302 4 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
43 102302 5 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
44 102302 6 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
45 102302 7 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
46 102302 8 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
47 102302 9 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
48 102304 1 4037,2 EMSAL 1.00 KAT 2
49 102312 1 2013,61 EMSAL 1.00 KAT 2
50 102312 2 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
51 102312 3 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
52 102312 4 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
53 102312 5 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
54 102312 6 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
55 102312 7 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
56 102312 8 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
57 102312 9 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
58 102314 1 2096,73 EMSAL 1.00 KAT 2
59 102314 2 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
60 102314 3 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
61 102314 5 2064,8 EMSAL 1.00 KAT 2
62 102316 1 2048,22 EMSAL 1.00 KAT 2
63 102316 2 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
64 102316 3 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
65 102316 4 1011,5 EMSAL 1.00 KAT 2
66 102316 5 1011,5 EMSAL 1.00 KAT 2
67 102316 6 1000 EMSAL 1.00 KAT 2
68 102316 7 2042,41 EMSAL 1.00 KAT 2
69 102326 1 500 EMSAL 1.00 KAT 2
70 102326 2 500 EMSAL 1.00 KAT 2
71 102326 3 500 EMSAL 1.00 KAT 2
72 102326 4 500 EMSAL 1.00 KAT 2
73 102326 5 500 EMSAL 1.00 KAT 2
74 102326 6 500 EMSAL 1.00 KAT 2
75 102326 7 500 EMSAL 1.00 KAT 2
76 102326 8 500 EMSAL 1.00 KAT 2
77 102326 9 500 EMSAL 1.00 KAT 2
78 102326 10 500 EMSAL 1.00 KAT 2
79 102326 11 500 EMSAL 1.00 KAT 2
80 102326 12 500 EMSAL 1.00 KAT 2
81 102326 13 500 EMSAL 1.00 KAT 2
82 102326 14 500 EMSAL 1.00 KAT 2
83 102326 15 500 EMSAL 1.00 KAT 2
84 102326 16 500 EMSAL 1.00 KAT 2
85 102327 1 500 EMSAL 1.00 KAT 2
86 102327 2 500 EMSAL 1.00 KAT 2
87 102327 3 500 EMSAL 1.00 KAT 2
88 102327 4 500 EMSAL 1.00 KAT 2
89 102327 5 500 EMSAL 1.00 KAT 2
90 102327 6 500 EMSAL 1.00 KAT 2
91 102327 7 500 EMSAL 1.00 KAT 2
92 102327 8 500 EMSAL 1.00 KAT 2
93 102327 9 500 EMSAL 1.00 KAT 2
94 102327 10 500 EMSAL 1.00 KAT 2
95 102327 11 500 EMSAL 1.00 KAT 2
96 102327 12 500 EMSAL 1.00 KAT 2
97 102327 13 500 EMSAL 1.00 KAT 2
98 102327 14 500 EMSAL 1.00 KAT 2

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da yapılacaktır.

Teklifler en geç 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.