(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 23.01.2021 - 13:06, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Ankara Sincan Belediyesi 21 Adet Arsasını Satışa Sunuyor

 

Ankara Sincan Belediyesi 21 Adet Arsasını Satışa Sunuyor

Ankara ili, Sincan Belediyesi 21 Adet Arsasını 3 Şubat 2021 Tarihinde İhaleyle Satışa Sunuyor.
İHALE İLANI SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İdarenin: a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1404 - 3122711272 d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. e) İlgili personel : Cemaliye BULUT 2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. İhalenin Konusu: 2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 10.976,00 m2 yüzölçümüne sahip, 21 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 15:20 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması. 3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 03.02.2021 tarihlerinde saat 10:30 ile 15:20 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 02:02.2021 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir. 4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ) b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. ) 4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri, c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ), ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.N Mahallesi Ada Parsel m² Bedeli Tarihi Saati 1 Mustafa Kemal 983 3 797 246.105,63 03.02.2021 10:30 2 Mustafa Kemal 995 8 459 136.382,67 03.02.2021 10:40 3 Mustafa Kemal 995 9 462 144.134,76 03.02.2021 10:50 4 Mustafa Kemal 996 4 470 139.651,10 03.02.2021 11:00 5 Mustafa Kemal 996 5 470 139.651,10 03.02.2021 11:10 6 Mustafa Kemal 996 6 480 149.750,40 03.02.2021 11:20 7 Mustafa Kemal 996 7 492 156.564,24 03.02.2021 11:30 8 Mustafa Kemal 996 8 470 139.651,10 03.02.2021 11:40 9 Mustafa Kemal 996 9 515 153.021,95 03.02.2021 11:50 10 Mustafa Kemal 989 4 494 146.782,22 03.02.2021 13:30 11 Mustafa Kemal 989 5 494 146.782,22 03.02.2021 13:40 12 Mustafa Kemal 989 6 494 146.782,22 03.02.2021 13:50 13 Mustafa Kemal 989 10 494 149.716,58 03.02.2021 14:00 14 Mustafa Kemal 989 11 494 149.716,58 03.02.2021 14:10 15 Mustafa Kemal 1034 5 625 202.787,50 03.02.2021 14:20 16 Mustafa Kemal 1034 6 626 203.111,96 03.02.2021 14:30 17 Mustafa Kemal 1034 10 624 181.908,48 03.02.2021 14:40 18 Mustafa Kemal 1045 1 504 154.274,40 03.02.2021 14:50 19 Mustafa Kemal 1045 2 504 146.926,08 03.02.2021 15:00 20 Mustafa Kemal 1045 3 504 146.926,08 03.02.2021 15:10 21 Mustafa Kemal 1045 14 504 155.741,04 03.02.2021 15:20 Sincan İmar Haberleri
Ankara ili, Sincan Belediyesi 21 Adet Arsasını 3 Şubat 2021 Tarihinde İhaleyle Satışa Sunuyor.
İHALE İLANI SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İdarenin: a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1404 - 3122711272 d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. e) İlgili personel : Cemaliye BULUT 2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. İhalenin Konusu: 2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 10.976,00 m2 yüzölçümüne sahip, 21 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 15:20 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması. 3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 03.02.2021 tarihlerinde saat 10:30 ile 15:20 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 02:02.2021 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir. 4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ) b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. ) 4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri, c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ), ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
S.N Mahallesi Ada Parsel Bedeli Tarihi Saati 1 Mustafa Kemal 983 3 797 246.105,63 03.02.2021 10:30 2 Mustafa Kemal 995 8 459 136.382,67 03.02.2021 10:40 3 Mustafa Kemal 995 9 462 144.134,76 03.02.2021 10:50 4 Mustafa Kemal 996 4 470 139.651,10 03.02.2021 11:00 5 Mustafa Kemal 996 5 470 139.651,10 03.02.2021 11:10 6 Mustafa Kemal 996 6 480 149.750,40 03.02.2021 11:20 7 Mustafa Kemal 996 7 492 156.564,24 03.02.2021 11:30 8 Mustafa Kemal 996 8 470 139.651,10 03.02.2021 11:40 9 Mustafa Kemal 996 9 515 153.021,95 03.02.2021 11:50 10 Mustafa Kemal 989 4 494 146.782,22 03.02.2021 13:30 11 Mustafa Kemal 989 5 494 146.782,22 03.02.2021 13:40 12 Mustafa Kemal 989 6 494 146.782,22 03.02.2021 13:50 13 Mustafa Kemal 989 10 494 149.716,58 03.02.2021 14:00 14 Mustafa Kemal 989 11 494 149.716,58 03.02.2021 14:10 15 Mustafa Kemal 1034 5 625 202.787,50 03.02.2021 14:20 16 Mustafa Kemal 1034 6 626 203.111,96 03.02.2021 14:30 17 Mustafa Kemal 1034 10 624 181.908,48 03.02.2021 14:40 18 Mustafa Kemal 1045 1 504 154.274,40 03.02.2021 14:50 19 Mustafa Kemal 1045 2 504 146.926,08 03.02.2021 15:00 20 Mustafa Kemal 1045 3 504 146.926,08 03.02.2021 15:10 21 Mustafa Kemal 1045 14 504 155.741,04 03.02.2021 15:20 Sincan İmar Haberleri
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.