Antalya BB 79 Adet Dükkanını Satıyor! | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:26

Antalya BB 79 Adet Dükkanını Satıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde bulunan 79 adet dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satacak.

Antalya BB 79 Adet Dükkanını Satıyor!
Son Güncelleme :

15 Ocak 2020 - 22:56

395 views

İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 29-90 ve 31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek

1- İhale Konusu: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Satılacak Taşınmaz

Sıra Mahalle Ada/
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
Arsa
payı
Blok-
Bağımsız bölüm
Cinsi Tahmini
bedeli
(TL)
Geçici
teminat
bedeli (TL)
İhale
tarihi
İhale
saati
1 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-1 Asma katlı dükkan 1.368.000 41.040 29/01/2020 12:30
2 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-2 Asma katlı dükkan 1.188.000 35.640 29/01/2020 12:40
3 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-3 Asma katlı dükkan 1.188.000 35.640 29/01/2020 12:50
4 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-4 Asma katlı dükkan 1.368.000 41.040 29/01/2020 13:00
5 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-5 Asma katlı dükkan 1.052.000 31.560 29/01/2020 13:10
6 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-6 Asma katlı dükkan 792.000 23.760 29/01/2020 13:20
7 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-7 Asma katlı dükkan 792.000 23.760 29/01/2020 13:30
8 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B1-8 Asma katlı dükkan 1.188.000 35.640 29/01/2020 13:40
9 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-1 Asma katlı dükkan 751.000 22.530 29/01/2020 13:50
10 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-2 Asma katlı dükkan 688.000 20.640 29/01/2020 14:00
11 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-3 Asma katlı dükkan 688.000 20.640 29/01/2020 14:10
12 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-4 Asma katlı dükkan 863.000 25.890 29/01/2020 14:20
13 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-5 Asma katlı dükkan 751.000 22.530 29/01/2020 14:30
14 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-6 Asma katlı dükkan 701.000 21.030 29/01/2020 14:40
15 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-7 Asma katlı dükkan 701.000 21.030 29/01/2020 14:50
16 Güneş 25505/9 394.926,25 67/400000 B2-8 Asma katlı dükkan 875.000 26.250 29/01/2020 15:00
17 Güneş 25505/9 394.926,25 68/400000 B3-1 Asma katlı dükkan 875.000 26.250 29/01/2020 15:10
18 Güneş 25505/9 394.926,25 68/400000 B3-2 Asma katlı dükkan 706.000 21.180 29/01/2020 15:20
19 Güneş 25505/9 394.926,25 68/400000 B3-3 Asma katlı dükkan 706.000 21.180 29/01/2020 15:30
20 Güneş 25505/9 394.926,25 68/400000 B3-4 Asma katlı dükkan 758.000 22.740 29/01/2020 15:40
21 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-1 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 29/01/2020 15:50
22 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-2 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 16:00
23 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-3 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 16:10
24 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-4 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 16:20
25 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-5 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 29/01/2020 16:30
26 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-6 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 29/01/2020 16:40
27 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-7 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 16:50
28 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-8 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 17:00
29 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-9 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 29/01/2020 17:10
30 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B4-10 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 29/01/2020 17:20
31 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-1 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 29/01/2020 17:30
32 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-2 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 12:30
33 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-3 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 12:40
34 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-4 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 12:50
35 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-5 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 30/01/2020 13:00
36 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-6 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 30/01/2020 13:10
37 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-7 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 13:20
38 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-8 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 13:30
39 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-9 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 13:40
40 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B5-10 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 30/01/2020 13:50
41 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-1 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 30/01/2020 14:00
42 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-2 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 14:10
43 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-3 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 14:20
44 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-4 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 14:30
45 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-5 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 30/01/2020 14:40
46 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-6 Asma katlı dükkan 854.000 25.620 30/01/2020 14:50
47 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-7 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 15:00
48 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-8 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 15:10
49 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-9 Asma katlı dükkan 711.000 21.330 30/01/2020 15:20
50 Güneş 25505/9 394.926,25 72/400000 B6-10 Asma katlı dükkan 765.000 22.950 30/01/2020 15:30
51 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-1 Asma katlı dükkan 488.000 14.640 30/01/2020 15:40
52 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-2 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 15:50
53 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-3 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:00
54 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-4 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:10
55 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-5 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:20
56 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-6 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:30
57 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-7 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:40
58 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-8 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 16:50
59 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-9 Asma katlı dükkan 391.000 11.730 30/01/2020 17:00
60 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-10 Asma katlı dükkan 438.000 13.140 30/01/2020 17:10
61 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-11 Asma katlı dükkan 488.000 14.640 30/01/2020 17:20
62 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-12 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 30/01/2020 17:30
63 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-13 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:00
64 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-14 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:10
65 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-15 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:20
66 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-16 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:30
67 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-17 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:40
68 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-18 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 14:50
69 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-19 Asma katlı dükkan 411.000 12.330 31/01/2020 15:00
70 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 C-20 Asma katlı dükkan 438.000 13.140 31/01/2020 15:10
71 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-1 Dükkan 416.000 12.480 31/01/2020 15:20
72 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-2 Dükkan 386.000 11.580 31/01/2020 15:30
73 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-3 Dükkan 324.000 9.720 31/01/2020 15:40
74 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-4 Dükkan 443.000 13.290 31/01/2020 15:50
75 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-5 Dükkan 402.000 12.060 31/01/2020 16:00
76 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-6 Dükkan 402.000 12.060 31/01/2020 16:10
77 Güneş 25505/9 394.926,25 36/400000 E-7 Dükkan 443.000 13.290 31/01/2020 16:20
78 Güneş 25505/9 394.926,25 256/400000 E-8 İş yeri 954.000 28.620 31/01/2020 16:30
79 Güneş 25505/9 394.926,25 50/400000 A1-88 Dükkan 300.000 9.000 31/01/2020 16:40