İmarhaber

Ankara’da 10 Yıllığına Kiralık Fabrika

Ankara ili Kalecik Belediye Başkanlığı, Kalecik Un Fabrikasını 10 yıllığına kiraya verecek. İhale. 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye teklif vermek için yapılacak başvurularda, teklif zarfı en geç ihale saatine kadar Kalecik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ankara’da 10 Yıllığına Kiralık Fabrika
Google News
05 Ekim 2020 - 16:08

1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ:

Belediye Encümenin 01.10.2020 tarih ve 2020/33 sayılı kararında; Mülkiyeti Belediyemize ait 314 ada 12,13,14 ve 15 numaralı parseller üzerindeki Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit Balcı Sokak No:60 Kalecik/Ankara adresinde hali hazırda üretime devam Kalecik Un Fabrikası, işletim ve yatırım amaçlı olarak; Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında, 2886 Sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiralanmasına karar verilmiştir.

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE KİRA MÜDDETİ İLE MUHAMMEN BEDEL:

İhaleye konu taşınmazların açık adresi, yüzölçümü, kira süresi, ihale tarih ve saati ile Muhammen bedel ve geçici teminata ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

1- İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

4. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;

Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge,

2) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz,

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh adresini gösterir belge,

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

7) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 11.  sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Kalecik Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge,

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İhaleye, fax, mail vb. yollardan yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

14) İhaleye teklif vermek için yapılacak başvurularda, teklif zarfı en geç ihale saatine kadar Kalecik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

S.NoAdresiCinsiYüzölçümüTarih/SaatiBedeli
Yıllık
Teminat
Yıllık
1Halit Cevri Aslangil  Mah.Seyit Balcı Sok. No:60  Kalecik/Ankara
314 ada 12,13,14 ve 15 numaralı parseller
Un Fabrikası1.405,80 m²13.10.2020
Saat:11:00
4.200.000126.000

Kalecik İmar Haberleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları